2 Samuel  


Capitolul 13
 • Amnon curveşte cu soră-sa
 • 1 După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom*, fiul lui David, avea o soră frumoasă, numită Tamar**, şi Amnon, fiul lui David, a iubit-o.
 • * 2 Sam 3:2; 2 Sam 3:3; ** 1 Cron 3:9;
 • 2 Amnon era atât de chinuit din această pricină, încât a căzut bolnav după soră-sa Tamar, căci era fecioară şi-i venea greu lui Amnon să-i facă ceva.
 • 3 Amnon avea un prieten, numit Ionadab, fiul lui Şimea*, fratele lui David. Şi Ionadab era un om foarte şiret.
 • * 1 Sam 16:9;
 • 4 El i-a zis: „Pentru ce te usuci din zi în zi, tu, fiul împăratului? Nu vrei să-mi spui?” Amnon i-a răspuns: „Iubesc pe Tamar, sora fratelui meu Absalom.”
 • 5 Ionadab i-a zis: „Culcă-te în pat şi fă-te bolnav. Când va veni tatăl tău să te vadă, să-i spui: ‘Dă voie surorii mele Tamar să vină să-mi dea să mănânc; să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare, ca s-o văd şi s-o iau din mâna ei.’”
 • 6 Amnon s-a culcat şi s-a făcut bolnav. Împăratul a venit să-l vadă, şi Amnon a zis împăratului: „Te rog, să vină soră-mea Tamar să facă două* turte sub ochii mei şi să le mănânc din mâna ei.”
 • * Gen 18:6;
 • 7 David a trimis să spună Tamarei înăuntrul odăilor ei: „Du-te în casa fratelui tău Amnon şi pregăteşte-i o mâncare.”
 • 8 Tamar s-a dus în casa fratelui ei Amnon, care era culcat. A luat plămădeală, a frământat-o, a pregătit turte înaintea lui şi le-a copt;
 • 9 luând apoi tigaia, le-a răsturnat înaintea lui. Dar Amnon n-a vrut să mănânce. El a zis: „Scoateţi* pe toată lumea afară.” Şi toată lumea a ieşit de la el.
 • * Gen 45:1;
 • 10 Atunci, Amnon a zis Tamarei: „Adu-mi mâncarea în odaie şi s-o mănânc din mâna ta.” Tamar a luat turtele pe care le făcuse şi le-a dus fratelui său Amnon, în odaie.
 • 11 Pe când i le dădea ea să le mănânce, el a apucat-o* şi i-a zis: „Vino, soro, şi culcă-te cu mine.”
 • * Gen 39:12;
 • 12 Ea i-a răspuns: „Nu, frate, nu mă necinsti, căci nu se face aşa* în Israel; nu face mişelia** aceasta.
 • * Lev 18:9; Lev 18:11; Lev 20:17; ** Gen 34:7; Jud 19:23; Jud 20:6;
 • 13 Unde mă voi duce eu cu ruşinea mea? Şi tu vei trece drept un mişel în Israel. Acum, vorbeşte, te rog, împăratului, şi nu* se va împotrivi să fiu a ta.”
 • * Lev 18:9; Lev 18:11;
 • 14 Dar el n-a vrut s-o asculte; a silit-o, a necinstit-o* şi s-a culcat cu ea.
 • * Deut 22:25; 2 Sam 12:11;
 • 15 Apoi Amnon a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise. Şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te!”
 • 16 Ea i-a răspuns: „Nu mai mări răul pe care l-ai făcut izgonindu-mă.”
 • 17 El n-a vrut s-o asculte şi, chemând băiatul care-i slujea, a zis: „Izgoneşte de la mine pe femeia aceasta, scoate-o afară şi încuie uşa după ea!”
 • 18 Ea avea o rochie pestriţă*, căci aceasta era haina pe care o purtau fetele împăratului câtă vreme erau fecioare. Slujitorul lui Amnon a scos-o afară şi a încuiat uşa după ea.
 • * Gen 37:3; Jud 5:30; Ps 45:14;
 • 19 Tamar şi-a presărat cenuşă* pe cap şi şi-a sfâşiat haina pestriţă; a pus mâna** în cap şi a plecat ţipând.
 • * Ios 7:6; 2 Sam 1:2; Iov 2:12; ** Ier 2:37;
 • 20 Fratele ei Absalom i-a zis: „A stat fratele tău Amnon cu tine? Acum, soro, taci, căci este fratele tău; nu te prea trece cu firea din pricina aceasta.” Şi Tamar, nemângâiată, a locuit în casa fratelui ei Absalom.
