2 Samuel  


Capitolul 11
 • Păcătuirea lui David cu Bat-Şeba
 • 1 În anul următor, pe vremea când porneau împăraţii la război, David a trimis* pe Ioab, cu slujitorii lui şi tot Israelul, să pustiască ţara lui Amon şi să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim.
 • * 1 Cron 20:1;
 • 2 Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat şi, pe când se plimba* pe acoperişul casei împărăteşti, a zărit** de acolo o femeie care se scălda şi care era foarte frumoasă la chip.
 • * Deut 22:8; ** Gen 34:2; Iov 31:1; Mat 5:28;
 • 3 David a întrebat cine este femeia aceasta şi i-au spus: „Este Bat-Şeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie*, Hetitul.”
 • * 2 Sam 23:39;
 • 4 Şi David a trimis nişte oameni s-o aducă. Ea a venit la el, şi el s-a culcat* cu ea. După ce s-a curăţit** de necurăţia ei, ea s-a întors acasă.
 • * Ps 51:1; Iac 1:14; ** Lev 15:19; Lev 15:28; Lev 18:19;
 • 5 Femeia a rămas însărcinată şi a trimis vorbă lui David zicând: „Sunt însărcinată.”
 • 6 Atunci, David a trimis următoarea poruncă lui Ioab: „Trimite-mi pe Urie, Hetitul.” Şi Ioab a trimis pe Urie la David.
 • 7 Urie a venit la David, care l-a întrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului şi despre mersul războiului.
 • 8 Apoi David a zis lui Urie: „Coboară-te acasă şi spală-ţi* picioarele.” Urie a ieşit din casa împărătească şi a fost urmat de un dar din partea împăratului.
 • * Gen 18:4; Gen 19:2;
 • 9 Dar Urie s-a culcat la poarta casei împărăteşti, cu toţi slujitorii stăpânului său, şi nu s-a coborât acasă la el.
 • 10 Au dat de ştire lui David despre aceasta şi i-au spus: „Urie nu s-a coborât la el acasă.” Şi David a zis lui Urie: „Nu vii tu oare din călătorie? Pentru ce nu te-ai coborât acasă?”
 • 11 Urie a răspuns lui David: „Chivotul* şi Israel şi Iuda locuiesc în corturi, domnul** meu Ioab şi slujitorii domnului meu sunt tăbărâţi în câmp, şi eu să intru în casă să mănânc şi să beau şi să mă culc cu nevastă-mea?! Viu eşti tu şi viu este sufletul tău că nu voi face lucrul acesta.”
 • * 2 Sam 7:2; 2 Sam 7:6; ** 2 Sam 20:6;
 • 12 David a zis lui Urie: „Mai rămâi şi astăzi aici, şi mâine îţi voi da drumul.” Şi Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea şi a doua zi.
 • 13 David l-a poftit să mănânce şi să bea cu el şi l-a îmbătat*; şi seara, Urie a ieşit şi s-a culcat cu slujitorii** stăpânului său, dar nu s-a coborât acasă.
 • * Gen 19:33; Gen 19:35; ** 2 Sam 11:9;
 • 14 A doua zi dimineaţa, David a scris* o scrisoare lui Ioab şi a trimis-o prin Urie.
 • * 1 Imp 21:8; 1 Imp 21:9;
 • 15 În scrisoarea aceasta scria: „Puneţi pe Urie în locul cel mai greu al luptei şi trageţi-vă înapoi de la el, ca să fie lovit* şi să moară.”
 • * 2 Sam 12:9;
 • 16 Ioab, împresurând cetatea, a pus pe Urie în locul pe care-l ştia apărat de ostaşi viteji.
 • 17 Oamenii din cetate au făcut o ieşire şi s-au bătut împotriva lui Ioab; au căzut mulţi din popor, din slujitorii lui David şi a fost ucis şi Urie, Hetitul.
 • 18 Ioab a trimis un sol să istorisească lui David tot ce se petrecuse în luptă.
 • 19 Şi a dat solului următoarea poruncă: „Când vei isprăvi de istorisit împăratului toate amănuntele luptei,
 • 20 poate că se va mânia şi va zice: ‘Pentru ce v-aţi apropiat de cetate să luptaţi împotriva ei? Nu ştiaţi că se aruncă săgeţi din vârful zidului?
 • 21 Cine a omorât pe Abimelec*, fiul lui Ierubeşet**? Nu o femeie, care a aruncat peste el din vârful zidului o piatră de moară, şi n-a murit el la Tebeţ? Pentru ce v-aţi apropiat de zid?’ Atunci să-i spui: ‘A murit şi robul tău Urie, Hetitul.’”
 • * Jud 9:53; ** Jud 6:32;
 • 22 Solul a plecat şi, la sosire, a istorisit lui David tot ce-i poruncise Ioab.
 • 23 Solul a zis lui David: „Oamenii aceia au fost mai tari decât noi; făcuseră o ieşire împotriva noastră în câmp, şi i-am dat înapoi, până la intrarea porţii,
 • 24 dar arcaşii au tras de pe vârful zidului asupra slujitorilor tăi, şi mulţi din slujitorii împăratului au fost ucişi şi a murit şi robul tău Urie, Hetitul.”
 • 25 David a zis solului: „Iată ce să spui lui Ioab: ‘Nu te munci pentru întâmplarea aceasta, căci sabia doboară când pe unul, când pe altul; bate cetatea cu putere, dărâm-o.’ Şi tu, îmbărbătează-l!”
 • 26 Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise şi a plâns pe bărbatul ei.
 • 27 După ce au trecut zilele de jale, David a trimis s-o ia şi a primit-o în casa lui. Ea i-a fost nevastă* şi i-a născut un fiu. Fapta lui David n-a plăcut Domnului.
 • * 2 Sam 12:9;
  2 Samuel, capitolul 11