2 Samuel  


Capitolul 7
 • David doreşte să zidească o casă lui Dumnezeu
 • 1 Când* a locuit împăratul în casa lui şi când i-a dat odihnă Domnul, după ce l-a izbăvit de toţi vrăjmaşii care-l înconjurau,
 • * 1 Cron 17:1;
 • 2 a zis prorocului Natan: „Iată! Eu locuiesc într-o casă* de cedru, şi** chivotul lui Dumnezeu locuieşte într-un cort.”
 • * 2 Sam 5:11; ** Fapte 7:46; Exod 26:1; Exod 40:21;
 • 3 Natan a răspuns împăratului: „Du-te şi fă tot ce ai în inimă*, căci Domnul este cu tine.”
 • * 1 Imp 8:17; 1 Imp 8:18; 1 Cron 22:7; 1 Cron 28:2;
 • 4 În noaptea următoare, Cuvântul Domnului a vorbit lui Natan:
 • 5 „Du-te şi spune robului meu David: ‘Aşa vorbeşte Domnul: «Oare tu Îmi vei* zidi o casă ca să locuiesc în ea?
 • * 1 Imp 5:3; 1 Imp 8:19; 1 Cron 22:8; 1 Cron 28:3;
 • 6 Dar Eu n-am locuit într-o casă din* ziua când am scos pe copiii lui Israel din Egipt până în ziua aceasta, ci am călătorit într-un cort** drept locuinţă.
 • * 1 Imp 8:16; ** Exod 40:18; Exod 40:19; Exod 40:34;
 • 7 Pretutindeni pe unde am mers* cu toţi copiii lui Israel, am spus Eu oare vreo vorbă vreuneia din seminţiile lui Israel, căreia îi poruncisem să pască** pe poporul Meu, Israel, zicând: Pentru ce nu-Mi zidiţi o casă de cedru?»’
 • * Lev 26:11; Lev 26:12; Deut 23:14; ** 2 Sam 5:2; Ps 78:71; Ps 78:72; Mat 2:6; Fapte 20:28;
 • 8 Acum să spui robului Meu David: ‘Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Te-am luat* de la păşune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul Meu, peste Israel;
 • * 1 Sam 16:11; 1 Sam 16:12; Ps 78:70;
 • 9 am fost* cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toţi vrăjmaşii** tăi dinaintea ta şi ţi-am făcut numele mare, ca numele celor mari de pe pământ;
 • * 1 Sam 18:14; 2 Sam 5:10; 2 Sam 8:6; 2 Sam 8:14; ** 1 Sam 31:6; Ps 89:23; Gen 12:2;
 • 10 am dat un loc poporului Meu, lui Israel, şi l-am sădit* ca să locuiască în el şi să nu mai fie tulburat, ca să nu-l mai apese cei răi** ca mai înainte
 • * Ps 44:2; Ps 80:8; Ier 24:6; Amos 9:15; ** Ps 89:22;
 • 11 şi ca pe vremea când* pusesem judecători peste poporul Meu, Israel. Ţi-am dat odihnă** izbăvindu-te de toţi vrăjmaşii tăi. Şi Domnul îţi vesteşte că-ţi va zidi o casă.
 • * Jud 2:14-16; 1 Sam 12:9; 1 Sam 12:11; Ps 106:42; ** 2 Sam 7:1; Exod 1:21; 2 Sam 7:27; 1 Imp 11:38;
 • 12 Când* ţi se vor împlini zilele şi vei fi culcat** cu părinţii tăi, Eu îţi voi ridica un urmaş după tine, care va ieşi din trupul tău, şi-i voi întări împărăţia.
 • * 1 Imp 2:1; ** Deut 31:16; 1 Imp 1:21; Fapte 13:36; 1 Imp 8:20; Ps 132:11;
 • 13 El* va zidi Numelui Meu o casă şi voi** întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei lui.
 • * 1 Imp 5:5; 1 Imp 6:12; 1 Imp 8:19; 1 Cron 22:10; 1 Cron 28:6; ** 2 Sam 7:16; Ps 89:4; Ps 89:29; Ps 89:36; Ps 89:37;
 • 14 Eu* îi voi fi Tată şi el Îmi va fi fiu. Dacă va face răul**, îl voi pedepsi cu o nuia omenească şi cu lovituri omeneşti;
 • * Ps 89:26; Ps 89:27; Evr 1:5; ** Ps 89:30-33;
 • 15 dar harul Meu nu se va depărta de la el, cum* l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta.
