2 Samuel  


Capitolul 15
 • Răscoala lui Absalom
 • 1 După* aceea, Absalom şi-a pregătit care şi cai şi cincizeci de oameni care** alergau înaintea lui.
 • * 2 Sam 12:11; ** 1 Imp 1:5;
 • 2 Se scula dis-de-dimineaţă şi stătea la marginea drumului, la poartă. Şi ori de câte ori avea cineva vreo neînţelegere şi se ducea la împărat la judecată, Absalom îl chema şi zicea: „Din ce cetate eşti?” După ce-i răspundea: „Sunt din cutare seminţie a lui Israel”,
 • 3 Absalom îi zicea: „Iată, pricina ta este bună şi dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta.”
 • 4 Absalom zicea: „De* m-ar pune pe mine judecător în ţară! Orice om care ar avea o neînţelegere şi o judecată ar veni la mine, şi i-aş face dreptate.”
 • * Jud 9:29;
 • 5 Şi, când se apropia cineva să se închine înaintea lui, el îi întindea mâna, îl apuca şi-l săruta.
 • 6 Absalom se purta aşa cu toţi aceia din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate. Şi Absalom câştiga* inima oamenilor lui Israel.
 • * Rom 16:18;
 • 7 După trecere de patruzeci1 de ani, Absalom a zis împăratului: „Dă-mi voie să mă duc la Hebron să împlinesc o juruinţă pe care am făcut-o Domnului.
 • 8 Căci robul* tău a făcut o juruinţă**, când locuiam la Gheşur, în Siria, şi am zis: Dacă mă va aduce Domnul înapoi la Ierusalim, voi da cinste Domnului.”
 • * Gen 28:20; Gen 28:21; ** 1 Sam 16:2; 2 Sam 13:38;
 • 9 Împăratul i-a zis: „Du-te în pace.” Absalom s-a sculat şi a plecat la Hebron.
 • 10 Absalom a trimis iscoade în toate seminţiile lui Israel să spună: „Când veţi auzi sunetul trâmbiţei, să ziceţi: ‘Absalom s-a făcut împărat la Hebron!’”
 • 11 Două sute de oameni din Ierusalim, care fuseseră poftiţi*, au însoţit pe Absalom, şi l-au însoţit în prostia** lor fără să ştie nimic.
 • * 1 Sam 9:13; 1 Sam 16:3; 1 Sam 16:5; ** Gen 20:5;
 • 12 Pe când aducea Absalom jertfele, a trimis în cetatea Ghilo după Ahitofel Ghilonitul*, sfetnicul** lui David. Uneltirea căpăta putere şi poporul se îndrepta în număr tot mai mare de partea lui Absalom.
 • * Ios 15:51; ** Ps 41:9; Ps 55:12-14; Ps 3:1;
 • Fuga lui David
 • 13 Cineva a venit şi a dat de ştire lui David şi a zis: „Inima* oamenilor lui Israel s-a întors spre Absalom.”
 • * 2 Sam 15:6; Jud 9:3;
 • 14 Şi David a zis tuturor slujitorilor lui care erau cu el la Ierusalim: „Sculaţi-vă să fugim*, căci nu vom scăpa dinaintea lui Absalom. Grăbiţi-vă de plecare, altfel, nu va întârzia să ne ajungă şi va arunca nenorocirea peste noi şi va trece cetatea prin ascuţişul sabiei.”
 • * 2 Sam 19:9; Ps 3:1;
 • 15 Slujitorii împăratului i-au zis: „Slujitorii tăi vor face tot ce va voi domnul nostru, împăratul.”
 • 16 Împăratul* a ieşit, şi toată casa lui mergea după el, şi a lăsat zece** ţiitoare pentru paza casei.
 • * Ps 3:1; ** 2 Sam 16:21; 2 Sam 16:22;
 • 17 Împăratul a ieşit astfel şi tot poporul îl urma. Şi s-au oprit la cea din urmă casă.
 • 18 Toţi slujitorii lui, toţi cheretiţii* şi toţi peletiţii au trecut alături de el şi toţi gatiţii, în număr de şase sute de oameni, veniţi din Gat după el, au trecut înaintea împăratului.
 • * 2 Sam 8:18;
 • 19 Împăratul a zis lui Itai* din Gat: „Pentru ce să vii şi tu cu noi? Întoarce-te şi rămâi cu împăratul, căci eşti străin şi ai fost luat chiar din ţara ta.
 • * 2 Sam 18:2;
 • 20 De ieri ai venit, şi azi să te fac să rătăceşti cu noi încoace şi încolo, când nici eu însumi nu ştiu unde* mă duc! Întoarce-te şi ia şi pe fraţii tăi cu tine. Domnul să se poarte cu tine cu bunătate şi credincioşie!”