 • 21 Împăratul David a aflat toate aceste lucruri şi s-a mâniat foarte tare.
 • 22 Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău* cu Amnon, dar a început să-l urască**, pentru că necinstise pe soră-sa Tamar.
 • * Gen 24:50; Gen 31:24; ** Lev 19:17; Lev 19:18;
 • Amnon omorât
 • 23 După doi ani, pe când Absalom avea tunsul oilor* la Baal-Haţor, lângă Efraim, a poftit pe toţi fiii împăratului.
 • * Gen 38:12; Gen 38:13; 1 Sam 25:4; 1 Sam 25:36;
 • 24 Absalom s-a dus la împărat şi a zis: „Iată, robul tău are tunsul oilor; să vină împăratul şi slujitorii lui la robul tău.”
 • 25 Şi împăratul a zis lui Absalom: „Nu, fiule, nu vom veni toţi, ca să nu-ţi fie greu.” Absalom a stăruit de el, dar împăratul n-a vrut să se ducă şi l-a binecuvântat.
 • 26 Absalom a zis: „Dă voie măcar fratelui meu Amnon să vină cu noi.” Împăratul i-a răspuns: „Pentru ce să vină el cu tine?”
 • 27 În urma stăruinţelor lui Absalom, împăratul a lăsat să meargă cu el pe Amnon şi toţi fiii săi.
 • 28 Absalom a dat următoarea poruncă slujitorilor săi: „Luaţi seama, când se va veseli* inima lui Amnon de vin şi când vă voi zice: ‘Loviţi pe Amnon!’ atunci să-l omorâţi; să nu vă temeţi de nimic. Oare nu vă poruncesc eu? Fiţi tari şi arătaţi-vă oameni de inimă!”
 • * Jud 19:6; Jud 19:9; Jud 19:22; Rut 3:7; 1 Sam 25:36; Estera 1:10; Ps 104:15;
 • 29 Slujitorii lui Absalom au făcut lui Amnon cum le poruncise Absalom. Şi toţi fiii împăratului s-au sculat, au încălecat fiecare pe catârul lui şi au fugit.
 • 30 Pe când erau pe drum, a ajuns zvonul la David că Absalom a ucis pe toţi fiii împăratului şi că n-a mai rămas niciunul din ei.
 • 31 Împăratul s-a sculat, şi-a rupt hainele* şi s-a culcat** pe pământ, şi toţi slujitorii lui stăteau acolo cu hainele sfâşiate.
 • * 2 Sam 1:11; ** 2 Sam 12:16;
 • 32 Ionadab*, fiul lui Şimea, fratele lui David, a luat cuvântul şi a zis: „Să nu creadă domnul meu că toţi tinerii, fiii împăratului, au fost ucişi, căci numai Amnon a murit; aceasta este urmarea unei hotărâri a lui Absalom din ziua când Amnon a necinstit pe soră-sa Tamar.
 • * 2 Sam 13:3;
 • 33 Să nu* se mai muncească dar împăratul, domnul meu, cu gândul că toţi fiii împăratului au murit, căci numai Amnon a murit.”
 • * 2 Sam 19:19;
 • 34 Absalom* a fugit.Şi tânărul pus de strajă a ridicat ochii şi s-a uitat. Şi iată că o mare ceată venea pe drumul dinapoia lui, dinspre munte.
 • * 2 Sam 13:38;
 • 35 Ionadab a zis împăratului: „Iată că vin fiii împăratului! Astfel se adevereşte ce spunea robul tău.”
 • 36 Pe când isprăvea el vorba, iată că fiii împăratului au venit. Au ridicat glasul şi au plâns, şi împăratul şi toţi slujitorii lui au plâns mult.
 • 37 Absalom fugise şi s-a dus la Talmai*, fiul lui Amihur, împăratul Gheşurului. Şi David jelea în fiecare zi pe fiul său.
 • * 2 Sam 3:3;
 • 38 Absalom a stat trei ani la Gheşur*, unde se dusese după ce fugise.
 • * 2 Sam 14:23; 2 Sam 14:32; 2 Sam 15:8;
 • 39 Împăratul David a încetat să mai urmărească pe Absalom, căci se mângâiase* de moartea lui Amnon.
 • * Gen 38:12;
  2 Samuel, capitolul 13