2 Samuel  


Capitolul 6
 • Chivotul la Obed-Edom
 • 1 David a strâns iarăşi pe toţi aleşii lui Israel, în număr de treizeci de mii de oameni.
 • 2 Şi David*, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale-Iuda ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat Numele Domnului oştirilor, care** stă între heruvimi, deasupra chivotului.
 • * 1 Cron 13:5; 1 Cron 13:6; ** 1 Sam 4:4; Ps 80:1;
 • 3 Au pus chivotul lui Dumnezeu* într-un car nou şi l-au ridicat din casa lui Abinadab, de pe deal; Uza şi Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou.
 • * Num 7:9; 1 Sam 6:7;
 • 4 L-au luat dar din* casa lui Abinadab, de pe deal; Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu şi Ahio mergea înaintea chivotului.
 • * 1 Sam 7:1;
 • 5 David şi toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu harpe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere şi cu ţimbale.
 • 6 Când au ajuns la aria lui Nacon*, Uza a întins** mâna spre chivotul lui Dumnezeu şi l-a apucat, pentru că era să-l răstoarne boii.
 • * 1 Cron 13:9; ** Num 4:15;
 • 7 Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Uza şi Dumnezeu* l-a lovit pe loc pentru păcatul lui şi a murit acolo, lângă chivotul lui Dumnezeu.
 • * 1 Sam 6:19;
 • 8 David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu o astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Şi locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereţ-Uza (Ruperea lui Uza).
 • 9 David* s-a temut de Domnul în ziua aceea şi a zis: „Cum să intre chivotul Domnului la mine?”
 • * Ps 119:120; Luca 5:8; Luca 5:9;
 • 10 N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el, în cetatea lui David, şi l-a dus în casa lui Obed-Edom din* Gat.
 • * 1 Cron 13:13;
 • 11 Chivotul* Domnului a rămas trei luni în casa lui Obed-Edom din Gat şi Domnul a binecuvântat** pe Obed-Edom şi toată casa lui.
 • * 1 Cron 13:14; ** Gen 30:27; Gen 39:5;
 • Aducerea chivotului la Ierusalim
 • 12 Au venit şi au spus împăratului David: „Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom şi tot ce avea din pricina chivotului lui Dumnezeu.” Atunci*, David a pornit şi a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-Edom în cetatea lui David, în mijlocul veseliei.
 • * 1 Cron 15:25;
 • 13 Când cei ce duceau* chivotul Domnului au făcut şase paşi, au jertfit un bou** şi un viţel gras.
 • * Num 4:15; Ios 3:3; 1 Cron 15:2; 1 Cron 15:15; ** 1 Imp 8:5; 1 Cron 15:26;
 • 14 David juca* din răsputeri înaintea Domnului şi era încins cu efodul** de in subţire.
 • * Exod 15:20; Ps 30:11; ** 1 Sam 2:18; 1 Cron 15:27;
 • 15 Astfel* au suit David şi toată casa lui Israel chivotul Domnului în strigăte de bucurie şi în sunet de trâmbiţe.
 • * 1 Cron 15:28;
 • 16 Pe când* chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră şi, văzând pe împăratul David sărind şi jucând înaintea Domnului, l-a dispreţuit în inima ei.
 • * 1 Cron 15:29;
 • 17 După ce au adus* chivotul Domnului, l-au pus la locul** lui, în mijlocul cortului pe care-l ridicase David pentru chivot, şi David a adus înaintea Domnului arderi-de-tot şi jertfe de mulţumire.
 • * 1 Cron 16:1; ** 1 Cron 15:1; Ps 132:8; 1 Imp 8:5; 1 Imp 8:62; 1 Imp 8:63;
 • 18 Când a isprăvit David de adus arderile-de-tot şi jertfele de mulţumire, a binecuvântat* poporul în Numele Domnului oştirilor.
 • * 1 Imp 8:55; 1 Cron 16:2;
 • 19 Apoi a împărţit* la tot poporul, la toată mulţimea lui Israel, bărbaţi şi femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne şi o turtă de stafide. Şi tot poporul a plecat, fiecare la casa lui.
 • * 1 Cron 16:3;
 • 20 David* s-a întors să-şi binecuvânteze casa. Mical, fata lui Saul, i-a ieşit înainte şi a zis: „Cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel descoperindu-se** înaintea slujnicelor supuşilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic!”
 • * Ps 30:1; ** 2 Sam 6:14; 2 Sam 6:16; 1 Sam 19:24; Jud 9:4;
 • 21 David a răspuns Micalei: „Înaintea Domnului, care* m-a ales mai presus de tatăl tău şi de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat.
 • * 1 Sam 13:14; 1 Sam 15:28;
 • 22 Vreau să mă arăt şi mai de nimic decât de data asta şi să mă înjosesc în ochii mei, totuşi voi fi în cinste la slujnicele de care vorbeşti.”
 • 23 Şi Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morţii ei.
  2 Samuel, capitolul 6