2 Samuel  


Capitolul 21
 • Foametea de trei ani
 • 1 Pe vremea lui David, a fost o foamete care a ţinut trei ani. David a întrebat pe Domnul, şi Domnul a zis: „Din pricina lui Saul şi a casei lui sângeroase, pentru că a ucis pe gabaoniţi este foametea aceasta.”
 • 2 Împăratul a chemat pe gabaoniţi să le vorbească. (Gabaoniţii nu erau dintre copiii lui Israel, ci erau o rămăşiţă* a amoriţilor; copiii lui Israel se legaseră faţă de ei cu un jurământ, şi totuşi Saul voise să-i ucidă, în râvna lui pentru copiii lui Israel şi Iuda.)
 • * Ios 9:3; Ios 9:5; Ios 9:16; Ios 9:17;
 • 3 David a zis gabaoniţilor: „Ce pot face eu pentru voi şi cu ce să fac ispăşire, ca să binecuvântaţi moştenirea* Domnului?”
 • * 2 Sam 20:19;
 • 4 Gabaoniţii i-au răspuns: „Nu voim nici argint, nici aur de la Saul şi de la casa lui şi nici nu este treaba noastră să omorâm pe cineva din Israel.” Şi împăratul a zis: „Ce voiţi dar să vă fac?”
 • 5 Ei au răspuns împăratului: „Fiindcă omul acela ne-a slăbit şi îşi pusese de gând să ne nimicească, pentru ca să ne facă să pierim din tot ţinutul lui Israel,
 • 6 să ni se dea şapte bărbaţi din fiii lui şi-i vom spânzura înaintea Domnului, la Ghibea* lui Saul, alesul** Domnului.” Şi împăratul a zis: „Vi-i voi da.”
 • * 1 Sam 10:26; 1 Sam 11:4; ** 1 Sam 10:24;
 • 7 Împăratul a cruţat pe Mefiboşet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, pentru jurământul* pe care-l făcuseră între ei, înaintea Domnului, David şi Ionatan, fiul lui Saul.
 • * 1 Sam 18:3; 1 Sam 20:8; 1 Sam 20:15; 1 Sam 20:42; 1 Sam 23:18;
 • 8 Dar împăratul a luat pe cei doi fii pe care-i născuse lui Saul Riţpa*, fata lui Aiia, şi anume: Armoni şi Mefiboşet, şi pe cei cinci fii pe care-i născuse Merab, fata lui Saul, lui Adriel din Mehola, fiul lui Barzilai;
 • * 2 Sam 3:7;
 • 9 i-a dat în mâinile gabaoniţilor, care i-au spânzurat pe munte, înaintea* Domnului. Toţi cei şapte au pierit împreună; au fost omorâţi în cele dintâi zile ale seceratului, la începutul seceratului orzurilor.
 • * 2 Sam 6:17;
 • 10 Riţpa*, fata lui Aiia, a luat un sac şi l-a întins sub ea, peste stâncă, de la începutul** seceratului până când a căzut peste ei ploaie din cer, şi a oprit păsările cerului să se apropie de ei în timpul zilei şi fiarele câmpului, în timpul nopţii.
 • * 2 Sam 3:7; 2 Sam 21:8; ** Deut 21:23;
 • 11 Au înştiinţat pe David despre ce făcuse Riţpa, fata lui Aiia, ţiitoarea lui Saul.
 • 12 Şi David s-a dus şi a luat oasele lui Saul şi oasele fiului său Ionatan de la locuitorii din Iabesul Galaadului*, care le luaseră din piaţa Bet-Şan, unde îi spânzuraseră filistenii** când au bătut pe Saul la Ghilboa.
 • * 1 Sam 31:11-13; ** 1 Sam 31:10;
 • 13 A luat de acolo oasele lui Saul şi oasele fiului său Ionatan şi s-au strâns şi oasele celor ce fuseseră spânzuraţi.
 • 14 Au îngropat oasele lui Saul şi ale fiului său Ionatan în ţara lui Beniamin, la Ţela*, în mormântul lui Chis, tatăl lui Saul. Şi au făcut tot ce poruncise împăratul.După aceea, Dumnezeu** a fost potolit faţă de ţară.
 • * Ios 18:28; ** Ios 7:26; 2 Sam 24:25;
 • Războiul împotriva filistenilor
 • 15 Filistenii au pornit iarăşi cu război împotriva lui Israel. David s-a coborât cu slujitorii lui şi a luptat împotriva filistenilor. David era obosit.
 • 16 Şi Işbi-Benob, unul din copiii lui Rafa, a voit să omoare pe David; avea o suliţă în greutate de trei sute de sicli de aramă şi era încins cu o sabie nouă.
 • 17 Abişai, fiul Ţeruiei, a venit în ajutorul lui David, a lovit pe filistean şi l-a omorât. Atunci, oamenii lui David i-au jurat zicând: „Să* nu mai ieşi cu noi la luptă, ca să nu stingi lumina** lui Israel.”
 • * 2 Sam 18:3; ** 1 Imp 11:36; 1 Imp 15:4; Ps 132:17;
 • 18 După aceea, a mai fost* o bătălie la Gob cu filistenii. Atunci, Sibecai**, Huşatitul, a omorât pe Saf, care era unul din copiii lui Rafa.
 • * 1 Cron 20:4; ** 1 Cron 11:29;
 • 19 A mai fost o bătălie la Gob cu filistenii. Şi Elhanan, fiul lui Iaare-Oreghim din Betleem, a omorât pe Goliat* din Gat, care avea o suliţă al cărei mâner era ca sulul de ţesut.
 • * 1 Cron 20:5;
 • 20 A mai fost o bătălie la Gat*. Acolo era un om de statură înaltă, care avea şase degete la fiecare mână şi la fiecare picior, în total douăzeci şi patru, şi care se trăgea tot din Rafa.
 • * 1 Cron 20:6;
 • 21 El a batjocorit pe Israel, şi Ionatan, fiul lui Şimea*, fratele lui David, l-a omorât.
 • * 1 Sam 16:9;
 • 22 Aceşti patru* oameni erau copiii lui Rafa născuţi la Gat. Au pierit ucişi de mâna lui David şi de mâna slujitorilor lui.
 • * 1 Cron 20:8;
  2 Samuel, capitolul 21  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta