2 Samuel  


Capitolul 12
 • Dumnezeu mustră pe David prin Natan
 • 1 Domnul a trimis pe Natan la David. Şi Natan* a venit la el şi i-a zis**: „Într-o cetate erau doi oameni: unul bogat şi altul sărac.
 • * Ps 51:1; ** 2 Sam 14:5; 1 Imp 20:35-41; Isa 5:3;
 • 2 Bogatul avea foarte multe oi şi foarte mulţi boi.
 • 3 Săracul n-avea nimic decât o mieluşea, pe care o cumpărase; o hrănea şi o creştea la el împreună cu copiii lui; ea mânca din aceeaşi bucată de pâine cu el, bea din acelaşi pahar cu el, dormea la sânul lui şi el o privea ca pe fata lui.
 • 4 A venit un călător la omul acela bogat. Şi bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului şi a gătit-o pentru omul care venise la el.”
 • 5 David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia şi a zis lui Natan: „Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte!
 • 6 Şi să dea înapoi patru miei*, pentru că a săvârşit fapta aceasta şi n-a avut milă.”
 • * Exod 22:1; Luca 19:8;
 • 7 Şi Natan a zis lui David: „Tu eşti omul acesta! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Eu te-am uns* împărat peste Israel şi te-am scăpat din mâna lui Saul;
 • * 1 Sam 16:13;
 • 8 te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău şi ţi-am dat casa lui Israel şi Iuda. Şi dacă ar fi fost puţin atâta, aş mai fi adăugat.
 • 9 Pentru ce* dar ai dispreţuit** tu Cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, Hetitul, ai luat de nevastă pe nevastă-sa şi pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon.
 • * 1 Sam 15:19; ** Num 15:31; 2 Sam 11:15-17; 2 Sam 11:27;
 • 10 Acum, niciodată nu se va depărta sabia* din casa ta, pentru că M-ai dispreţuit şi pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, Hetitul.’
 • * Amos 7:9;
 • 11 Aşa vorbeşte Domnul: ‘Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta şi voi lua de sub ochii tăi pe nevestele tale* şi le voi da altuia, care se va culca cu ele în faţa soarelui acestuia.
 • * Deut 28:30; 2 Sam 16:22;
 • 12 Căci ai lucrat pe ascuns; Eu însă* voi face lucrul acesta în faţa întregului Israel şi în faţa soarelui.’”
 • * 2 Sam 16:22;
 • 13 David* a zis lui Natan: „Am** păcătuit împotriva Domnului!” Şi Natan a zis lui David: „Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri.
 • * 1 Sam 15:24; ** 2 Sam 24:10; Iov 7:20; Ps 32:5; Ps 51:4; Prov 28:13; 2 Sam 24:10; Iov 7:21; Ps 32:1; Mica 7:18; Zah 3:4;
 • 14 Dar, pentru că ai făcut pe vrăjmaşii Domnului să-L hulească* săvârşind fapta aceasta, fiul care ţi s-a născut va muri.”
 • * Isa 52:5; Ezec 36:20; Ezec 36:23; Rom 2:24;
 • Moartea copilului. Solomon
 • 15 Şi Natan a plecat acasă. Domnul a lovit copilul pe care-l născuse lui David nevasta lui Urie şi a fost greu bolnav.
 • 16 David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil şi a postit şi, când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat* pe pământ.
 • * 2 Sam 13:31;
 • 17 Bătrânii casei au stăruit de el să se scoale de la pământ, dar n-a voit şi n-a mâncat nimic cu ei.
 • 18 A şaptea zi, copilul a murit. Slujitorii lui David s-au temut să-i dea de veste că a murit copilul. Căci ziceau: „Când copilul trăia încă, i-am vorbit, şi nu ne-a ascultat. Cum să îndrăznim să-i spunem: ‘A murit copilul’? Are să se întristeze şi mai mult.”
 • 19 David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în şoaptă între ei şi a înţeles că murise copilul. El a zis slujitorilor săi: „A murit copilul?” Şi ei au răspuns: „A murit.”
 • 20 Atunci, David s-a sculat de la pământ. S-a spălat, s-a uns* şi şi-a schimbat hainele, apoi s-a dus în Casa Domnului şi s-a închinat**. Întorcându-se acasă, a cerut să i se dea să mănânce şi a mâncat.
 • * Rut 3:3; ** Iov 1:20;
 • 21 Slujitorii lui i-au zis: „Ce înseamnă ceea ce faci? Când trăia copilul, posteai şi plângeai, şi acum, când a murit copilul, te scoli şi mănânci!”
 • 22 El a răspuns: „Când trăia copilul, posteam şi plângeam, căci* ziceam: ‘Cine ştie dacă nu Se va îndura Domnul de mine şi dacă nu va trăi copilul?’
 • * Isa 38:1; Isa 38:5; Iona 3:9;
 • 23 Acum, când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viaţă? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va* întoarce la mine.”
 • * Iov 7:8-10;
 • 24 David a mângâiat pe nevastă-sa Bat-Şeba şi a intrat la ea şi s-a culcat cu ea. Ea* a născut un fiu, pe care l-a numit** Solomon şi care a fost iubit de Domnul.
 • * Mat 1:6; ** 1 Cron 22:9;
 • 25 El l-a încredinţat în mâinile prorocului Natan şi Natan i-a pus numele Iedidia (Iubitul Domnului), pentru Domnul.
 • Luarea Rabei şi supunerea amoniţilor
 • 26 Ioab*, care împresura Raba** fiilor lui Amon, a pus mâna pe cetatea împărătească
 • * 1 Cron 20:1; ** Deut 3:11;
 • 27 şi a trimis soli lui David să-i spună: „Am început lupta împotriva Rabei şi am pus stăpânire pe cetatea apelor;
 • 28 strânge acum cealaltă parte a poporului, tăbărăşte împotriva cetăţii şi ia-o, ca să n-o iau eu şi să vină asupra mea cinstea.”
 • 29 David a strâns tot poporul şi a mers asupra cetăţii Raba; a bătut-o şi a luat-o.
 • 30 A* luat cununa de pe capul împăratului ei, care cântărea un talant de aur şi era împodobită cu pietre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o foarte mare pradă din cetate.
 • * 1 Cron 20:2;
 • 31 A scos pe locuitori şi i-a trecut prin fierăstraie, prin grape de fier şi securi de fier şi i-a pus în cuptoarele de cărămizi; aşa a făcut tuturor cetăţilor fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul.
  2 Samuel, capitolul 12  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta