2 Samuel  


Capitolul 20
 • Ioab omoară pe Amasa
 • 1 Acolo era un om de nimic, numit Şeba, fiul lui Bicri, Beniamitul. El a sunat din trâmbiţă şi a zis: „Noi* n-avem nicio parte cu David, nicio moştenire cu fiul lui Isai! Fiecare** la cortul său, Israele!”
 • * 2 Sam 19:43; ** 1 Imp 12:16; 2 Cron 10:16;
 • 2 Şi toţi bărbaţii lui Israel s-au depărtat de David şi au urmat pe Şeba, fiul lui Bicri. Dar bărbaţii lui Iuda au rămas credincioşi împăratului lor şi l-au însoţit de la Iordan până la Ierusalim.
 • 3 David a intrat iarăşi în casa lui, la Ierusalim. Împăratul a luat cele zece ţiitoare* pe care le lăsase pentru paza casei şi le-a pus într-o casă sub pază; a îngrijit de ele, dar n-a intrat la ele. Şi au fost închise până în ziua morţii lor, trăind în văduvie.
 • * 2 Sam 15:16; 2 Sam 16:21; 2 Sam 16:22;
 • 4 Împăratul a zis lui Amasa: „Cheamă-mi* peste trei zile pe bărbaţii lui Iuda, şi tu să fii de faţă aici.”
 • * 2 Sam 19:13;
 • 5 Amasa a plecat să cheme pe Iuda, dar a zăbovit peste vremea pe care i-o hotărâse împăratul.
 • 6 David a zis atunci lui Abişai: „Şeba, fiul lui Bicri, ne va face acum mai mult rău decât Absalom. Ia tu însuţi pe slujitorii* stăpânului tău şi urmăreşte-l, ca nu cumva să găsească cetăţi întărite şi să se ascundă dinaintea noastră.”
 • * 2 Sam 11:11; 1 Imp 1:33;
 • 7 Şi Abişai a plecat, urmat de oamenii lui Ioab, de cheretiţi* şi de peletiţi, şi de toţi vitejii; au ieşit din Ierusalim ca să urmărească pe Şeba, fiul lui Bicri.
 • * 2 Sam 8:18; 1 Imp 1:38;
 • 8 Când au fost lângă piatra cea mare care este la Gabaon, Amasa a ajuns înaintea lor. Ioab era încins cu o sabie pe deasupra hainelor de război cu care era îmbrăcat; ea era legată la coapsă şi stătea în teacă şi, când a înaintat Ioab, sabia a alunecat.
 • 9 Ioab a zis lui Amasa: „Eşti sănătos, frate?” Şi, cu mâna dreaptă, a apucat* pe Amasa de barbă să-l sărute.
 • * Mat 26:49; Luca 22:47;
 • 10 Amasa n-a luat seama la sabia care era în mâna lui Ioab, şi Ioab l-a lovit* cu ea în** pântece şi i-a vărsat măruntaiele pe pământ, fără să-i mai dea o a doua lovitură. Şi Amasa a murit. Ioab şi fratele său Abişai au urmărit pe Şeba, fiul lui Bicri.
 • * 1 Imp 2:5; ** 2 Sam 2:23;
 • 11 Un bărbat dintre oamenii lui Ioab a rămas lângă Amasa şi zicea: „Cine vrea pe Ioab şi cine este pentru David? Să urmeze pe Ioab!”
 • 12 Amasa se rostogolea în sânge în mijlocul drumului, şi omul acela, văzând că tot poporul se opreşte, a tras pe Amasa din drum, pe un câmp, şi a aruncat o haină pe el când a văzut că toţi cei ce ajungeau lângă el se opreau.
 • 13 După ce a fost luat din drum, fiecare a urmat pe Ioab, ca să urmărească pe Şeba, fiul lui Bicri.
 • Omorârea lui Şeba
 • 14 Ioab a străbătut toate seminţiile lui Israel înspre Abel-Bet-Maaca* şi toţi bărbaţii de seamă s-au strâns şi l-au urmat.
 • * 2 Imp 15:29; 2 Cron 16:4;
 • 15 Au venit şi au împresurat pe Şeba în Abel-Bet-Maaca şi au ridicat* împotriva cetăţii un val care atingea întăritura. Tot poporul care era cu Ioab săpa zidul ca să-l facă să cadă.
 • * 2 Imp 19:32;
 • 16 Atunci, o femeie înţeleaptă a început să strige din cetate: „Ascultaţi, ascultaţi! Spuneţi, vă rog, lui Ioab: ‘Apropie-te până aici, căci vreau să-ţi vorbesc!’”
 • 17 El s-a apropiat de ea, şi femeia a zis: „Tu eşti Ioab?” El a răspuns: „Eu sunt.” Şi ea i-a zis: „Ascultă vorbele roabei tale.” El i-a răspuns: „Ascult.”
 • 18 Şi ea a zis: „Odinioară era obiceiul să se spună: ‘Să întrebăm în Abel!’ Şi totul se isprăvea astfel.
 • 19 Eu sunt una din cetăţile liniştite şi credincioase din Israel, şi tu cauţi să pierzi o cetate care este o mamă în Israel! Pentru ce ai nimici tu moştenirea* Domnului?”
 • * 1 Sam 26:19; 2 Sam 21:3;
 • 20 Ioab a răspuns: „Departe, departe de mine gândul să nimicesc sau să dărâm!
 • 21 Nu este aşa! Dar un om din muntele lui Efraim, numit Şeba, fiul lui Bicri, a ridicat mâna împotriva împăratului David; daţi-l încoace numai pe el, şi mă voi depărta de cetate.” Femeia a zis lui Ioab: „Iată, capul lui îţi va fi aruncat peste zid.”
 • 22 Şi femeia s-a dus şi a înduplecat pe tot poporul cu înţelepciunea* ei; au tăiat capul lui Şeba, fiul lui Bicri, şi l-au aruncat lui Ioab. Ioab a sunat din trâmbiţă; s-au împrăştiat de lângă cetate şi fiecare s-a dus în cortul lui. Şi Ioab s-a întors la Ierusalim, la împărat.
 • * Ecl 9:14; Ecl 9:15;
 • Dregătorii lui David
 • 23 Ioab* era mai-mare peste toată oştirea lui Israel; Benaia, fiul lui Iehoiada, era în fruntea cheretiţilor şi a peletiţilor;
 • * 2 Sam 8:16; 2 Sam 8:18;
 • 24 Adoram era mai-mare* peste dări; Iosafat**, fiul lui Ahilud, era scriitor (arhivar);
 • * 1 Imp 4:6; ** 2 Sam 8:16; 1 Imp 4:3;
 • 25 Şeia era logofăt; Ţadoc* şi Abiatar erau preoţi
 • * 2 Sam 8:17; 1 Imp 4:4;
 • 26 şi Ira* din Iair era slujbaş de stat al lui David.
 • * 2 Sam 23:38;
  2 Samuel, capitolul 20