Amos  


Capitolul 4
 • 1 Ascultaţi cuvântul acesta, juncane* din Basan, de pe muntele Samariei, voi care asupriţi pe cei sărmani, zdrobiţi pe cei lipsiţi şi ziceţi bărbaţilor voştri: „Daţi-ne să bem!”
 • * Ps 22:12; Ezec 39:18;
 • 2 Domnul Dumnezeu* a jurat pe sfinţenia Lui şi a zis: „Iată, vin zile pentru voi când vă vor prinde cu cârligele** şi rămăşiţa voastră, cu undiţe de pescari;
 • * Ps 89:35; ** Ier 16:16; Hab 1:15;
 • 3 veţi ieşi* prin spărturi, fiecare drept înainte, şi veţi fi lepădate în Harmon”, zice Domnul.
 • * Ezec 12:5; Ezec 12:12;
 • 4 „Duceţi-vă* numai la Betel şi păcătuiţi! Duceţi-vă la Ghilgal** şi păcătuiţi şi mai mult! Aduceţi-vă jertfele în fiecare dimineaţă şi zeciuielile†† la fiecare trei zile!
 • * Ezec 20:39; ** Osea 4:15; Osea 12:11; Amos 5:5; Num 28:3; Num 28:4; †† Deut 14:28;
 • 5 Faceţi să fumege jertfe de mulţumire* făcute cu aluat! Trâmbiţaţi-vă, vestiţi-vă darurile de mâncare de bunăvoie**! Căci aşa vă place, copii ai lui Israel”, zice Domnul Dumnezeu.
 • * Lev 7:13; Lev 23:17; ** Lev 22:18; Lev 22:21; Deut 12:6; Ps 81:12;
 • 6 „Şi Eu, de partea Mea, v-am trimis foametea în toate cetăţile voastre şi lipsa de pâine în toate locuinţele voastre. Cu toate acestea, tot* nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul.
 • * Isa 26:11; Ier 5:3; Amos 4:8; Amos 4:9; Hag 2:17;
 • 7 „N-am vrut să vă dau nici ploaie când mai erau încă trei luni până la secerat; am dat ploaie peste o cetate, dar n-am dat ploaie peste o altă cetate; într-un ogor a plouat, şi altul, în care n-a plouat, s-a uscat.
 • 8 Două, trei cetăţi s-au dus la alta ca să bea apă, şi tot nu şi-au potolit setea. Cu toate acestea, tot* nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul.
 • * Amos 4:6; Amos 4:10; Amos 4:11;
 • 9 „V-am* lovit cu rugină în grâu şi cu tăciune; grădinile voastre cele multe, viile, smochinii şi măslinii voştri i-au mâncat deseori lăcustele**. Cu toate acestea, tot nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul.
 • * Deut 28:22; Hag 2:17; ** Ioel 1:4; Ioel 2:25;
 • 10 „Am trimis în voi ciuma, ca* în Egipt; v-am ucis tinerii cu sabia şi am lăsat să vi se ia caii, am făcut să vi se suie în nări duhoarea taberei voastre. Şi, cu toate acestea, tot** nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul.
 • * Exod 9:3; Exod 9:6; Exod 12:29; Deut 28:27; Deut 28:60; Ps 78:50; ** Amos 4:6;
 • 11 „V-am nimicit ca pe Sodoma şi Gomora*, pe care le-a nimicit Dumnezeu, şi aţi fost** ca un tăciune scos din foc. Cu toate acestea, tot nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul.
 • * Gen 19:24; Gen 19:25; Isa 13:19; Ier 49:18; ** Zah 3:2; Iuda 1:23; Amos 4:6;
 • 12 „De aceea îţi voi face astfel, Israele, şi, fiindcă îţi voi face astfel, pregăteşte-te* să întâlneşti pe Dumnezeul tău, Israele!”
 • * Ezec 13:5; Ezec 22:30; Luca 14:31; Luca 14:32;
 • 13 Căci iată că El a întocmit munţii, a făcut vântul şi spune omului* până şi gândurile lui. El preface zorile** în întuneric şi umblă pe înălţimile pământului: Domnul†† Dumnezeul oştirilor este Numele Lui.
 • * Ps 139:2; Dan 2:28; ** Amos 5:8; Amos 8:9; Deut 32:13; Deut 33:29; Mica 1:3; †† Isa 47:4; Ier 10:16; Amos 5:8; Amos 9:6;
  Amos, capitolul 4