2 Imparati  


Capitolul 9
 • Împăraţii lui Israel şi Iuda, ucişi de Iehu
 • 1 Prorocul Elisei a chemat pe unul din fiii* prorocilor şi i-a zis: „Încinge-ţi** mijlocul, ia cu tine sticluţa aceasta cu untdelemn şi du-te la Ramot în Galaad.
 • * 1 Imp 20:35; ** 2 Imp 4:29; Ier 1:17; 2 Imp 8:28; 2 Imp 8:29;
 • 2 Când vei ajunge acolo, să cauţi să vezi pe Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimşi. Să te duci să-l ridici din mijlocul fraţilor săi* şi să-l aduci într-o odaie, deoparte.
 • * 2 Imp 9:5; 2 Imp 9:11;
 • 3 Să iei* sticluţa cu untdelemn, să-l torni pe capul lui şi să zici: ‘Aşa** zice Domnul: «Te ung împărat al lui Israel!»’ Apoi să deschizi uşa şi să fugi fără să te opreşti.”
 • * 1 Imp 19:16; ** 1 Imp 19:16; 2 Cron 22:7;
 • 4 Tânărul, slujitorul prorocului, a plecat în Ramot din Galaad.
 • 5 Când a ajuns, căpeteniile oştirii şedeau jos. El a zis: „Căpetenie, am să-ţi spun o vorbă.” Şi Iehu a zis: „Căruia dintre noi toţi?” El a răspuns: „Ţie, căpetenie.”
 • 6 Iehu s-a sculat şi a intrat în casă, şi tânărul i-a turnat untdelemnul pe cap, zicându-i: „Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Te ung împărat al lui Israel, al poporului Domnului.
 • 7 Să nimiceşti casa stăpânului tău Ahab, şi voi răzbuna asupra Izabelei* sângele robilor Mei, prorocii, şi sângele tuturor slujitorilor Domnului.
 • * 1 Imp 18:4; 1 Imp 21:15;
 • 8 Toată casa lui Ahab va pieri; voi nimici* pe oricine ţine** de Ahab, fie rob, fie slobod în Israel,
 • * 1 Imp 14:10; 1 Imp 21:21; ** 1 Sam 25:22; Deut 32:36;
 • 9 şi voi face casa lui Ahab asemenea casei lui Ieroboam*, fiul lui Nebat, şi casei lui Baeşa**, fiul lui Ahia.
 • * 1 Imp 14:10; 1 Imp 15:29; 1 Imp 21:22; ** 1 Imp 16:3; 1 Imp 16:11;
 • 10 Câinii vor mânca pe Izabela* în ogorul din Izreel şi nu va fi cine s-o îngroape.’” Apoi tânărul a deschis uşa şi a fugit.
 • * 1 Imp 21:23; 2 Imp 9:35; 2 Imp 9:36;
 • 11 Când a ieşit Iehu la slujitorii stăpânului său, ei i-au zis: „Toate bune? Pentru ce a venit nebunul* acesta la tine?” Iehu le-a răspuns: „Voi cunoaşteţi bine pe omul acesta şi ce poate spune.”
 • * Ier 29:26; Ioan 10:20; Fapte 26:24; 1 Cor 4:10;
 • 12 Dar ei au zis: „Minciună! Spune-ne dar!” Şi el a zis: „Mi-a vorbit aşa şi aşa, zicând: ‘Aşa zice Domnul: «Te ung împărat al lui Israel.»’”
 • 13 Îndată şi-au luat, fiecare*, hainele şi le-au pus sub Iehu, pe treptele goale. Apoi au sunat din trâmbiţă şi au zis: „Iehu este împărat!”
 • * Mat 21:7;
 • 14 Astfel a uneltit Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimşi, împotriva lui Ioram. Şi Ioram şi tot Israelul apărau Ramotul din Galaad împotriva lui Hazael, împăratul Siriei.
 • 15 Dar împăratul Ioram* se întorsese să se vindece la Izreel de rănile pe care i le făcuseră sirienii, când se bătea împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. Iehu a zis: „Dacă voiţi, să nu lăsaţi pe nimeni să scape din cetate, ca să se ducă să dea de veste la Izreel.”
 • * 2 Imp 8:29;
 • 16 Şi Iehu s-a suit în carul lui şi a plecat la Izreel, căci Ioram era bolnav în pat acolo, şi Ahazia*, împăratul lui Iuda, se coborâse să-l vadă.
 • * 2 Imp 8:29;
 • 17 Caraula pusă pe turnul lui Izreel a văzut ceata lui Iehu venind şi a zis: „Văd o ceată de oameni.” Ioram a zis: „Ia un călăreţ şi trimite-l înaintea lor să întrebe dacă este pace.”
