2 Samuel  


Capitolul 17
 • Sfatul lui Ahitofel zădărnicit de Huşai
 • 1 Ahitofel a zis lui Absalom: „Lasă-mă să aleg douăsprezece mii de oameni! Mă voi scula şi voi urmări pe David chiar în noaptea aceasta.
 • 2 Îl voi lua pe neaşteptate, când va fi obosit* şi va avea mâinile slăbite, îl voi înspăimânta şi tot poporul care este cu el va fugi. Voi lovi numai pe împărat**
 • * Deut 25:18; 2 Sam 16:14; ** Zah 13:7;
 • 3 şi voi aduce înapoi la tine pe tot poporul; moartea omului pe care-l urmăreşti va face ca toţi să se întoarcă şi tot poporul va fi în pace.”
 • 4 Cuvintele acestea au plăcut lui Absalom şi tuturor bătrânilor lui Israel.
 • 5 Dar Absalom a zis: „Chemaţi şi pe Huşai, Architul, şi să auzim şi ce va zice el.”
 • 6 Huşai a venit la Absalom, şi Absalom i-a zis: „Iată cum a vorbit Ahitofel. Trebuie să facem ce a zis el sau nu? Spune tu!”
 • 7 Huşai a răspuns lui Absalom: „De data aceasta, sfatul pe care ţi l-a dat Ahitofel nu este bun.”
 • 8 Şi Huşai a zis: „Tu cunoşti vitejia tatălui tău şi a oamenilor lui; sunt înfuriaţi ca o ursoaică* de pe câmp căreia i s-au răpit puii. Tatăl tău este un om de război şi nu va petrece noaptea cu poporul;
 • * Osea 13:8;
 • 9 iată, acum stă ascuns în vreo groapă sau în vreun alt loc. Şi dacă, de la început, vor cădea unii sub loviturile lor, se va auzi îndată şi se va zice: ‘Poporul care urma pe Absalom a fost înfrânt!’
 • 10 Atunci, cel mai viteaz, chiar dacă ar fi avut o inimă de leu, se va înspăimânta*, căci tot Israelul ştie că tatăl tău este un viteaz şi că are nişte viteji cu el.
 • * Ios 2:11;
 • 11 Sfatul meu este dar ca tot Israelul să se strângă la tine, de la Dan* până la Beer-Şeba, o mulţime ca nisipul** de pe marginea mării. Şi tu însuţi să mergi la luptă.
 • * Jud 20:1; ** Gen 22:17;
 • 12 Dacă vom ajunge la el în vreun loc unde l-am găsi, vom cădea peste el cum cade roua pe pământ, şi nu va scăpa niciunul, nici el, nici vreunul din oamenii care sunt cu el.
 • 13 Dacă va fugi într-o cetate, tot Israelul va duce funii la cetatea aceea şi o vom trage în pârâu până când nu va mai rămâne nicio piatră în ea.”
 • 14 Absalom şi toţi oamenii lui Israel au zis: „Sfatul lui Huşai, Architul, este mai bun decât sfatul lui Ahitofel.” Dar Domnul* hotărâse să nimicească bunul sfat al lui Ahitofel, ca să aducă nenorocirea peste Absalom.
 • * 2 Sam 15:31; 2 Sam 15:34;
 • Moartea lui Ahitofel
 • 15 Huşai* a zis preoţilor Ţadoc şi Abiatar: „Ahitofel a dat cutare şi cutare sfat lui Absalom şi bătrânilor lui Israel, şi eu i-am sfătuit cutare şi cutare lucru.
 • * 2 Sam 15:35;
 • 16 Acum trimiteţi îndată ştire lui David şi spuneţi-i: ‘Nu sta noaptea în câmpiile* pustiei, ci du-te mai departe, ca nu cumva împăratul şi tot poporul care este cu el să fie în primejdie să piară.’”
 • * 2 Sam 15:28;
 • 17 Ionatan* şi Ahimaaţ stăteau lângă fântâna Roguel**. Slujnica venea şi le aducea ştiri, iar ei se duceau să dea de veste împăratului David, căci nu îndrăzneau să se arate şi să intre în cetate.
 • * 2 Sam 15:27; 2 Sam 15:36; ** Ios 15:7; Ios 18:16;
 • 18 Dar odată i-a zărit un tânăr şi a spus lui Absalom. Ei au plecat amândoi în grabă şi au ajuns la Bahurim*, la casa unui om care avea o fântână în curte, şi s-au coborât în ea.
 • * 2 Sam 16:5;
 • 19 Femeia* a luat o învelitoare, a întins-o peste gura fântânii şi a împrăştiat urluială pe ea, ca să nu dea nimic de bănuit.
 • * Ios 2:6;
 • 20 Slujitorii lui Absalom au intrat în casă la femeia aceasta şi au zis: „Unde sunt Ahimaaţ şi Ionatan?” Femeia* le-a răspuns: „Au trecut pârâul.” Au căutat şi, negăsindu-i, s-au întors la Ierusalim.
 • * Exod 1:19; Ios 2:4; Ios 2:5;
 • 21 După plecarea lor, Ahimaaţ şi Ionatan au ieşit din fântână şi s-au dus să dea de ştire împăratului David. Au zis lui David: „Sculaţi-vă* şi grăbiţi-vă de treceţi apa, căci Ahitofel a plănuit cutare şi cutare lucru împotriva voastră.”
 • * 2 Sam 17:15; 2 Sam 17:16;
 • 22 David şi tot poporul care era cu el s-au sculat şi au trecut Iordanul; când se lumina de ziuă, nu rămăsese niciunul care să nu fi trecut Iordanul.
 • 23 Ahitofel, când a văzut că sfatul lui n-a fost urmat, a pus şaua pe măgar şi a plecat acasă, în cetatea* lui. Şi-a pus casa în rânduială şi s-a spânzurat**. Când a murit, l-au îngropat în mormântul tatălui său.
 • * 2 Sam 15:12; ** Mat 27:5;
 • David la Mahanaim
 • 24 David ajunsese la Mahanaim* când a trecut Absalom Iordanul, însoţit de toţi bărbaţii lui Israel.
 • * Gen 32:2; Ios 13:26; 2 Sam 2:8;
 • 25 Absalom a pus pe Amasa în fruntea oştirii, în locul lui Ioab. Amasa era fiul unui om numit Itra, Israelitul, care intrase la Abigal*, fata lui Nahaş şi sora Ţeruiei, mama lui Ioab.
 • * 1 Cron 2:17;
 • 26 Israel şi Absalom au tăbărât în ţara Galaadului.
 • 27 Când a ajuns David la Mahanaim, Şobi*, fiul lui Nahaş, din Raba fiilor lui Amon, Machir**, fiul lui Amiel, din Lodebar, şi Barzilai, Galaaditul, din Roghelim,
 • * 2 Sam 10:1; 2 Sam 12:29; ** 2 Sam 9:4; 2 Sam 19:31; 2 Sam 19:32; 1 Imp 2:7;
 • 28 au adus paturi, lighene, vase de pământ, grâu, orz, făină, grâu prăjit, bob, linte, uscături,
 • 29 miere, unt, oi şi brânză de vacă. Au adus aceste lucruri lui David şi poporului care era cu el, ca să mănânce, căci ziceau: „Poporul acesta trebuie să fi suferit de foame, de oboseală şi de sete, în pustie*.”
 • * 2 Sam 16:2;
  2 Samuel, capitolul 17