2 Samuel  


Capitolul 14
 • Ioab trimite pe o femeie din Tecoa la David
 • 1 Ioab, fiul Ţeruiei, a băgat de seamă că inima împăratului era aprinsă de dor după* Absalom.
 • * 2 Sam 13:39;
 • 2 A trimis să aducă din Tecoa* o femeie iscusită şi i-a zis: „Fă-te că plângi şi îmbracă-te** în haine de jale; nu te unge cu untdelemn şi fii ca o femeie care de multă vreme plânge după un mort.
 • * 2 Cron 11:6; ** Rut 3:3;
 • 3 Să te duci astfel la împărat şi să-i vorbeşti aşa şi aşa.” Şi Ioab* i-a spus ce trebuia să zică.
 • * 2 Sam 14:19; Exod 4:15;
 • 4 Femeia aceea din Tecoa s-a dus să vorbească împăratului. A căzut* cu faţa la pământ, s-a închinat şi a zis: „Împărate, scapă-mă**!”
 • * 1 Sam 20:41; 2 Sam 1:2; ** 2 Imp 6:26; 2 Imp 6:28;
 • 5 Împăratul i-a zis: „Ce ai?” Ea a răspuns: „Da, sunt văduvă*, bărbatul mi-a murit!
 • * 2 Sam 12:1;
 • 6 Roaba ta avea doi fii; amândoi s-au certat pe câmp şi n-a fost nimeni să-i despartă; unul a lovit pe celălalt şi l-a omorât.
 • 7 Şi iată că toată familia* s-a ridicat împotriva roabei tale, zicând: ‘Scoate încoace pe ucigaşul fratelui său! Vrem să-l omorâm pentru viaţa fratelui său pe care l-a ucis; vrem să nimicim chiar şi pe moştenitor!’ Ei ar stinge astfel şi tăciunele care-mi mai rămâne, ca să nu lase bărbatului meu nici nume, nici urmaş viu pe faţa pământului.”
 • * Num 35:19; Deut 19:12;
 • 8 Împăratul a zis femeii: „Du-te acasă. Voi da porunci cu privire la tine.”
 • 9 Femeia din Tecoa a zis împăratului: „Asupra mea*, împărate, domnul meu, şi asupra casei tatălui meu să cadă pedeapsa; împăratul** şi scaunul lui de domnie să nu aibă nimic de suferit.”
 • * Gen 27:13; 1 Sam 25:24; Mat 27:25; ** 2 Sam 3:28; 2 Sam 3:29; 1 Imp 2:33;
 • 10 Împăratul a zis: „Dacă va vorbi cineva împotriva ta, să-l aduci la mine şi nu se va mai atinge de tine.”
 • 11 Ea a zis: „Să-şi aducă aminte împăratul de Domnul Dumnezeul tău, pentru ca răzbunătorul sângelui* să nu mărească prăpădul şi să nu mi se nimicească fiul!” Şi el a zis: „Viu este** Domnul că un păr din capul fiului tău nu va cădea la pământ!”
 • * Num 35:19; ** 1 Sam 14:45; Fapte 27:34;
 • 12 Femeia a zis: „Dă voie roabei tale să spună o vorbă domnului meu, împăratul.” Şi el a zis: „Vorbeşte!”
 • 13 Femeia a zis: „Pentru ce gândeşti tu astfel cu privire la poporul* lui Dumnezeu, căci nu iese chiar din cuvintele împăratului că împăratul este ca şi vinovat când nu cheamă înapoi pe acela pe care l-a** izgonit?
 • * Jud 20:2; ** 2 Sam 13:37; 2 Sam 13:38;
 • 14 Trebuie negreşit să murim* şi vom fi ca nişte ape vărsate pe pământ, care nu se mai adună. Dumnezeu nu ia viaţa, ci doreşte** ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea Lui.
 • * Iov 34:15; Evr 9:27; ** Num 35:15; Num 35:25; Num 35:28;
 • 15 Acum, dacă am venit să spun aceste lucruri împăratului, domnul meu, am venit pentru că poporul m-a înspăimântat. Şi roaba ta a zis: ‘Vreau să vorbesc împăratului; poate că împăratul va face ce va zice roaba sa.’
 • 16 Da, împăratul va asculta pe roaba sa ca să scape din mâna celor ce caută să ne nimicească, pe mine şi pe fiul meu, din moştenirea lui Dumnezeu.
