2 Petru  


Capitolul 3
 • 1 Preaiubiţilor, aceasta este a doua epistolă pe care v-o scriu. În amândouă, caut să vă trezesc* mintea sănătoasă prin înştiinţări,
 • * 2 Pet 1:13;
 • 2 ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii proroci şi* de porunca Domnului şi Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voştri.
 • * Iuda 1:17;
 • 3 Înainte* de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi** după poftele lor
 • * 1 Tim 4:1; 2 Tim 3:1; Iuda 1:18; ** 2 Pet 2:10;
 • 4 şi vor zice: „Unde* este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!”
 • * Isa 5:19; Ier 17:15; Ezec 12:22; Ezec 12:27; Mat 24:48; Luca 12:45;
 • 5 Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos* prin** Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei
 • * Gen 1:6; Gen 1:9; Ps 33:6; Evr 11:3; ** Ps 24:2; Ps 136:6; Col 1:17;
 • 6 şi că* lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă.
 • * Gen 7:11; Gen 7:21-23; 2 Pet 2:5;
 • 7 Iar cerurile* şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi Cuvânt, pentru focul** din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi.
 • * 2 Pet 3:10; ** Mat 25:41; 2 Tes 1:8;
 • 8 Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o* mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi.
 • * Ps 90:4;
 • 9 Domnul nu* întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă** răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci†† toţi să vină la pocăinţă.
 • * Hab 2:3; Evr 10:37; ** Isa 30:18; 1 Pet 3:20; 2 Pet 3:15; Ezec 18:23; Ezec 18:32; Ezec 33:11; †† Rom 2:4; 1 Tim 2:4;
 • 10 Ziua Domnului însă va* veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile** vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.
 • * Mat 24:43; Luca 12:39; 1 Tes 5:2; Apoc 3:3; Apoc 16:15; ** Ps 102:26; Isa 51:6; Mat 24:35; Marc 13:31; Rom 8:12; Evr 1:11; Apoc 20:11; Apoc 21:1;
 • 11 Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o* purtare sfântă şi evlavioasă,
 • * 1 Pet 1:15;
 • 12 aşteptând* şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor** pieri şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?
 • * 1 Cor 1:7; Tit 2:13; ** Ps 50:3; Isa 34:4; Mica 1:4; 2 Pet 3:10;
 • 13 Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri* noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.
 • * Isa 65:17; Isa 66:22; Apoc 21:1; Apoc 21:27;
 • 14 De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să* fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace.
 • * 1 Cor 1:8; 1 Cor 15:58; Fil 1:10; 1 Tes 3:13; 1 Tes 5:23;
 • 15 Să credeţi că îndelunga* răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui,
 • * Rom 2:4; 1 Pet 3:20; 2 Pet 3:9;
 • 16 ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte* despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.
 • * Rom 8:19; 1 Cor 15:24; 1 Tes 4:15;
 • 17 Voi deci, preaiubiţilor, ştiind mai dinainte aceste* lucruri, păziţi-vă**, ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi şi să vă pierdeţi tăria,
 • * Marc 13:23; 2 Pet 1:12; ** Efes 4:14; 2 Pet 1:10; 2 Pet 1:11; 2 Pet 2:18;
 • 18 ci* creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui** să fie slava acum şi în ziua veşniciei. Amin.
 • * Efes 4:15; 1 Pet 2:2; ** 2 Tim 4:18; Apoc 1:6;
  2 Petru, capitolul 3
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta