Amos  


Capitolul 3
 • Mustrări şi ameninţări
 • 1 Ascultaţi cuvântul acesta pe care-l rosteşte Domnul împotriva voastră, copii ai lui Israel, împotriva întregii familii pe care am scos-o din ţara Egiptului:
 • 2 „Eu v-am ales numai* pe voi dintre toate familiile pământului, de aceea** vă voi şi pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre.”
 • * Deut 7:6; Deut 10:15; Ps 147:19; ** Dan 9:12; Mat 11:22; Luca 12:47; Rom 2:9; 1 Pet 4:17;
 • 3 Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiţi?
 • 4 Răcneşte leul în pădure dacă n-are pradă? Zbiară puiul de leu din fundul vizuinii lui dacă n-a prins nimic?
 • 5 Cade pasărea în laţul de pe pământ dacă nu i s-a întins o cursă? Se ridică laţul de la pământ fără să se fi prins ceva în el?
 • 6 Sau sună cineva cu trâmbiţa într-o cetate fără să se înspăimânte poporul? Sau se întâmplă o nenorocire* într-o cetate fără s-o fi făcut Domnul?
 • * Isa 45:7;
 • 7 Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere* taina Sa slujitorilor Săi, prorocii.
 • * Gen 6:13; Gen 18:17; Ps 25:14; Ioan 15:15;
 • 8 Leul* răcneşte: cine** nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbeşte: cine nu va proroci?
 • * Amos 1:2; ** Fapte 4:20; Fapte 5:20; Fapte 5:29; 1 Cor 9:16;
 • 9 Strigaţi de pe acoperişul palatelor Asdodului şi de pe palatele ţării Egiptului şi spuneţi: „Strângeţi-vă pe munţii Samariei şi vedeţi ce neorânduială mare este în mijlocul ei, ce asupriri sunt în ea!
 • 10 Nu* sunt în stare să lucreze cu neprihănire”, zice Domnul, „ci îşi grămădesc în palate comori câştigate prin silnicie şi răpire.”
 • * Ier 4:22;
 • 11 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Vrăjmaşul* va împresura ţara, îţi va doborî tăria şi palatele tale vor fi jefuite!”
 • * 2 Imp 17:3; 2 Imp 17:6; 2 Imp 18:9-11;
 • 12 Aşa vorbeşte Domnul: „După cum păstorul scapă din gura leului numai două bucăţi de picioare sau un vârf de ureche, aşa vor scăpa copiii lui Israel care stau în Samaria în colţul unui pat şi pe covoare de Damasc!
 • 13 Ascultaţi şi spuneţi lucrul acesta casei lui Iacov”, zice Domnul Dumnezeu, Dumnezeul oştirilor:
 • 14 „În ziua când voi pedepsi pe Israel pentru fărădelegile lui, voi pedepsi şi altarele din Betel; coarnele altarului vor fi sfărâmate şi vor cădea la pământ.
 • 15 Voi surpa casele de iarnă* şi casele de vară**; palatele de fildeş se vor duce şi casele cele multe se vor nimici”, zice Domnul.
 • * Ier 36:22; ** Jud 3:20; 1 Imp 22:39;
  Amos, capitolul 3