2 Petru  


Capitolul 2
 • 1 În norod s-au ridicat* şi proroci mincinoşi, cum şi** între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care†† i-a răscumpărat şi vor face*† să cadă asupra lor o pierzare năprasnică.
 • * Deut 13:1; ** Mat 24:41; Fapte 20:30; 1 Cor 11:19; 1 Tim 4:1; 2 Tim 3:1-5; 1 Ioan 4:1; Iuda 1:18; Iuda 1:4; †† 1 Cor 6:20; Col 3:13; Efes 1:7; Evr 10:29; 1 Pet 1:18; Apoc 5:9; *† Fil 3:19;
 • 2 Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău.
 • 3 În* lăcomia lor vor căuta ca, prin cuvântări înşelătoare, să aibă un câştig** de la voi. Dar osânda îi paşte de multă vreme şi pierzarea lor nu dormitează.
 • * Rom 16:18; 2 Cor 12:17; 2 Cor 12:18; 1 Tim 6:5; Tit 1:11; ** 2 Cor 2:17; 2 Pet 1:16; Deut 32:35; Iuda 1:4; Iuda 1:15;
 • 4 Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu pe* îngerii care** au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată;
 • * Iov 4:18; Iuda 1:6; ** Ioan 8:44; 1 Ioan 3:8; Luca 8:31; Apoc 20:2; Apoc 20:3;
 • 5 dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe*, acest propovăduitor** al neprihănirii, împreună cu alţi şapte inşi, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiţi;
 • * Gen 7:1; Gen 7:7; Gen 7:23; Evr 11:7; 1 Pet 3:20; ** 1 Pet 3:19; 2 Pet 3:6;
 • 6 dacă a osândit El la pieire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile* Sodoma şi Gomora, ca să slujească** de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire,
 • * Gen 19:24; Deut 29:23; Iuda 1:7; ** Num 26:10;
 • 7 şi* dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viaţa destrăbălată a acestor stricaţi
 • * Gen 19:16;
 • 8 (căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor îşi chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea* şi auzea din faptele lor nelegiuite),
 • * Ps 119:139; Ps 119:158; Ezec 9:4;
 • 9 înseamnă că Domnul ştie* să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii:
 • * Ps 34:17; Ps 34:19; 1 Cor 10:13;
 • 10 mai ales pe* cei ce, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia şi dispreţuiesc stăpânirea. Ca nişte îndrăzneţi** şi încăpăţânaţi ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile,
 • * Iuda 1:4; Iuda 1:7; Iuda 1:8; Iuda 1:10; Iuda 1:16; ** Iuda 1:8;
 • 11 pe când îngerii*, care sunt mai mari în tărie şi putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor.
 • * Iuda 1:9;
 • 12 Dar aceştia, ca* nişte dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse şi nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăşi stricăciunea lor
 • * Ier 12:3; Iuda 1:10;
 • 13 şi* îşi vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri** ziua-n amiaza mare. Ca nişte întinaţi şi spurcaţi, se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste, când ospăteazㆆ împreună cu voi.
 • * Fil 3:19; ** Rom 13:13; Iuda 1:12; †† 1 Cor 11:20; 1 Cor 11:21;
 • 14 Le scapără ochii de preacurvie şi nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au* inima deprinsă la lăcomie, sunt nişte blestemaţi!
 • * Iuda 1:11;
 • 15 După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit şi au urmat calea lui Balaam*, fiul lui Bosor, care a iubit plata fărădelegii.
 • * Num 22:5; Num 22:7; Num 22:21; Num 22:23; Num 22:28; Iuda 1:11;
 • 16 Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege: o măgăriţă necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului.
 • 17 Oamenii aceştia* sunt nişte fântâni fără apă, nişte nori alungaţi de furtună: lor le este păstrată negura întunericului.
 • * Iuda 1:12; Iuda 1:13;
 • 18 Ei vorbesc* cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii şi cu desfrânări pe cei ce de-abia** au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire.
 • * Iuda 1:16; Fapte 2:40; ** 2 Pet 1:4; 2 Pet 2:20;
 • 19 Le făgăduiesc slobozenia*, în timp ce ei înşişi sunt robi** ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit.
 • * Gal 5:13; 1 Pet 2:16; ** Ioan 8:34; Rom 6:16;
 • 20 În adevăr, dacă*, după ce au** scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăşi şi sunt biruiţi de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi.
 • * Mat 12:45; Luca 11:26; Evr 6:4; Evr 10:26; Evr 10:27; ** 2 Pet 1:4; 2 Pet 2:18; 2 Pet 1:2;
 • 21 Ar fi fost mai* bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată.
 • * Luca 12:47; Luca 12:48; Ioan 9:41; Ioan 15:22;
 • 22 Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: „Câinele* s-a întors la ce vărsase” şi „scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăşi în mocirlă”.
 • * Prov 26:11;
  2 Petru, capitolul 2