2 Samuel  


Capitolul 3
 • Puterea lui David creşte. Familia lui
 • 1 Războiul a ţinut mult între casa lui Saul şi casa lui David. David era tot mai tare, şi casa lui Saul mergea slăbind.
 • 2 Lui David* i s-au născut fii la Hebron. Întâiul lui născut a fost Amnon, din Ahinoam** din Izreel;
 • * 1 Cron 3:1-4; ** 1 Sam 25:43;
 • 3 al doilea, Chileab, din Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal; al treilea, Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheşurului*;
 • * 1 Sam 27:8; 2 Sam 13:37;
 • 4 al patrulea, Adonia*, fiul Haghitei; al cincilea, Şefatia, fiul Abitalei,
 • * 1 Imp 1:5;
 • 5 şi al şaselea, Itream, din Egla, nevasta lui David. Aceştia i s-au născut lui David la Hebron.
 • Abner pentru David
 • 6 În timpul războiului dintre casa lui Saul şi casa lui David, Abner a ţinut cu tărie la casa lui Saul.
 • 7 Dar Saul avusese o ţiitoare, numită Riţpa*, fata lui Aiia. Şi Iş-Boşet a zis lui Abner: „Pentru ce ai intrat la ţiitoarea** tatălui meu?”
 • * 2 Sam 21:8; 2 Sam 21:10; ** 2 Sam 16:21;
 • 8 Abner s-a mâniat foarte rău de cuvintele lui Iş-Boşet şi a răspuns: „Oare* cap de câine sunt eu şi ţin cu Iuda? Eu dau astăzi dovadă de bunăvoinţă faţă de casa tatălui tău Saul, faţă de fraţii şi prietenii lui, nu te-am dat în mâinile lui David, şi astăzi îmi bagi vină pentru un păcat făcut cu femeia aceasta?
 • * Deut 23:18; 1 Sam 24:14; 2 Sam 9:8; 2 Sam 16:9;
 • 9 Dumnezeu să pedepsească* cu toată asprimea pe Abner, dacă nu voi face cum a jurat** Domnul lui David,
 • * Rut 1:17; 1 Imp 19:2; ** 1 Sam 15:28; 1 Sam 16:1; 1 Sam 16:12; 1 Sam 28:17; 1 Cron 12:23;
 • 10 când i-a spus că împărăţia va fi luată de la casa lui Saul şi că scaunul de domnie al lui David va fi ridicat peste Israel şi peste Iuda, de la Dan* până la Beer-Şeba.”
 • * Jud 20:1; 2 Sam 17:11; 1 Imp 4:25;
 • 11 Iş-Boşet n-a îndrăznit să mai răspundă o vorbă lui Abner, pentru că se temea de el.
 • 12 Abner a trimis soli la David să-i spună din partea lui: „A cui este ţara? Fă legământ cu mine, şi mâna mea te va ajuta să întorci la tine pe tot Israelul.”
 • 13 El a răspuns: „Bine, voi face legământ cu tine, dar îţi cer un lucru: să nu-mi vezi faţa* decât dacă-mi vei aduce mai întâi pe Mical**, fata lui Saul, când vei veni la mine.”
 • * Gen 43:3; ** 1 Sam 18:20;
 • 14 Şi David a trimis soli lui Iş-Boşet, fiul lui Saul, să-i spună: „Dă-mi pe nevastă-mea Mical, cu care m-am logodit pentru* o sută de prepuţuri de la filisteni.”
 • * 1 Sam 18:25; 1 Sam 18:27;
 • 15 Iş-Boşet a trimis s-o ia de la bărbatul ei, Paltiel*, fiul lui Laiş.
 • * 1 Sam 25:44;
 • 16 Şi bărbatul ei a mers după ea plângând până la Bahurim*. Atunci, Abner i-a zis: „Pleacă şi întoarce-te!” Şi el s-a întors.
 • * 2 Sam 19:16;
 • 17 Abner a stat de vorbă cu bătrânii lui Israel şi le-a zis: „Odinioară voi doreaţi să aveţi împărat pe David;
 • 18 puneţi-l acum, căci Domnul* a zis despre el: ‘Prin robul Meu David voi izbăvi pe poporul Meu Israel din mâna filistenilor şi din mâna tuturor vrăjmaşilor lui.’”
 • * 2 Sam 3:9;
 • 19 Abner a vorbit şi lui Beniamin şi s-a dus să spună în auzul lui David la Hebron ce hotărâse Israel şi toată casa lui* Beniamin.
 • * 1 Cron 12:29;
 • 20 A ajuns la David, în Hebron, însoţit de douăzeci de oameni, şi David a dat un ospăţ în cinstea lui Abner şi a celor care erau cu el.
