Amos  


Capitolul 1
 • AMOS
 • * Isa 58:1; Mica 3:8;
 • 1 Cuvintele lui Amos, unul* din păstorii din Tecoa**, vedeniile pe care le-a avut el despre Israel, pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam††, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului*† de pământ.
 • * Amos 7:14; ** 2 Sam 14:2; 2 Cron 20:20; Osea 1:1; †† Amos 7:10; *† Zah 14:5;
 • 2 El a zis: „Domnul răcneşte* din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim. Păşunile păstorilor jelesc şi vârful Carmelului** este uscat.”
 • * Ier 25:30; Ioel 3:16; ** 1 Sam 25:2; Isa 33:9;
 • Împotriva Damascului
 • 3 Aşa vorbeşte Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Damascului*, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au treierat** Galaadul cu treierătoarea de fier.
 • * Isa 8:4; Isa 17:1; Ier 49:23; Zah 9:1; ** 2 Imp 10:33; 2 Imp 13:7;
 • 4 De aceea* voi trimite foc în casa lui Hazael, care va mistui palatele lui Ben-Hadad.
 • * Ier 17:27; Ier 49:27; Amos 1:7; Amos 1:10; Amos 1:12; Amos 2:2; Amos 2:5;
 • 5 Voi sfărâma zăvoarele Damascului* şi voi nimici cu desăvârşire pe locuitorii din Bicat-Aven, împreună cu cel ce ţine toiagul de cârmuire în Bet-Eden, şi poporul Siriei** va fi dus rob la Chir”, zice Domnul.
 • * Ier 51:30; Plang 2:9; ** 2 Imp 16:9; Amos 9:7;
 • Împotriva Gazei
 • 6 Aşa vorbeşte Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Gazei*, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toţi oamenii prinşi de război şi i-au dat Edomului**,
 • * 2 Cron 28:18; Isa 14:29; Ier 47:4; Ier 47:5; Tef 2:4; ** Amos 1:9;
 • 7 de aceea* voi trimite foc în zidurile Gazei şi-i va mistui palatele.
 • * Ier 47:1;
 • 8 Voi nimici cu desăvârşire pe locuitorii din Asdod* şi pe cel ce ţine toiagul împărătesc în Ascalon; Îmi voi întoarce mâna împotriva Ecronului** şi ce va mai rămâne din filisteni vor pieri”, zice Domnul Dumnezeu.
 • * Tef 2:4; Zah 9:5; Zah 9:6; ** Ps 81:14; Ier 47:4; Ezec 25:16;
 • Împotriva Tirului
 • 9 Aşa vorbeşte Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Tirului*, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toţi oamenii prinşi de război şi i-au dat** Edomului şi nu s-au gândit la legământul frăţesc.
 • * Isa 23:1; Ier 47:4; Ezec 26-28; Ioel 3:4; Ioel 3:5; ** Amos 1:6;
 • 10 De aceea*, voi trimite foc în zidurile Tirului şi-i va mistui palatele.”
 • * Amos 1:4; Amos 1:7;
 • Împotriva Edomului
 • 11 Aşa vorbeşte Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Edomului*, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că a urmărit pe fraţii** săi cu sabia, înăduşindu-şi mila, a dat drumul mâniei†† şi îşi ţinea întruna urgia.
 • * Isa 21:11; Isa 34:5; Ier 49:8; Ezec 25:12-14; Ezec 35:2; Ioel 3:19; Obad 1:1; Mal 1:4; ** Gen 27:41; Deut 23:7; Mal 1:2; 2 Cron 28:17; †† Ezec 35:5;
 • 12 De aceea voi trimite* foc peste Teman şi va mistui palatele Boţrei.”
 • * Obad 1:9; Obad 1:10;
 • Împotriva lui Amon
 • 13 Aşa vorbeşte Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale copiilor lui Amon*, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au spintecat** pântecele femeilor însărcinate ale Galaadului, ca să-şi mărească ţinutul,
 • * Ier 49:1; Ier 49:2; Ezec 15:2; Tef 2:9; ** Osea 13:16; Ier 49:1;
 • 14 de aceea voi aprinde focul în zidurile Rabei* şi-i va mistui palatele în mijlocul strigătelor de război** în ziua luptei şi în mijlocul vijeliei în ziua furtunii.
 • * Deut 3:11; 2 Sam 12:26; Ier 49:2; Ezec 25:5; ** Amos 2:2;
 • 15 Şi împăratul* lor va merge în robie, el şi căpeteniile lui împreună cu el”, zice Domnul.
 • * Ier 49:3;
Amos, capitolul 1