2 Petru  


Capitolul 3
 • 1 Preaiubiţilor, aceasta este a doua epistolă pe care v-o scriu. În amândouă, caut să vă trezesc* mintea sănătoasă prin înştiinţări,
 • * 2 Pet 1:13;
 • 2 ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii proroci şi* de porunca Domnului şi Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voştri.
 • * Iuda 1:17;
 • 3 Înainte* de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi** după poftele lor
 • * 1 Tim 4:1; 2 Tim 3:1; Iuda 1:18; ** 2 Pet 2:10;
 • 4 şi vor zice: „Unde* este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!”
 • * Isa 5:19; Ier 17:15; Ezec 12:22; Ezec 12:27; Mat 24:48; Luca 12:45;
 • 5 Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos* prin** Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei
 • * Gen 1:6; Gen 1:9; Ps 33:6; Evr 11:3; ** Ps 24:2; Ps 136:6; Col 1:17;
 • 6 şi că* lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă.
 • * Gen 7:11; Gen 7:21-23; 2 Pet 2:5;
 • 7 Iar cerurile* şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi Cuvânt, pentru focul** din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi.
 • * 2 Pet 3:10; ** Mat 25:41; 2 Tes 1:8;
 • 8 Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o* mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi.
 • * Ps 90:4;
 • 9 Domnul nu* întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă** răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci†† toţi să vină la pocăinţă.
 • * Hab 2:3; Evr 10:37; ** Isa 30:18; 1 Pet 3:20; 2 Pet 3:15; Ezec 18:23; Ezec 18:32; Ezec 33:11; †† Rom 2:4; 1 Tim 2:4;
 • 10 Ziua Domnului însă va* veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile** vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.
 • * Mat 24:43; Luca 12:39; 1 Tes 5:2; Apoc 3:3; Apoc 16:15; ** Ps 102:26; Isa 51:6; Mat 24:35; Marc 13:31; Rom 8:12; Evr 1:11; Apoc 20:11; Apoc 21:1;
 • 11 Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o* purtare sfântă şi evlavioasă,
 • * 1 Pet 1:15;
 • 12 aşteptând* şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor** pieri şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?
 • * 1 Cor 1:7; Tit 2:13; ** Ps 50:3; Isa 34:4; Mica 1:4; 2 Pet 3:10;
 • 13 Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri* noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.
 • * Isa 65:17; Isa 66:22; Apoc 21:1; Apoc 21:27;
 • 14 De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să* fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace.
 • * 1 Cor 1:8; 1 Cor 15:58; Fil 1:10; 1 Tes 3:13; 1 Tes 5:23;
 • 15 Să credeţi că îndelunga* răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui,
 • * Rom 2:4; 1 Pet 3:20; 2 Pet 3:9;
 • 16 ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte* despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.
 • * Rom 8:19; 1 Cor 15:24; 1 Tes 4:15;
 • 17 Voi deci, preaiubiţilor, ştiind mai dinainte aceste* lucruri, păziţi-vă**, ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi şi să vă pierdeţi tăria,
 • * Marc 13:23; 2 Pet 1:12; ** Efes 4:14; 2 Pet 1:10; 2 Pet 1:11; 2 Pet 2:18;
 • 18 ci* creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui** să fie slava acum şi în ziua veşniciei. Amin.
 • * Efes 4:15; 1 Pet 2:2; ** 2 Tim 4:18; Apoc 1:6;
  2 Petru, capitolul 3