2 Samuel  


Capitolul 24
 • Numărătoarea poporului
 • 1 Domnul S-a aprins de mânie* din nou împotriva lui Israel şi a stârnit pe David împotriva lor, zicând: „Du-te** şi fă numărătoarea lui Israel şi a lui Iuda.”
 • * 2 Sam 21:1; ** 1 Cron 27:23; 1 Cron 27:24;
 • 2 Şi împăratul a zis lui Ioab, căpetenia oştirii, care se afla lângă el: „Străbate toate seminţiile lui Israel, de la Dan* până la Beer-Şeba; să se facă numărătoarea poporului şi să ştiu** la cât se ridică numărul lor.”
 • * Jud 20:1; ** Ier 17:5;
 • 3 Ioab a zis împăratului: „Domnul Dumnezeul tău să facă poporul de o sută de ori mai mare, şi împăratul, domnul meu, să vadă cu ochii lui lucrul acesta! Dar pentru ce vrea împăratul, domnul meu, să facă lucrul acesta?”
 • 4 Împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab şi căpeteniilor oştirii, şi Ioab şi căpeteniile oştirii au plecat de la împărat ca să facă numărătoarea poporului Israel.
 • 5 Au trecut Iordanul şi au tăbărât la Aroer*, la dreapta cetăţii care este în mijlocul văii Gad şi lângă Iaezer**.
 • * Deut 2:36; Ios 13:9; Ios 13:16; ** Num 22:1; Num 22:3;
 • 6 Au venit până la Galaad şi în ţara lui Tahtim-Hodşi. S-au dus până la Dan-Iaan* şi în împrejurimile Sidonului**.
 • * Ios 19:47; Jud 18:29; ** Ios 19:28; Jud 18:28;
 • 7 Au venit până la cetăţuia Tir şi în toate cetăţile heviţilor şi ale canaaniţilor. Au ieşit spre partea de miazăzi a lui Iuda, la Beer-Şeba.
 • 8 Au străbătut astfel toată ţara şi au ajuns la Ierusalim după nouă luni şi douăzeci de zile.
 • 9 Ioab a dat împăratului numărul poporului: erau* în Israel opt sute de mii de oameni de război care scoteau sabia şi în Iuda cinci sute de mii de oameni.
 • * 1 Cron 21:5;
 • Ciuma
 • 10 David a simţit cum îi bătea* inima după ce făcuse numărătoarea poporului. Şi a zis Domnului: „Am săvârşit un mare** păcat făcând lucrul acesta! Acum, Doamne, binevoieşte şi iartă nelegiuirea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun!”
 • * 1 Sam 24:5; ** 2 Sam 12:13; 1 Sam 13:13;
 • 11 A doua zi, când s-a sculat David, cuvântul Domnului a vorbit astfel prorocului Gad*, văzătorul** lui David:
 • * 1 Sam 22:5; ** 1 Sam 9:9; 1 Cron 29:29;
 • 12 „Du-te şi spune lui David: ‘Aşa vorbeşte Domnul: «Îţi pun înainte trei nenorociri; alege una din ele, şi te voi lovi cu ea.»’”
 • 13 Gad s-a dus la David şi i-a făcut cunoscut lucrul acesta zicând: „Vrei şapte ani de foamete* în ţara ta sau să fugi trei luni dinaintea vrăjmaşilor tăi, care te vor urmări, sau să bântuie ciuma trei zile în ţară? Acum alege şi vezi ce trebuie să răspund Celui ce mă trimite.”
 • * 1 Cron 21:13;
 • 14 David a răspuns lui Gad: „Sunt într-o mare strâmtorare! O, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările* Lui sunt nemărginite, dar să nu** cad în mâinile oamenilor!”
 • * Ps 103:8; Ps 103:13; Ps 103:14; Ps 119:156; ** Isa 47:6; Zah 1:15;
 • 15 Domnul* a trimis ciuma în Israel de dimineaţă până la vremea hotărâtă. Şi, din Dan până la Beer-Şeba, au murit şaptezeci de mii de oameni din popor.
 • * 1 Cron 21:14; 1 Cron 27:24;
 • 16 Pe* când îngerul întindea mâna peste Ierusalim ca să-l nimicească, Domnul S-a căit** de răul acela şi a zis îngerului care ucidea poporul: „Destul! Trage-ţi mâna acum.” Îngerul Domnului era lângă aria lui Aravna, Iebusitul.
 • * Exod 12:23; 1 Cron 21:15; ** Gen 6:6; 1 Sam 15:11; Ioel 2:13; Ioel 2:14; 1 Cron 21:15; 2 Sam 24:18; 2 Cron 3:1;
 • 17 David, văzând pe îngerul care lovea pe popor, a zis Domnului: „Iată că am* păcătuit! Eu sunt vinovat. Dar oile acestea ce au făcut? Mâna Ta să se îndrepte dar împotriva mea şi împotriva casei tatălui meu!”
 • * 1 Cron 21:17;
 • 18 În ziua aceea, Gad a venit la David şi i-a zis: „Suie-te* şi înalţă un altar Domnului în aria lui Aravna, Iebusitul.”
 • * 1 Cron 21:18;
 • 19 David s-a suit, după cuvântul lui Gad, cum poruncise Domnul.
 • 20 Aravna s-a uitat şi a văzut pe împărat şi pe slujitorii lui îndreptându-se spre el şi Aravna a ieşit şi s-a închinat înaintea împăratului, cu faţa la pământ.
 • 21 Aravna a zis: „Pentru ce vine domnul meu împăratul la slujitorul lui?” Şi David* a răspuns: „Ca să cumpăr de la tine aria şi să zidesc în ea un altar Domnului, pentru ca să înceteze urgia** aceasta de peste popor.”
 • * Gen 23:8-16; ** Num 16:48; Num 16:50;
 • 22 Aravna a zis lui David: „Să ia domnul meu împăratul aria şi să aducă în ea jertfele care-i vor plăcea; vezi*, boii vor fi pentru arderea-de-tot şi carele cu uneltele lor vor ţine loc de lemne.”
 • * 1 Imp 19:21;
 • 23 Aravna a dat împăratului totul. Şi Aravna a zis împăratului: „Domnul Dumnezeul tău să te* primească!”
 • * Ezec 20:40; Ezec 20:41;
 • 24 Dar împăratul a zis lui Aravna: „Nu! Vreau s-o cumpăr de la tine pe preţ de argint şi nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arderi-de-tot care să nu mă coste nimic.” Şi David a cumpărat* aria şi boii cu cincizeci de sicli de argint.
 • * 1 Cron 21:24; 1 Cron 21:25;
 • 25 David a zidit acolo un altar Domnului şi a adus arderi-de-tot şi jertfe de mulţumire.Atunci, Domnul* a fost potolit faţă de ţară şi a încetat urgia** de deasupra lui Israel.
 • * 2 Sam 21:14; ** 2 Sam 24:21;
  2 Samuel, capitolul 24