2 Timotei  


Capitolul 3
 • 1 Să ştii că în* zilele din urmă vor fi vremuri grele.
 • * 1 Tim 4:1; 2 Tim 4:3; 2 Pet 3:3; 1 Ioan 2:18; Iuda 1:18;
 • 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine*, iubitori de bani**, lăudăroşi, trufaşi††, hulitori*†, neascultători de părinţi†*, nemulţumitori, fără evlavie,
 • * Fil 2:21; ** 2 Pet 2:3; Iuda 1:16; †† 1 Tim 6:4; *† 1 Tim 1:20; 2 Pet 2:12; Iuda 1:10; †* Rom 1:30;
 • 3 fără* dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori**, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine,
 • * Rom 1:31; ** Rom 1:31; 2 Pet 3:3;
 • 4 vânzători*, obraznici, îngâmfaţi, iubitori** mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu,
 • * 2 Pet 2:10; ** Fil 3:19; 2 Pet 2:13; Iuda 1:4; Iuda 1:19;
 • 5 având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea*. Depărtează-te de oamenii aceştia**.
 • * 1 Tim 5:8; Tit 1:16; ** 2 Tes 3:6; 1 Tim 6:5;
 • 6 Sunt* printre ei unii care se vâră prin case şi momesc pe femeile uşuratice, îngreuiate de păcate şi frământate de felurite pofte,
 • * Mat 23:14; Tit 1:11;
 • 7 care învaţă întotdeauna şi nu pot ajunge* niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului.
 • * 1 Tim 2:4;
 • 8 După cum* Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii** aceştia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte şi osândiţi în ceea ce priveşte credinţa.
 • * Exod 7:11; ** 1 Tim 6:5; Rom 1:28; 2 Cor 13:5; Tit 1:16;
 • 9 Dar nu vor mai înainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum* a fost arătată şi a celor doi oameni.
 • * Exod 7:12; Exod 8:18; Exod 9:11;
 • 10 Tu însă* ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea,
 • * Fil 2:22; 1 Tim 4:6;
 • 11 prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine în* Antiohia, în** Iconia şi în Listra. Ştii ce prigoniri am răbdat, şi totuşi Domnul m-a izbăvit din†† toate.
 • * Fapte 13:45; Fapte 13:50; ** Fapte 14:2; Fapte 14:5; Fapte 14:19; †† Ps 34:19; 2 Cor 1:10; 2 Tim 4:17;
 • 12 De altfel, toţi* cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi.
 • * Ps 34:19; Mat 16:24; Ioan 17:14; Fapte 14:22; 1 Cor 15:19; 1 Tes 3:3;
 • 13 Dar* oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii şi se vor amăgi şi pe ei înşişi.
 • * 2 Tes 2:11; 1 Tim 4:1; 2 Tim 2:16;
 • 14 Tu* să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat:
 • * 2 Tim 1:13; 2 Tim 2:2;
 • 15 din pruncie cunoşti Sfintele* Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire prin credinţa în Hristos Isus.
 • * Ioan 5:39;
 • 16 Toată* Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos** ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
 • * 2 Pet 1:20; 2 Pet 1:21; ** Rom 15:4;
 • 17 pentru ca* omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic** pentru orice lucrare bună.
 • * 1 Tim 6:11; ** 2 Tim 2:21;
  2 Timotei, capitolul 3