 • 18 Călăreţul s-a dus înaintea lui Iehu şi a zis: „Aşa zice împăratul: ‘Veniţi cu pace?’” Şi Iehu a răspuns: „Ce-ţi pasă de pace? Treci înapoia mea.” Caraula a dat de ştire şi a zis: „Solul s-a dus până la ei şi nu se mai întoarce.”
 • 19 Ioram a trimis un al doilea călăreţ, care a ajuns la ei şi a zis: „Aşa zice împăratul: ‘Veniţi cu pace?’” Şi Iehu a răspuns: „Ce-ţi pasă de pace? Treci înapoia mea.”
 • 20 Caraula a dat de ştire şi a zis: „S-a dus până la ei şi nu se întoarce. Şi alaiul este ca al lui Iehu, fiul lui Nimşi, căci mână ca un nebun.”
 • 21 Atunci, Ioram a zis: „Înhamă!” Şi au pus caii la car. Ioram*, împăratul lui Israel, şi Ahazia, împăratul lui Iuda, au ieşit, fiecare în carul lui, înaintea lui Iehu şi l-au întâlnit în ogorul lui Nabot din Izreel.
 • * 2 Cron 22:7;
 • 22 Cum a văzut Ioram pe Iehu, a zis: „Pace, Iehu?” Iehu a răspuns: „Ce pace, câtă vreme dăinuiesc curviile mamei tale Izabela şi mulţimea vrăjitoriilor ei!”
 • 23 Ioram a sucit frânele şi a fugit zicând lui Ahazia: „Vânzare, Ahazia!”
 • 24 Dar Iehu a pus mâna pe arc şi a lovit pe Ioram între umeri. Săgeata a ieşit prin inimă, şi Ioram a căzut în car.
 • 25 Iehu a zis căpeteniei sale Bidcar: „Ia-l şi aruncă-l în ogorul lui Nabot din Izreel, căci adu-ţi aminte că, atunci când stăteam împreună, eu şi tu, călare pe cai înapoia tatălui său Ahab, Domnul* a rostit împotriva lui hotărârea aceasta:
 • * 1 Imp 21:29;
 • 26 ‘Am văzut ieri sângele lui Nabot şi sângele fiilor lui’, zice Domnul, ‘şi-ţi voi face la fel chiar în ogorul* acesta’, zice Domnul. Ia-l dar şi aruncă-l în ogor, după cuvântul Domnului.”
 • * 1 Imp 21:19;
 • 27 Ahazia, împăratul lui Iuda, când a văzut lucrul acesta, a fugit pe drumul care duce la casa din grădină. Iehu l-a urmărit şi a zis: „Loveşte-l şi pe el în car!” Şi l-au lovit la suişul Gur, lângă Ibleam. El a fugit la Meghido* şi a murit acolo.
 • * 2 Cron 22:9;
 • 28 Slujitorii lui l-au dus într-un car la Ierusalim şi l-au îngropat în mormântul lui, cu părinţii lui, în cetatea lui David.
 • 29 Ahazia se făcuse împărat al lui Iuda în anul al unsprezecelea al lui Ioram, fiul lui Ahab.
 • Izabela, aruncată de pe fereastră
 • 30 Iehu a intrat în Izreel. Izabela, auzind lucrul acesta, şi-a uns sprâncenele*, şi-a împodobit capul şi se uita pe fereastră.
 • * Ezec 23:40;
 • 31 Pe când intra Iehu pe poartă, ea a zis: „Pace*, noule Zimri, ucigaşul stăpânului său?”
 • * 1 Imp 16:9-20;
 • 32 El a ridicat faţa spre fereastră şi a zis: „Cine este pentru mine? Cine?” Şi doi sau trei dregători s-au uitat la el, apropiindu-se de fereastră.
 • 33 El a zis: „Aruncaţi-o jos!” Ei au aruncat-o jos şi i-a ţâşnit sângele pe zid şi pe cai. Iehu a călcat-o în picioare.
 • 34 Apoi a intrat, a mâncat şi a băut şi a zis: „Duceţi-vă de vedeţi pe blestemata aceea şi îngropaţi-o, căci este fată* de împărat.”
 • * 1 Imp 16:31;
 • 35 S-au dus s-o îngroape, dar n-au găsit din ea decât ţeasta capului, picioarele şi palmele mâinilor.
 • 36 S-au întors şi au spus lui Iehu, care a zis: „Aşa spusese Domnul prin robul său Ilie, Tişbitul: ‘Câinii vor mânca în ogorul din Izreel* carnea Izabelei;
 • * 1 Imp 21:23;
 • 37 şi hoitul Izabelei va fi ca gunoiul* pe faţa ogoarelor, în ogorul din Izreel, aşa încât nu se va mai putea zice: «Aceasta este Izabela!»’”
 • * Ps 83:10;
  2 Imparati, capitolul 9