2 Samuel  


Capitolul 16
 • Ţiba înnegreşte pe Mefiboşet
 • 1 Când* trecuse David puţin de vârf, iată că Ţiba**, slujitorul lui Mefiboşet, a venit înaintea lui cu doi măgari înşeuaţi, pe care erau două sute de pâini, o sută de turte de stafide, o sută de roade de vară şi un burduf cu vin.
 • * 2 Sam 15:30; 2 Sam 15:32; ** 2 Sam 9:2;
 • 2 Împăratul a zis lui Ţiba: „Ce vrei să faci cu acestea?” Şi Ţiba a răspuns: „Măgarii sunt pentru casa împăratului, pentru călărie, pâinile şi roadele de vară sunt pentru hrana tinerilor şi vinul, pentru potolirea setei celor* ce vor fi obosiţi în pustie.”
 • * 2 Sam 15:23; 2 Sam 17:29;
 • 3 Împăratul a zis: „Unde este fiul stăpânului tău?” Şi* Ţiba a răspuns împăratului: „Iată, a rămas la Ierusalim, căci a zis: ‘Astăzi, casa lui Israel îmi va da înapoi împărăţia tatălui meu.’”
 • * 2 Sam 19:27;
 • 4 Împăratul* a zis lui Ţiba: „Tot ce este al lui Mefiboşet este al tău.” Şi Ţiba a zis: „Mă închin cu plecăciune! Să capăt trecere înaintea ta, împărate, domnul meu!”
 • * Prov 18:13;
 • Şimei blestemă
 • 5 David ajunsese până la Bahurim. Şi de acolo a ieşit un om din familia şi din casa lui Saul, numit Şimei*, fiul lui Ghera. El înainta blestemând
 • * 2 Sam 19:16; 1 Imp 2:8; 1 Imp 2:44;
 • 6 şi a aruncat cu pietre după David şi după toţi slujitorii împăratului David, în timp ce tot poporul şi toţi vitejii stăteau la dreapta şi la stânga împăratului.
 • 7 Şimei vorbea astfel când blestema: „Du-te, du-te, om* al sângelui, om rău!
 • * Deut 13:13;
 • 8 Domnul face să cadă asupra ta pedeapsa* pentru tot sângele** casei lui Saul, al cărui scaun de domnie l-ai luat, şi Domnul a dat împărăţia în mâinile fiului tău Absalom, şi iată-te nenorocit, căci eşti un om al sângelui!”
 • * Jud 9:24; Jud 9:56; Jud 9:57; 1 Imp 2:32; 1 Imp 2:33; ** 2 Sam 1:16; 2 Sam 3:28; 2 Sam 3:29; 2 Sam 4:11; 2 Sam 4:12;
 • 9 Atunci, Abişai, fiul Ţeruiei, a zis împăratului: „Pentru ce blestemă* acest câine** mort pe domnul meu, împăratul? Lasă-mă, te rog, să mă duc să-i tai capul.”
 • * 1 Sam 24:14; 2 Sam 9:8; ** Exod 22:28;
 • 10 Dar împăratul a zis: „Ce* aveţi voi cu mine, fiii Ţeruiei? Dacă blestemă, înseamnă că Domnul** i-a zis: ‘Blestemă pe David!’ Cine-i va zice dar: ‘Pentru ce faci aşa?’”
 • * 2 Sam 19:22; 1 Pet 2:23; ** 2 Imp 18:25; Plang 3:38; Rom 9:20;
 • 11 Şi David a zis lui Abişai şi tuturor slujitorilor săi: „Iată că fiul meu*, care** a ieşit din trupul meu, vrea să-mi ia viaţa, cu cât mai mult beniamitul acesta! Lăsaţi-l să blesteme, căci Domnul i-a zis.
 • * 2 Sam 12:11; ** Gen 15:4;
 • 12 Poate că Domnul Se va uita la necazul meu şi-mi va* face bine în locul blestemelor de azi.”
 • * Rom 8:28;
 • 13 David şi oamenii lui şi-au văzut de drum. Şimei mergea pe coasta muntelui, în dreptul lui David, şi, mergând, blestema, arunca cu pietre împotriva lui şi vântura praf.
 • 14 Împăratul şi tot poporul care era cu el au ajuns la Aiefim şi acolo s-au odihnit.
 • Huşai la Absalom
 • 15 Absalom* şi tot poporul, bărbaţii lui Israel, intraseră în Ierusalim. Ahitofel era şi el cu Absalom.
 • * 2 Sam 15:37;
 • 16 Când a ajuns Huşai, Architul, prietenul* lui David, la Absalom, i-a zis: „Trăiască împăratul! Trăiască împăratul!”
 • * 2 Sam 15:37;
 • 17 Şi Absalom a zis lui Huşai: „Iată cât de mult ţii tu la prietenul tău! Pentru ce nu* te-ai dus cu prietenul tău?”
 • * 2 Sam 19:25; Prov 17:17;
 • 18 Huşai a răspuns lui Absalom: „Pentru că vreau să fiu al aceluia pe care l-a ales Domnul şi tot poporul acesta şi toţi bărbaţii lui Israel şi cu el vreau să rămân.
 • 19 De altfel, cui* îi voi sluji? Nu fiului său? Cum am slujit tatălui tău, aşa îţi voi sluji şi ţie.”
 • * 2 Sam 15:34;
 • Absalom ascultă de Ahitofel
 • 20 Absalom a zis lui Ahitofel: „Sfătuiţi-vă împreună. Ce avem de făcut?”
 • 21 Şi Ahitofel a zis lui Absalom: „Intră la ţiitoarele* pe care le-a lăsat tatăl tău pentru paza casei; astfel tot Israelul va şti că te-ai făcut urât** tatălui tău şi mâinile tuturor celor ce sunt cu tine se vor întări.”
 • * 2 Sam 15:16; 2 Sam 20:3; ** Gen 34:30; 1 Sam 13:4; 2 Sam 2:7; Zah 8:13;
 • 22 Au întins un cort pentru Absalom pe acoperiş, şi Absalom a intrat la ţiitoarele tatălui său, în faţa întregului* Israel.
 • * 2 Sam 12:11; 2 Sam 12:12;
 • 23 Sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca şi când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Tot aşa era cu toate sfaturile lui Ahitofel, fie pentru* David, fie pentru Absalom.
 • * 2 Sam 15:12;
  2 Samuel, capitolul 16