 • * 1 Sam 15:23; 1 Sam 15:28; 1 Sam 16:14; 1 Imp 11:13; 1 Imp 11:34;
 • 16 Ci casa ta şi împărăţia ta vor dăinui* veşnic înaintea Mea şi scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie.»’”
 • * 2 Sam 7:13; Ps 89:36; Ps 89:37; Ioan 12:34;
 • Rugăciunea lui David
 • 17 Natan a spus lui David toate aceste cuvinte şi toată vedenia aceasta.
 • 18 Şi împăratul David s-a dus şi s-a înfăţişat înaintea Domnului şi a zis: „Cine* sunt eu, Doamne Dumnezeule, şi ce este casa mea, de m-ai făcut să ajung unde sunt?
 • * Gen 32:10;
 • 19 Şi încă atât este puţin înaintea Ta, Doamne Dumnezeule! Tu vorbeşti despre* casa robului Tău şi în viitor. Şi binevoieşti să înveţi** pe un om cu privire la aceste lucruri, Doamne Dumnezeule!
 • * 2 Sam 7:12; 2 Sam 7:13; ** Isa 55:8;
 • 20 Ce Ţi-ar putea spune David mai mult? Tu cunoşti* pe robul Tău, Doamne Dumnezeule!
 • * Gen 18:19; Ps 139:1;
 • 21 După cuvântul Tău şi după inima Ta, Tu ai făcut toate aceste lucruri mari, ca să le descoperi robului Tău!
 • 22 Ce mare* eşti Tu, Doamne Dumnezeule! Căci nimeni** nu este ca Tine şi nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre.
 • * 1 Cron 16:25; 2 Cron 2:5; Ps 48:1; Ps 86:10; Ps 96:4; Ps 135:5; Ps 145:3; Ier 10:6; ** Deut 3:24; Deut 4:35; Deut 32:39; 1 Sam 2:2; Ps 86:8; Ps 89:6; Ps 89:8; Isa 45:5; Isa 45:18; Isa 45:22;
 • 23 Este oare pe pământ un singur neam* care să fie ca poporul Tău, ca Israel, pe care a venit să-l răscumpere Dumnezeu, ca să facă din el poporul Lui, ca să-Şi facă un Nume şi ca să facă pentru el, pentru ţara Ta, minuni şi semne, izgonind dinaintea poporului** Tău, pe care l-ai răscumpărat din Egipt, neamuri şi pe dumnezeii lor?
 • * Deut 4:7; Deut 4:32; Deut 4:34; Deut 33:29; Ps 147:20; ** Deut 9:26; Neem 1:10;
 • 24 Tu ai întărit* pe poporul Tău, Israel, ca să fie poporul Tău pe vecie, şi Tu**, Doamne, Te-ai făcut Dumnezeul lui.
 • * Deut 26:18; ** Ps 48:14;
 • 25 Acum, Doamne Dumnezeule, fă să rămână în veci cuvântul pe care l-ai rostit asupra robului Tău şi asupra casei lui şi lucrează după cuvântul Tău.
 • 26 Slăvit să fie Numele Tău pe vecie şi să se zică: ‘Domnul oştirilor este Dumnezeul lui Israel. Şi casa robului Tău David să rămână înaintea Ta!’
 • 27 Căci Tu Însuţi, Doamne al oştirilor, Dumnezeul lui Israel, Te-ai descoperit robului Tău zicând: ‘Eu îţi voi întemeia o casă!’ De aceea a îndrăznit robul Tău să-Ţi facă această rugăciune.
 • 28 Acum, Doamne Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeu şi cuvintele* Tale sunt adevăr şi Tu ai vestit harul acesta robului Tău.
 • * Ioan 17:17;
 • 29 Binecuvântează dar casa robului Tău, ca să dăinuiască pe vecie înaintea Ta! Căci Tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit şi, prin binecuvântarea Ta, casa robului Tău va fi binecuvântată pe* vecie.”
 • * 2 Sam 22:51;
  2 Samuel, capitolul 7