2 Samuel  


Capitolul 5
 • David împărat peste tot Israelul
 • 1 Toate seminţiile lui Israel au venit* la David, în Hebron, şi au zis: „Iată că noi suntem os** din oasele tale şi carne din carnea ta.
 • * 1 Cron 11:1; 1 Cron 12:23; ** Gen 29:14;
 • 2 Chiar odinioară, când Saul era împăratul nostru, tu* povăţuiai şi strângeai pe Israel. Domnul ţi-a zis: ‘Tu vei paşte** pe poporul Meu Israel şi vei fi căpetenia lui Israel.’”
 • * 1 Sam 18:13; ** 1 Sam 16:1; 1 Sam 16:12; Ps 78:71; 2 Sam 7:7;
 • 3 Astfel, toţi bătrânii lui Israel au* venit la împărat, în Hebron, şi împăratul** David a făcut legământ cu ei la Hebron, înaintea Domnului. Şi au uns pe David împărat peste Israel.
 • * 1 Cron 11:3; ** 2 Imp 11:17; Jud 11:11; 1 Sam 23:17;
 • 4 David era în vârstă de treizeci de ani când s-a făcut împărat şi a domnit* patruzeci de ani.
 • * 1 Cron 26:31; 1 Cron 29:27;
 • 5 La Hebron, a domnit peste Iuda şapte* ani şi şase luni şi, la Ierusalim, a domnit treizeci şi trei de ani peste tot Israelul şi Iuda.
 • * 2 Sam 2:11; 1 Cron 3:4;
 • Cucerirea Ierusalimului
 • 6 Împăratul a mers cu oamenii lui asupra Ierusalimului* împotriva iebusiţilor**, locuitorii ţării. Ei au zis lui David: „Să nu intri aici, căci şi orbii, şi ologii ţi se vor împotrivi!” Prin aceasta voiau să spună că David nu va intra cu niciun chip aici.
 • * Jud 1:21; ** Ios 15:63; Jud 1:8; Jud 19:11; Jud 19:12;
 • 7 Dar David a pus mâna pe cetăţuia Sionului: aceasta* este cetatea lui David.
 • * 2 Sam 5:9; 1 Imp 2:10; 1 Imp 8:1;
 • 8 David zisese în ziua aceea: „Oricine va bate pe iebusiţi să arunce în canal pe şchiopii şi pe orbii aceia care sunt vrăjmaşii lui David*.” De aceea se zice: „Orbul şi şchiopul să nu intre în Casa Domnului.”
 • * 1 Cron 11:6-9;
 • 9 David s-a aşezat în cetăţuie, pe care a numit-o cetatea* lui David. A făcut întărituri de jur împrejur, în afară şi înăuntrul lui Milo (Cetăţuie).
 • * 2 Sam 5:7;
 • 10 David ajungea tot mai mare şi Domnul Dumnezeul oştirilor era cu el.
 • Casa lui David
 • 11 Hiram*, împăratul Tirului, a trimis soli lui David şi lemn de cedru şi tâmplari şi cioplitori de piatră, care au zidit o casă lui David.
 • * 1 Imp 5:2; 1 Cron 14:1;
 • 12 David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel şi că-i ridica împărăţia din pricina poporului Său, Israel.
 • 13 David* şi-a mai luat ţiitoare şi neveste din Ierusalim după ce a venit din Hebron şi i s-au născut iarăşi fii şi fiice.
 • * Deut 17:17; 1 Cron 3:9; 1 Cron 14:3;
 • 14 Iată* numele celor ce i s-au născut la Ierusalim: Şamua, Şobab, Natan, Solomon,
 • * 1 Cron 3:5; 1 Cron 14:4;
 • 15 Ibhar, Elişua, Nefeg, Iafia,
 • 16 Elişama, Eliada şi Elifelet.
 • Biruinţele asupra filistenilor
 • 17 Filistenii au aflat* că David fusese uns împărat peste Israel şi s-au suit toţi să-l caute. David, căruia i s-a dat de ştire, s-a coborât** în cetăţuie.
 • * 1 Cron 11:16; 1 Cron 14:8; ** 2 Sam 23:14;
 • 18 Filistenii au venit şi s-au răspândit în valea* Refaim.
 • * Ios 15:8; Ios 18:16; Isa 17:5;
 • 19 David a* întrebat pe Domnul: „Să mă sui împotriva filistenilor? Îi vei da în mâinile mele?” Şi Domnul a zis lui David: „Suie-te, căci voi da pe filisteni în mâinile tale.”
 • * 2 Sam 2:1; 1 Sam 23:2; 1 Sam 23:4; 1 Sam 30:8;
 • 20 David a venit la Baal-Peraţim*, unde i-a bătut. Apoi a zis: „Domnul a risipit pe vrăjmaşii mei dinaintea mea, ca nişte ape care se rup.” De aceea s-a dat locului aceluia numele Baal-Peraţim (Şesul rupturii).
 • * Isa 28:21;
 • 21 Ei şi-au lăsat idolii acolo şi David şi oamenii lui i-au luat*.
 • * Deut 7:5; Deut 7:25; 1 Cron 14:12;
 • 22 Filistenii* s-au suit din nou şi s-au răspândit în valea Refaim.
 • * 1 Cron 14:13;
 • 23 David a întrebat* pe Domnul. Şi Domnul a zis: „Să nu te sui, ci ia-i pe la spate şi mergi asupra lor în dreptul duzilor.
 • * 2 Sam 5:19;
 • 24 Când vei auzi un vuiet* de paşi în vârfurile duzilor, atunci să te grăbeşti, căci Domnul** merge înaintea ta, ca să bată oştirea filistenilor.”
 • * 2 Imp 7:6; ** Jud 4:14;
 • 25 David a făcut cum îi poruncise Domnul şi a bătut pe filisteni de la Gheba* până la Ghezer**.
 • * 1 Cron 14:16; ** Ios 16:10;
  2 Samuel, capitolul 5