2 Samuel  


Capitolul 10
 • Războiul cu amoniţii
 • 1 După aceea, împăratul* fiilor lui Amon a murit, şi în locul lui a domnit fiul său Hanun.
 • * 1 Cron 19:1;
 • 2 David a zis: „Voi arăta bunăvoinţă lui Hanun, fiul lui Nahaş, cum a arătat şi tatăl lui faţă de mine.” Şi David a trimis pe slujitorii săi să-l mângâie pentru moartea tatălui său. Când au ajuns slujitorii lui David în ţara fiilor lui Amon,
 • 3 căpeteniile fiilor lui Amon au zis stăpânului lor Hanun: „Crezi că David îţi trimite oameni să te mângâie, ca să cinstească pe tatăl tău? Ori ca să cunoască şi să cerceteze cetatea, ca s-o nimicească îşi trimite el slujitorii la tine?”
 • 4 Atunci, Hanun a luat pe slujitorii lui David, le-a ras barba pe jumătate şi le-a tăiat hainele pe jumătate până la coapse*. Apoi le-a dat drumul.
 • * Isa 20:4; Isa 47:2;
 • 5 David, înştiinţat de lucrul acesta, a trimis nişte oameni înaintea lor, căci oamenii aceia erau foarte batjocoriţi, şi împăratul a spus să le spună: „Rămâneţi la Ierihon până vă va creşte barba şi pe urmă să vă întoarceţi.”
 • 6 Fiii lui Amon, văzând că se făcuseră urâţi* lui David, au tocmit douăzeci de mii de pedeştri de la sirienii din Bet-Rehob şi de la sirienii din Ţoba, o mie de oameni de la împăratul din Maaca şi douăsprezece mii de oameni de la oamenii din Tob.
 • * Gen 34:30; Exod 5:21; 1 Sam 13:4; 2 Sam 8:3; 2 Sam 8:5;
 • 7 La auzul acestei veşti, David a trimis împotriva lor pe Ioab şi toată oştirea, numai* oameni viteji.
 • * 2 Sam 23:8;
 • 8 Fiii lui Amon au ieşit şi s-au aşezat în şiruri de bătaie la intrarea porţii; sirienii* din Ţoba şi din Rehob şi oamenii din Tob şi din Maaca erau deoparte, în câmpie.
 • * 2 Sam 10:6;
 • 9 Ioab a văzut că avea să lupte şi înainte, şi înapoi. A ales atunci din toţi aleşii lui Israel o ceată, pe care a aşezat-o împotriva sirienilor,
 • 10 şi a pus sub porunca fratelui său Abişai ce mai rămăsese din popor, ca să ţină piept fiilor lui Amon.
 • 11 El a zis: „Dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, să vii în ajutorul meu; şi dacă fiii lui Amon vor fi mai tari decât tine, voi veni eu să te ajut.
 • 12 Fii tare* şi să ne arătăm plini** de bărbăţie pentru poporul nostru şi pentru cetăţile Dumnezeului nostru, şi Domnul să facă ce va crede!”
 • * Deut 31:6; ** 1 Sam 4:9; 1 Cor 16:13; 1 Sam 3:18;
 • 13 Ioab, cu poporul lui, a înaintat la luptă împotriva sirienilor, şi ei au luat-o la fugă dinaintea lui.
 • 14 Şi când au văzut fiii lui Amon că sirienii o luaseră la fugă, au fugit şi ei dinaintea lui Abişai şi au intrat în cetate. Ioab a plecat de la fiii lui Amon şi s-a întors la Ierusalim.
 • 15 Sirienii, văzând că fuseseră bătuţi de Israel, şi-au strâns puterile.
 • 16 Hadadezer a trimis după sirienii care erau de cealaltă parte a râului şi au venit la Helam, în frunte cu Şobac, căpetenia oştirii lui Hadadezer.
 • 17 Au dat de veste lui David, care a strâns tot Israelul, a trecut Iordanul şi a venit la Helam: sirienii s-au pregătit de au ieşit înaintea lui David şi au început lupta cu el.
 • 18 Dar sirienii au fugit dinaintea lui Israel. Şi David le-a tăiat şapte sute de cai de trăsură şi patruzeci de mii de călăreţi*; a lovit şi pe căpetenia oştirii lor Şobac, care a murit pe loc.
 • * 1 Cron 19:18;
 • 19 Toţi împăraţii supuşi lui Hadarezer, văzându-se bătuţi de Israel, au făcut pace cu Israel şi i s-au supus*. Şi sirienii n-au mai îndrăznit să ajute pe fiii lui Amon.
 • * 2 Sam 8:6;
  2 Samuel, capitolul 10