Amos  


Capitolul 2
 • Împotriva Moabului
 • 1 Aşa vorbeşte Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Moabului*, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că a ars, a ars** până le-a făcut var, oasele împăratului Edomului,
 • * Ier 48:1; Ezec 25:8; Tef 2:8; ** 2 Imp 3:27;
 • 2 de aceea voi trimite foc în Moab şi va mistui palatele Cheriotului*, şi Moabul va pieri în mijlocul zarvei, în mijlocul strigătelor** de război şi al sunetului trâmbiţei.
 • * Ier 48:41; ** Amos 1:14;
 • 3 Voi nimici cu desăvârşire pe judecător* din mijlocul lui şi voi ucide pe toate căpeteniile lui împreună cu el”, zice Domnul.
 • * Num 24:17; Ier 48:7;
 • Împotriva lui Iuda
 • 4 Aşa vorbeşte Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale lui Iuda, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că* au nesocotit Legea Domnului şi n-au păzit poruncile Lui, ci s-au lăsat duşi în rătăcire de idolii** cei mincinoşi după care au umblat şi părinţii lor,
 • * Lev 26:14; Lev 26:15; Neem 1:7; Dan 9:11; ** Isa 28:15; Ier 16:19; Ier 16:20; Rom 1:25; Ezec 20:13; Ezec 20:16; Ezec 20:18; Ezec 20:24; Ezec 20:30;
 • 5 de aceea* voi trimite foc în Iuda şi va mistui palatele Ierusalimului.”
 • * Ier 17:27; Osea 8:14;
 • Împotriva lui Israel
 • 6 Aşa vorbeşte Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au vândut* pe cel neprihănit pe bani şi pe sărac pe o pereche de încălţăminte.
 • * Isa 29:21; Amos 8:6;
 • 7 Ei doresc să vadă ţărâna pământului pe capul celor sărmani şi calcă în picioare* dreptul celor nenorociţi. Fiul** şi tatăl se duc la aceeaşi fată, ca să pângărească Numele Meu cel sfânt.
 • * Isa 10:2; Amos 5:12; ** Ezec 22:11; Lev 20:3; Ezec 36:20; Rom 2:24;
 • 8 Se întind lângă fiecare altar* pe haine luate ca zălog** şi beau în casa dumnezeilor lor amenda celor osândiţi de ei.
 • * Ezec 23:41; 1 Cor 8:10; 1 Cor 10:21; ** Exod 22:26;
 • 9 Şi totuşi Eu am nimicit* dinaintea lor pe amoriţi, care erau cât cedrii de înalţi** şi tari ca stejarii; le-am nimicit roadele din vârf până în rădăcini.
 • * Num 21:24; Deut 2:31; Ios 24:8; ** Num 13:28; Num 13:32; Num 13:33; Isa 5:24; Mal 4:1;
 • 10 Şi Eu v-am scos* din ţara Egiptului şi v-am povăţuit** patruzeci de ani în pustie, ca să vă dau în stăpânire ţara amoriţilor.
 • * Exod 12:51; Mica 6:4; ** Deut 2:7; Deut 8:2;
 • 11 Am ridicat proroci dintre fiii voştri şi nazirei* dintre tinerii voştri. Nu este aşa, copii ai lui Israel?”, zice Domnul.
 • * Num 6:2; Jud 13:5;
 • 12 „Iar voi aţi dat nazireilor să bea vin şi prorocilor le-aţi poruncit*: ‘Nu prorociţi!’
 • * Isa 30:10; Ier 11:21; Amos 7:12; Amos 7:13; Mica 2:6;
 • 13 Iată*, vă voi stropşi cum stropşeşte pământul carul încărcat cu snopi,
 • * Isa 1:14;
 • 14 aşa că cel iute nu va putea să fugă*, iar cel tare** nu se va putea sluji de tăria lui, şi omul viteaz nu-şi va scăpa viaţa.
 • * Ier 9:23; Amos 9:1; ** Ps 33:16;
 • 15 Cel ce mânuieşte arcul nu va putea să ţină piept, cel iute de picioare nu va scăpa şi călăreţul* nu-şi va scăpa viaţa,
 • * Ps 33:17;
 • 16 iar cel mai inimos dintre războinici va fugi în pielea goală în ziua aceea”, zice Domnul.
  Amos, capitolul 2