Matei  Capitolul 7
 • Despre judecăţile aspre. Bârna şi paiul. Lucrurile sfinte
 • 1 Nu* judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.
 • * Luca 6:37; Rom 2:1; Rom 14:3; Rom 14:4; Rom 10:13; 1 Cor 4:3; 1 Cor 4:5; Iac 4:11; Iac 4:12;
 • 2 Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi* cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura.
 • * Marc 4:24; Luca 6:38;
 • 3 De* ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?
 • * Luca 6:41; Luca 6:42;
 • 4 Sau cum poţi zice fratelui tău: ‘Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău’ şi, când colo, tu ai o bârnă într-al tău?
 • 5 Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.
 • 6 Să nu* daţi câinilor lucrurile sfinte şi să nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi să se întoarcă să vă rupă.
 • * Prov 9:7; Prov 9:8; Prov 23:9; Fapte 13:45; Fapte 13:46;
 • Stăruinţa în rugăciune
 • 7 Cereţi*, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.
 • * Mat 21:22; Marc 11:24; Luca 11:9; Luca 11:10; Luca 13:1; Ioan 14:13; Ioan 15:7; Ioan 16:23; Ioan 16:24; Iac 1:5; Iac 1:6; 1 Ioan 3:22; 1 Ioan 5:14; 1 Ioan 5:15;
 • 8 Căci oricine* cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.
 • * Prov 8:17; Ier 29:12; Ier 29:13;
 • 9 Cine* este omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră?
 • * Luca 11:11; Luca 11:12; Luca 11:13;
 • 10 Sau, dacă-i cere un peşte, să-i dea un şarpe?
 • 11 Deci, dacă voi, care* sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!
 • * Gen 6:5; Gen 8:21;
 • 12 Tot ce* voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta** sunt cuprinse Legea şi Prorocii.
 • * Luca 6:31; ** Lev 19:18; Mat 22:40; Rom 13:8-10; Gal 5:14; 1 Tim 1:5;
 • Poarta cea strâmtă
 • 13 Intraţi* pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea.
 • * Luca 13:24;
 • 14 Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află.
 • Prorocii mincinoşi
 • 15 Păziţi-vă* de proroci mincinoşi. Ei** vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori.
 • * Deut 13:3; Ier 23:16; Mat 24:4; Mat 24:5; Mat 24:11; Mat 24:24; Marc 13:22; Rom 16:17; Rom 16:18; Efes 5:6; Col 2:8; 2 Pet 2:1-3; 1 Ioan 4:1; ** Mica 3:5; 2 Tim 3:5; Fapte 20:29; Fapte 20:30;
 • 16 Îi veţi cunoaşte după* roadele lor. Culeg** oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?
 • * Mat 7:20; Mat 12:33; ** Luca 6:43; Luca 6:44;
 • 17 Tot aşa, orice* pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.
 • * Ier 11:19; Mat 12:33;
 • 18 Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.
 • 19 Orice* pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc.
 • * Mat 3:10; Luca 3:9; Ioan 15:2; Ioan 15:6;
 • 20 Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte.
 • Casa zidită pe stâncă
 • 21 Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne*, Doamne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri.
 • * Osea 8:2; Mat 25:11; Mat 25:12; Luca 6:46; Luca 13:25; Fapte 19:13; Rom 2:13; Iac 1:22;
 • 22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am* prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’
 • * Num 24:4; Ioan 11:51; 1 Cor 13:2;
 • 23 Atunci*, le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă** de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.’
 • * Mat 25:12; Luca 13:25; Luca 13:27; 2 Tim 2:19; ** Ps 5:5; Ps 6:8; Mat 25:41;
 • 24 De aceea, pe oricine* aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.
 • * Luca 6:47;
 • 25 A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.
 • 26 Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le face va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip.
 • 27 A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.”
 • 28 După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite* de învăţătura Lui;
 • * Mat 13:54; Marc 1:22; Marc 6:2; Luca 4:32;
 • 29 căci* El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor.
 • * Ioan 7:46;
  Matei, capitolul 7  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta