2 Timotei  


Capitolul 2
 • 1 Tu dar, copilul* meu, întăreşte-te** în harul care este în Hristos Isus.
 • * 1 Tim 1:2; 2 Tim 1:2; ** Efes 6:10;
 • 2 Şi* ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori încredinţează** la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii.
 • * 2 Tim 1:13; 2 Tim 3:10; 2 Tim 3:14; ** 1 Tim 1:18; 1 Tim 3:2; Tit 1:9;
 • 3 Suferă* împreună cu mine, ca** un bun ostaş al lui Hristos.
 • * 2 Tim 1:8; 2 Tim 4:5; ** 1 Tim 1:18;
 • 4 Niciun* ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste.
 • * 1 Cor 9:25;
 • 5 Şi* cine luptă la jocuri nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli.
 • * 1 Cor 9:25; 1 Cor 9:26;
 • 6 Plugarul* trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele.
 • * 1 Cor 9:10;
 • 7 Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile.
 • 8 Adu-ţi aminte de Domnul Isus Hristos din* sămânţa lui David, înviat** din morţi, după Evanghelia mea,
 • * Fapte 2:30; Fapte 13:23; Rom 1:3; Rom 1:4; ** 1 Cor 15:1; 1 Cor 15:4; 1 Cor 15:20; Rom 2:16;
 • 9 pentru* care sufăr până** acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat.
 • * Fapte 9:16; 2 Tim 1:12; ** Efes 3:1; Fil 1:7; Col 4:3; Col 4:18; Fapte 28:31; Efes 6:19; Efes 6:20; Fil 1:13; Fil 1:14;
 • 10 De aceea rabd totul* pentru cei aleşi, pentru ca** şi ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava veşnică.
 • * Efes 3:13; Col 1:24; ** 2 Cor 1:6;
 • 11 Adevărat* este cuvântul acesta: Dacă** am murit împreună cu El, vom şi trăi împreună cu El.
 • * 1 Tim 1:15; ** Rom 6:5; Rom 6:8; 2 Cor 4:10;
 • 12 Dacă* răbdăm, vom şi împărăţi împreună cu El. Dacă** ne lepădăm de El, şi El Se va lepăda de noi.
 • * Rom 8:17; 1 Pet 4:13; ** Mat 10:33; Marc 8:38; Luca 12:9;
 • 13 Dacă* suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se** poate tăgădui singur.
 • * Rom 3:3; Rom 9:6; ** Num 23:19;
 • 14 Adu-le aminte de aceste lucruri şi roagă-i fierbinte* înaintea lui Dumnezeu să** se ferească de certurile de cuvinte, care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă.
 • * 1 Tim 5:21; 1 Tim 6:13; 2 Tim 4:1; ** 1 Tim 1:4; 1 Tim 6:4; Tit 3:9; Tit 3:11;
 • 15 Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului.
 • 16 Fereşte-te de* vorbăriile goale şi lumeşti; căci cei ce le ţin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu.
 • * 1 Tim 4:7; 1 Tim 6:20; Tit 1:14;
 • 17 Şi cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu* şi Filet,
 • * 1 Tim 1:20;
 • 18 care s-au abătut de la* adevăr. Ei zic că a şi venit învierea şi răstoarnă credinţa unora.
 • * 1 Tim 6:21; 1 Cor 15:12;
 • 19 Totuşi temelia* tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaşte** pe cei ce sunt ai Lui” şi „Oricine rosteşte Numele Domnului să se depărteze de fărădelege!”
 • * Mat 24:24; Rom 8:35; 1 Ioan 2:19; ** Naum 1:7; Ioan 10:14; Ioan 10:27; Num 16:5;
 • 20 Într-o* casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de pământ. Unele** sunt pentru o întrebuinţare de cinste, iar altele, pentru o întrebuinţare de ocară.
 • * 1 Tim 3:15; ** Rom 9:21;
 • 21 Deci*, dacă cineva se curăţeşte de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului său, destoinic** pentru orice lucrare bună.
 • * Isa 52:11; ** 2 Tim 3:17; Tit 3:1;
 • 22 Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte* neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă** pe Domnul dintr-o inimă curată.
 • * 1 Tim 6:11; ** Fapte 9:14; 1 Cor 1:2; 1 Tim 1:5; 1 Tim 4:12;
 • 23 Fereşte-te de întrebările* nebune şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere la certuri.
 • * 1 Tim 1:4; 1 Tim 4:7; 1 Tim 6:4; 2 Tim 2:16; Tit 3:9;
 • 24 Şi robul* Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi**, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare,
 • * Tit 3:2; ** 1 Tim 3:2; 1 Tim 3:3; Tit 1:9;
 • 25 să îndrepte cu* blândeţe pe potrivnici, în nădejdea** că Dumnezeu le va da pocăinţa ca să ajungă la cunoştinţa adevărului;
 • * Gal 6:1; 1 Tim 6:11; 1 Pet 3:15; ** Fapte 8:22; 1 Tim 2:4; 2 Tim 3:7; Tit 1:1;
 • 26 şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din* cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia.
 • * 1 Tim 3:7;
  2 Timotei, capitolul 2