 • 21 Abner a zis lui David: „Mă voi scula şi voi pleca să* strâng tot Israelul la domnul meu, împăratul, ca să facă legământ cu tine şi să domneşti** în totul după dorinţa ta.” David a dat drumul lui Abner, care a plecat în pace.
 • * 2 Sam 3:10; 2 Sam 3:12; ** 1 Imp 11:37;
 • Abner este omorât de Ioab
 • 22 Ioab şi oamenii lui David s-au întors de la urmărirea unei cete şi au adus cu ei o mare pradă. Abner nu mai era la David, în Hebron, căci David îi dăduse drumul şi plecase în pace.
 • 23 Când a venit Ioab cu toată ceata lui, i s-a spus: „Abner, fiul lui Ner, a venit la împărat, care i-a dat drumul şi s-a dus în pace.”
 • 24 Ioab s-a dus la împărat şi a zis: „Ce ai făcut? Abner a venit la tine. Pentru ce i-ai dat drumul şi l-ai lăsat să plece?
 • 25 Tu cunoşti pe Abner, fiul lui Ner! A venit să te înşele, ca să-ţi pândească paşii* şi să ştie tot ce faci.”
 • * 1 Sam 29:6; Isa 37:28;
 • 26 Şi Ioab, după ce a plecat de la David, a trimis pe urmele lui Abner nişte soli care l-au adus înapoi de la fântâna fără apă Sira: David nu ştia nimic.
 • 27 Când s-a întors Abner la Hebron, Ioab l-a tras deoparte* în mijlocul porţii ca să-i vorbească în taină şi l-a lovit acolo în pântece** şi l-a omorât, ca să răzbune moartea fratelui său Asael.
 • * 1 Imp 2:5; 2 Sam 20:9; 2 Sam 20:10; ** 2 Sam 4:6; 2 Sam 2:26;
 • Plângerea lui David pentru Abner
 • 28 David a aflat apoi şi a zis: „Nevinovat sunt eu şi împărăţia mea pe vecie înaintea Domnului de sângele lui Abner, fiul lui Ner.
 • 29 Sângele acesta să cadă* asupra lui Ioab şi asupra întregii case a tatălui său! Totdeauna să fie în casa lui Ioab cineva atins de o scurgere** de sămânţă sau de lepră, sau care să se rezeme în cârjă, sau să cadă ucis de sabie, sau să ducă lipsă de pâine!”
 • * 1 Imp 2:32; 1 Imp 2:33; ** Lev 15:2;
 • 30 Astfel, Ioab şi fratele său Abişai au omorât pe Abner pentru că omorâse pe fratele lor Asael* în lupta de la Gabaon.
 • * 2 Sam 2:23;
 • 31 David a zis lui Ioab şi întregului popor care era cu el: „Rupeţi-vă* hainele, încingeţi-vă** cu saci şi bociţi-vă înaintea lui Abner!” Şi împăratul David mergea în urma sicriului.
 • * Ios 7:6; 2 Sam 1:2; 2 Sam 1:11; ** Gen 37:34;
 • 32 Au îngropat pe Abner la Hebron. Împăratul a ridicat glasul şi a plâns la mormântul lui Abner, şi tot poporul plângea.
 • 33 Împăratul a făcut următoarea cântare de jale pentru Abner şi a zis: „Să moară Abner cum moare* un mişel?
 • * 2 Sam 13:12; 2 Sam 13:13;
 • 34 N-aveai nici mâinile legate, Nici picioarele puse în lanţuri Ai căzut cum cade cineva înaintea celor răi!”Şi tot poporul a plâns şi mai mult după Abner.
 • 35 Tot poporul s-a apropiat de David ca* să-l facă să mănânce ceva cât era încă ziuă, dar David a jurat zicând: „Să mă pedepsească** Dumnezeu cu toată asprimea dacă voi gusta pâine sau altceva înainte de apusul soarelui!”
 • * 2 Sam 12:17; Ier 16:7; ** Rut 1:17; 2 Sam 1:12;
 • 36 Lucrul acesta a fost cunoscut şi plăcut la tot poporul; toţi au găsit că era bine ce făcuse împăratul.
 • 37 Tot poporul şi tot Israelul au înţeles în ziua aceea că Abner, fiul lui Ner, nu fusese ucis din porunca împăratului.
 • 38 Împăratul a zis slujitorilor săi: „Nu ştiţi că o căpetenie, un om mare, a căzut astăzi în Israel?
 • 39 Eu sunt încă slab, măcar că am primit ungerea împărătească, şi oamenii aceştia, fiii Ţeruiei, sunt* prea puternici pentru mine. Domnul** să răsplătească după răutatea lui celui ce a făcut răul!”
 • * 2 Sam 19:7; ** 2 Sam 19:13; 1 Imp 2:5; 1 Imp 2:6; 1 Imp 2:33; 1 Imp 2:34; Ps 28:4; Ps 62:12; 2 Tim 4:14;
  2 Samuel, capitolul 3