 • * 1 Sam 23:13;
 • 21 Itai a răspuns împăratului şi a zis: „Viu* este Domnul şi viu este domnul meu, împăratul, că în locul unde va fi domnul meu, împăratul, fie ca să moară, fie ca să trăiască, acolo va fi şi robul tău.”
 • * Rut 1:16; Rut 1:17; Prov 17:17; Prov 18:24;
 • 22 David a zis atunci lui Itai: „Du-te şi treci!” Şi Itai din Gat a trecut înainte, cu toţi oamenii lui şi toţi copiii care erau cu el.
 • 23 Tot ţinutul plângea şi scotea ţipete mari la trecerea întregului popor. Împăratul a trecut apoi şi el pârâul Chedron şi tot poporul a apucat pe drumul care duce în* pustie.
 • * 2 Sam 16:2;
 • 24 Ţadoc era şi el acolo şi, cu el, toţi leviţii, ducând* chivotul legământului lui Dumnezeu, şi au aşezat jos chivotul lui Dumnezeu, şi Abiatar se suia, în timp ce tot poporul isprăvea de ieşit din cetate.
 • * Num 4:15;
 • 25 Împăratul a zis lui Ţadoc: „Du chivotul lui Dumnezeu înapoi în cetate. Dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, mă va aduce înapoi* şi mă va face să văd chivotul şi locaşul lui.
 • * Ps 43:3;
 • 26 Dar dacă va zice: ‘Nu-mi place* de tine’, iată-mă, să facă ce va crede cu** mine.”
 • * Num 14:8; 2 Sam 22:20; 1 Imp 10:9; 2 Cron 9:8; Isa 62:4; ** 1 Sam 3:18;
 • 27 Împăratul a mai zis preotului Ţadoc: „Înţelegi? Întoarce-te* în pace în cetate, cu fiul tău Ahimaaţ şi cu Ionatan, fiul lui Abiatar, cei doi fii** ai voştri.
 • * 1 Sam 9:9; ** 2 Sam 17:17;
 • 28 Vedeţi, voi aştepta* în câmpiile pustiei până ce-mi vor veni veşti din partea voastră.”
 • * 2 Sam 17:16;
 • 29 Astfel, Ţadoc şi Abiatar au dus înapoi chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim şi au rămas acolo.
 • 30 David a suit dealul măslinilor. Suia plângând şi cu capul* acoperit şi mergea cu picioarele goale**, şi toţi cei ce erau cu el şi-au acoperit şi ei capul şi suiau plângând††.
 • * 2 Sam 9:4; Estera 6:12; ** Isa 20:2; Isa 20:4; Ier 14:3; Ier 14:4; †† Ps 126:6;
 • 31 Au venit şi au spus lui David: „Ahitofel* este împreună cu Absalom printre uneltitori.” Şi David a zis: „Doamne, nimiceşte** sfaturile lui Ahitofel!”
 • * Ps 3:1; Ps 3:2; Ps 55:12; ** 2 Sam 16:23; 2 Sam 17:14; 2 Sam 17:23;
 • 32 Când a ajuns David pe vârf, unde s-a închinat înaintea lui Dumnezeu, iată că Huşai, Architul, a venit înaintea lui, cu haina sfâşiată* şi capul acoperit cu ţărână.
 • * 2 Sam 1:2;
 • 33 David i-a zis: „Dacă vei veni cu mine, îmi vei fi o* povară.
 • * 2 Sam 19:35;
 • 34 Dimpotrivă, vei nimici pentru mine sfaturile lui Ahitofel dacă te vei întoarce în cetate şi vei zice lui Absalom: ‘Împărate, eu voi fi robul* tău; odinioară am fost robul tatălui tău, dar acum sunt robul tău.’
 • * 2 Sam 16:19;
 • 35 Preoţii Ţadoc şi Abiatar nu vor fi acolo cu tine? Tot ce vei afla din casa împăratului spune* preoţilor Ţadoc şi Abiatar.
 • * 2 Sam 17:15; 2 Sam 17:16;
 • 36 Şi fiindcă ei au acolo la* ei pe cei doi fii ai lor, pe Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc, şi pe Ionatan, fiul lui Abiatar, prin ei îmi veţi trimite tot ce veţi afla.”
 • * 2 Sam 15:27;
 • 37 Huşai, prietenul* lui David, s-a întors dar în cetate. Şi Absalom** a intrat în Ierusalim.
 • * 2 Sam 16:16; 1 Cron 27:33; ** 2 Sam 16:15;
 • 1. Sau: patru.
  2 Samuel, capitolul 15