2 Samuel  


Capitolul 2
 • David, împărat al lui Iuda la Hebron
 • 1 După aceea, David a întrebat* pe Domnul: „Să mă sui în vreuna din cetăţile lui Iuda?” Domnul i-a răspuns: „Suie-te.” David a zis: „Unde să mă sui?” Şi Domnul a răspuns: „La** Hebron.”
 • * Jud 1:1; 1 Sam 23:2; 1 Sam 23:4; 1 Sam 23:9; 1 Sam 30:7; 1 Sam 30:8; ** 1 Sam 30:31; 2 Sam 2:11; 2 Sam 5:1; 2 Sam 5:3; 1 Imp 2:11;
 • 2 David s-a suit acolo cu cele două neveste* ale sale: Ahinoam din Izreel şi Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal.
 • * 1 Sam 30:5;
 • 3 David a luat cu el şi pe oamenii* care erau la el, pe fiecare cu casa lui, şi au locuit în cetăţile Hebronului.
 • * 1 Sam 27:2; 1 Sam 27:3; 1 Sam 30:1; 1 Cron 12:1;
 • 4 Bărbaţii lui Iuda au* venit şi au uns acolo pe David ca împărat peste casa lui Iuda.Au dat de ştire lui David că oamenii** din Iabesul Galaadului au îngropat pe Saul.
 • * 2 Sam 2:11; 2 Sam 5:5; ** 1 Sam 31:11; 1 Sam 31:13;
 • 5 David a trimis nişte soli oamenilor din Iabesul Galaadului să le spună: „Binecuvântaţi* să fiţi de Domnul, fiindcă aţi arătat astfel bunăvoinţă faţă de Saul, stăpânul vostru, şi l-aţi îngropat!
 • * Rut 2:20; Rut 3:10; Ps 115:15;
 • 6 Şi acum, Domnul* să vă arate bunătate şi credincioşie! Vă voi face şi eu bine, pentru că v-aţi purtat astfel.
 • * 2 Tim 1:16; 2 Tim 1:18;
 • 7 Să vi se întărească mâinile şi fiţi viteji, căci stăpânul vostru Saul a murit, şi pe mine m-a uns casa lui Iuda împărat peste ea.”
 • Iş-Boşet, împărat al lui Israel la Mahanaim
 • 8 Însă Abner*, fiul lui Ner, căpetenia oştirii lui Saul, a luat pe Iş-Boşet, fiul lui Saul, şi l-a trecut la Mahanaim.
 • * 1 Sam 14:50;
 • 9 L-a pus împărat peste Galaad, peste gheşuriţi, peste Izreel, peste Efraim, peste Beniamin, peste tot Israelul.
 • 10 Iş-Boşet, fiul lui Saul, era în vârstă de patruzeci de ani când s-a făcut împărat al lui Israel şi a domnit doi ani. Numai casa lui Iuda a rămas lipită de David.
 • 11 Timpul* cât a domnit David la Hebron peste casa lui Iuda a fost de şapte ani şi şase luni.
 • * 2 Sam 5:5; 1 Imp 2:11;
 • Abner ucide pe Asael
 • 12 Abner, fiul lui Ner, şi oamenii lui Iş-Boşet, fiul lui Saul, au ieşit din Mahanaim ca să meargă asupra Gabaonului*.
 • * Ios 18:25;
 • 13 Ioab, fiul Ţeruiei, şi oamenii lui David au pornit şi ei. S-au întâlnit la iazul* din Gabaon şi s-au oprit unii dincoace de iaz şi ceilalţi dincolo.
 • * Ier 41:12;
 • 14 Abner a zis lui Ioab: „Să se scoale tinerii aceştia şi să se bată înaintea noastră!” Ioab a răspuns: „Să se scoale!”
 • 15 S-au sculat şi au înaintat în acelaşi număr: doisprezece din Beniamin pentru Iş-Boşet, fiul lui Saul, şi doisprezece inşi ai lui David.
 • 16 Fiecare, apucând pe potrivnicul lui de cap, i-a împlântat sabia în coastă şi au căzut toţi deodată. Şi locul acela de lângă Gabaon s-a numit Helcat-Haţurim (Locul Săbiilor).
 • 17 În ziua aceea a fost o luptă foarte aprigă, în care Abner şi bărbaţii lui Israel au fost bătuţi de oamenii lui David.
 • 18 Acolo se aflau cei* trei fii ai Ţeruiei: Ioab, Abişai şi Asael. Asael era iute** de picioare, ca o căprioară de câmp.
 • * 1 Cron 2:16; ** 1 Cron 12:8; Ps 18:33; Cant 2:17; Cant 8:14;
 • 19 El a urmărit pe Abner fără să se abată la dreapta sau la stânga.
 • 20 Abner s-a uitat înapoi şi a zis: „Tu eşti, Asael?” Şi el a răspuns: „Eu.”
 • 21 Abner i-a zis: „Abate-te la dreapta sau la stânga, pune mâna pe unul din tinerii aceştia şi ia-i armele.” Dar Asael n-a vrut să se abată dindărătul lui.
 • 22 Abner a zis iarăşi lui Asael: „Abate-te dinapoia mea. Pentru ce să te lovesc şi să te trântesc la pământ? Cum voi ridica apoi faţa înaintea fratelui tău Ioab?”
 • 23 Şi Asael n-a vrut să se abată. Atunci, Abner l-a lovit în pântece* cu capătul de jos al suliţei şi suliţa a ieşit pe dinapoi. A căzut şi a murit pe loc. Toţi cei ce ajungeau în locul unde căzuse Asael mort se opreau.
 • * 2 Sam 3:27; 2 Sam 4:6; 2 Sam 20:10;
 • 24 Ioab şi Abişai au urmărit pe Abner. Şi, la asfinţitul soarelui, au ajuns la coasta Ama, care este în dreptul Ghiahului, pe drumul care duce în pustia Gabaonului.
 • 25 Fiii lui Beniamin s-au adunat în urma lui Abner, au făcut o ceată şi s-au oprit pe vârful unui deal.
 • 26 Abner a chemat pe Ioab şi a zis: „Oare mereu are să sfâşie sabia? Nu ştii că la sfârşit va fi amar? Până când vei pregeta să spui poporului să nu mai urmărească pe fraţii lui?”
 • 27 Ioab a răspuns: „Viu este Dumnezeu că, dacă n-ai* fi vorbit, poporul n-ar fi încetat până mâine dimineaţă să urmărească pe fraţii lui.”
 • * 2 Sam 2:14; Prov 17:14;
 • 28 Şi Ioab a sunat din trâmbiţă şi tot poporul s-a oprit; n-au mai urmărit pe Israel şi nici nu s-au mai bătut.
 • 29 Abner şi oamenii lui au mers toată noaptea în câmpie; au trecut Iordanul, au străbătut în întregime Bitronul şi au ajuns la Mahanaim.
 • 30 Ioab s-a întors de la urmărirea lui Abner şi a adunat tot poporul: lipseau nouăsprezece inşi din oamenii lui David şi Asael.
 • 31 Dar oamenii lui David omorâseră trei sute şaizeci de inşi din bărbaţii lui Beniamin şi ai lui Abner.
 • 32 Au luat pe Asael şi l-au îngropat în mormântul tatălui său, la Betleem. Ioab şi oamenii lui au mers toată noaptea şi li s-au revărsat zorile în Hebron.
  2 Samuel, capitolul 2