 • 17 Roaba ta a zis: ‘Cuvântul domnului meu, împăratul, să-mi dea odihnă. Căci domnul meu, împăratul, este ca un înger* al lui Dumnezeu, gata să audă binele şi răul.’ Şi Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine.”
 • * 2 Sam 14:20; 2 Sam 19:27;
 • 18 Împăratul a răspuns şi a zis femeii: „Nu-mi ascunde ce te voi întreba.” Şi femeia a zis: „Să vorbească domnul meu, împăratul!”
 • 19 Împăratul a zis atunci: „Oare mâna lui Ioab nu este ea cu tine în toată treaba aceasta?” Şi femeia a răspuns: „Viu este sufletul tău, împărate, domnul meu, că nu este cu putinţă nicio abatere, nici la dreapta, nici la stânga, de la tot ce a zis domnul meu, împăratul. În adevăr, robul tău Ioab mi-a poruncit şi a pus în* gura roabei tale toate aceste cuvinte.
 • * 2 Sam 14:3;
 • 20 Ca să dea o altă înfăţişare lucrului, a făcut robul tău Ioab lucrul acesta. Dar domnul meu este tot atât de înţelept* ca şi un înger al lui Dumnezeu, ca să cunoască tot ce se petrece pe pământ.”
 • * 2 Sam 14:17; 2 Sam 19:27;
 • Absalom este iertat şi adus înapoi
 • 21 Împăratul a zis lui Ioab: „Iată, vreau să fac lucrul acesta; du-te dar de adu înapoi pe tânărul Absalom.”
 • 22 Ioab a căzut cu faţa la pământ, s-a închinat şi a binecuvântat pe împăratul. Apoi a zis: „Robul tău cunoaşte azi că am căpătat trecere înaintea ta, împărate, domnul meu, fiindcă împăratul lucrează după cuvântul robului său.”
 • 23 Ioab s-a sculat, a plecat în Gheşur* şi a adus pe Absalom înapoi la Ierusalim.
 • * 2 Sam 13:37;
 • 24 Dar împăratul a zis: „Să se ducă în casa lui şi să nu-mi vadă* faţa.” Şi Absalom s-a dus în casa lui şi n-a văzut faţa împăratului.
 • * Gen 43:3; 2 Sam 3:13;
 • 25 Nu era om în tot Israelul aşa de vestit ca Absalom în privinţa frumuseţii lui; din talpa* piciorului până în creştetul capului n-avea niciun cusur.
 • * Isa 1:6;
 • 26 Când îşi tundea capul – şi-l tundea în fiecare an, pentru că părul îi era greu – greutatea părului de pe capul lui era de două sute de sicli, după greutatea împăratului.
 • 27 Lui Absalom i s-au născut* trei fii şi o fiică, numită Tamar, care era o femeie frumoasă la chip.
 • * 2 Sam 18:18;
 • 28 Absalom a locuit doi ani la Ierusalim fără să vadă* faţa împăratului.
 • * 2 Sam 14:24;
 • 29 Apoi a chemat pe Ioab să-l trimită la împărat, dar Ioab n-a voit să vină la el. L-a chemat a doua oară, şi Ioab tot n-a vrut să vină.
 • 30 Absalom a zis atunci slujitorilor lui: „Vedeţi, ogorul lui Ioab este lângă al meu; are orz pe el; duceţi-vă şi puneţi-i foc.” Şi slujitorii lui Absalom au pus foc câmpului.
 • 31 Ioab s-a sculat şi s-a dus la Absalom acasă. Şi i-a zis: „Pentru ce au pus slujitorii tăi foc câmpului meu?”
 • 32 Absalom a răspuns lui Ioab: „Iată, ţi-am trimis vorbă şi ţi-am zis: ‘Vino aici şi te voi trimite la împărat să-i spui: «Pentru ce m-am întors din Gheşur? Ar fi fost mai bine pentru mine să fiu şi acum acolo.» Doresc acum să văd faţa împăratului şi, dacă este vreo nelegiuire în mine, să mă omoare.’”
 • 33 Ioab s-a dus la împărat şi i-a spus lucrul acesta. Şi împăratul a chemat pe Absalom, care a venit la el şi s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea lui. Împăratul a sărutat* pe Absalom.
 • * Gen 33:4; Gen 45:15; Luca 15:20;
  2 Samuel, capitolul 14