2 Samuel  


Capitolul 8
 • Biruinţele lui David
 • 1 După* aceea, David a bătut pe filisteni şi i-a smerit şi a luat din mâna filistenilor cârmuirea capitalei lor.
 • * 1 Cron 18:1;
 • 2 A bătut* pe moabiţi şi i-a măsurat cu o frânghie, punându-i să se culce la pământ; a măsurat două frânghii ca să-i omoare şi o frânghie plină ca să-i lase vii. Şi moabiţii au fost supuşi** lui David şi i-au plătit un bir.
 • * Num 24:17; ** 2 Sam 8:6; 2 Sam 8:14; 1 Sam 10:27; Ps 72:10;
 • 3 David a bătut pe Hadadezer1, fiul lui Rehob, împăratul din Ţoba*, când s-a dus să-şi aşeze iarăşi stăpânirea** peste râul Eufrat.
 • * 2 Sam 10:6; Ps 60:1; ** Gen 15:18;
 • 4 David i-a luat o mie şapte sute de călăreţi şi douăzeci de mii de pedeştri; a tăiat* vinele cailor de trăsură şi n-a păstrat cai decât pentru o sută de care.
 • * Ios 11:6; Ios 11:9;
 • 5 Sirienii* din Damasc au venit în ajutorul lui Hadadezer, împăratul din Ţoba, şi David a ucis douăzeci şi două de mii de sirieni.
 • * 1 Imp 11:23-25;
 • 6 David a pus strajă în Siria Damascului. Şi sirienii au fost* supuşi lui David şi i-au plătit un bir. Domnul ocrotea** pe David oriunde se ducea.
 • * 2 Sam 8:2; ** 2 Sam 8:14; 2 Sam 7:9;
 • 7 Şi David a luat* scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadadezer şi le-a adus la Ierusalim.
 • * 1 Imp 10:16;
 • 8 Împăratul David a mai luat multă aramă din Betah şi din Berotai, cetăţile lui Hadadezer.
 • 9 Toi, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oştirea lui Hadadezer
 • 10 şi a trimis pe fiul său Ioram* la împăratul David, ca să-i ureze de bine şi să-l laude că a pornit lupta împotriva lui Hadadezer şi că l-a bătut. Căci Toi era în război cu Hadadezer. Ioram a adus vase de argint, vase de aur şi vase de aramă.
 • * 1 Cron 18:10;
 • 11 Împăratul David le-a închinat* Domnului, cum închinase şi argintul şi aurul luate de la toate neamurile pe care le biruise,
 • * 1 Imp 7:51; 1 Cron 18:11; 1 Cron 26:26;
 • 12 din Siria, din Moab, de la fiii lui Amon, de la filisteni, de la Amalec şi din prada de la Hadadezer, fiul lui Rehob, împăratul din Ţoba.
 • 13 La întoarcerea de la biruinţa lui asupra sirienilor, David şi-a făcut iarăşi un nume bătând în Valea Sării* optsprezece** mii de edomiţi.
 • * 1 Cron 18:12; Ps 60:1; ** 2 Imp 14:7;
 • 14 A pus străji în Edom, a pus străji în tot* Edomul. Şi tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea** pe David pretutindeni pe unde mergea.
 • * Gen 27:29; Gen 27:37; Gen 27:40; Num 24:18; ** 2 Sam 8:6;
 • Înalţii slujbaşi ai lui David
 • 15 David a împărăţit peste Israel şi făcea judecată şi dreptate la tot poporul lui.
 • 16 Ioab*, fiul Ţeruiei, era mai-mare peste oştire; Iosafat**, fiul lui Ahilud, era mai-mare peste scriitori;
 • * 2 Sam 19:13; 2 Sam 20:23; 1 Cron 11:6; 1 Cron 18:15; ** 1 Imp 4:3;
 • 17 Ţadoc*, fiul lui Ahitub, şi Ahimelec, fiul lui Abiatar, erau preoţi; Seraia era logofăt;
 • * 1 Cron 24:3;
 • 18 Benaia*, fiul lui Iehoiada, era căpetenia cheretiţilor** şi a peletiţilor; şi fiii lui David erau mari dregători.
 • * 1 Cron 18:17; ** 1 Sam 30:14;
 • 1. Sau: Hadarezer.
  2 Samuel, capitolul 8