Amos  


Capitolul 5
 • 1 Ascultaţi cuvântul acesta, cântecul acesta de jale pe care-l fac* pentru voi, casa lui Israel!
 • * Ier 7:29; Ezec 19:1; Ezec 27:2;
 • 2 A căzut şi nu se va mai scula fecioara lui Israel; stă trântită la pământ şi nimeni n-o ridică.
 • 3 Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Cetatea care scotea la luptă o mie de oameni nu va rămâne decât cu o sută şi cea care scotea o sută de oameni nu va mai rămâne decât cu zece din casa lui Israel.”
 • 4 Căci aşa vorbeşte Domnul către casa lui Israel: „Căutaţi-Mă* şi** veţi trăi!
 • * 2 Cron 15:2; Ier 29:13; Amos 5:6; ** Isa 55:3;
 • 5 Nu căutaţi Betelul*, nu vă duceţi la Ghilgal şi nu treceţi la Beer-Şeba**. Căci Ghilgalul va fi dus în robie şi Betelul va fi nimicit.
 • * Amos 4:4; ** Amos 8:14; Osea 4:15; Osea 10:8;
 • 6 Căutaţi* pe Domnul şi veţi trăi! Temeţi-vă, ca nu cumva să apuce ca un foc casa lui Iosif, şi focul acesta s-o mistuie, fără să fie cineva la Betel ca să-l stingă,
 • * Amos 5:4;
 • 7 voi, care prefaceţi* dreptul în pelin şi călcaţi dreptatea în picioare!”
 • * Amos 6:12;
 • 8 El a făcut Cloşca-cu-Pui* şi Orionul, El preface întunericul în zori, iar ziua, în noapte neagră**; El cheamă apele mării şi le varsă pe faţa pământului: Domnul†† este Numele Lui.
 • * Iov 9:9; Iov 38:31; ** Ps 104:20; Iov 38:34; Amos 9:6; †† Amos 4:13;
 • 9 El aduce ca fulgerul prăpădul peste cei puternici, aşa că nimicirea vine peste cetăţui.
 • 10 Ei urăsc* pe cel ce-i mustră la poarta cetăţii şi le este scârbă** de cel ce vorbeşte din inimă.
 • * Isa 29:21; ** 1 Imp 22:8;
 • 11 De aceea, pentru că pe sărac îl călcaţi în picioare şi luaţi daruri de grâu de la el, măcar că aţi zidit* case de piatră cioplită, nu le veţi locui; măcar că aţi sădit vii foarte bune, nu veţi bea din vinul lor!
 • * Deut 28:30; Deut 28:38; Deut 28:39; Mica 6:15; Tef 1:13; Hag 1:6;
 • 12 Căci eu ştiu că nelegiuirile voastre sunt multe şi că păcatele voastre sunt fără număr: asupriţi* pe cel drept, luaţi mită şi călcaţi în picioare** la poarta cetăţii dreptul săracilor.
 • * Amos 2:6; ** Isa 29:21; Amos 2:7;
 • 13 De aceea, în vremuri ca acestea, înţeleptul* trebuie să tacă; căci sunt vremuri rele.
 • * Amos 6:10;
 • 14 Căutaţi binele, şi nu răul, ca să trăiţi şi ca, astfel, Domnul Dumnezeul oştirilor să fie cu voi, cum* spuneţi voi!
 • * Mica 3:11;
 • 15 Urâţi* răul şi iubiţi binele, faceţi să domnească dreptatea la poarta cetăţii, şi poate** că Domnul Dumnezeul oştirilor va avea milă de rămăşiţele lui Iosif.
 • * Ps 34:14; Ps 97:10; Rom 12:9; ** Exod 32:30; 2 Imp 19:4; Ioel 2:14;
 • 16 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul oştirilor, Cel Atotputernic: „În toate pieţele se vor boci şi pe toate uliţele vor zice: ‘Vai! Vai!’ Vor chema pe plugar la jale, şi la bocire pe cei ce fac jelanii* pentru morţi.
 • * Ier 9:17;
 • 17 În toate viile va fi bocet când voi* trece prin mijlocul tău”, zice Domnul.
 • * Exod 12:12; Naum 1:12;
 • 18 Vai* de cei ce doresc ziua Domnului! Ce aşteptaţi voi de la ziua Domnului? Ea va fi** întuneric, şi nu lumină.
 • * Isa 5:19; Ier 17:15; Ezec 12:22; Ezec 12:27; 2 Pet 3:4; ** Ier 30:7; Ioel 2:2; Tef 1:15;
 • 19 Veţi fi ca un om* care fuge dinaintea unui leu, pe care-l întâlneşte un urs şi care, când ajunge acasă, îşi reazemă mâna pe zid şi-l muşcă un şarpe!
 • * Ier 48:44;
 • 20 Nu va fi oare ziua Domnului întuneric, în loc de lumină? Nu va fi ea întunecoasă şi fără strălucire?
 • 21 „Eu urăsc*, dispreţuiesc sărbătorile voastre şi nu pot să vă sufăr** adunările de sărbătoare!
 • * Prov 21:27; Isa 1:11-16; Ier 6:20; Osea 8:13; ** Lev 26:31;
 • 22 Când Îmi aduceţi* arderi-de-tot şi daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele, şi viţeii îngrăşaţi pe care-i aduceţi ca jertfe de mulţumire, nici nu Mă uit la ei.
 • * Isa 66:3; Mica 6:6; Mica 6:7;
 • 23 Depărtează de Mine vuietul cântecelor tale; nu pot asculta sunetul alăutelor tale!
 • 24 Ci dreptatea* să curgă ca o apă curgătoare şi neprihănirea, ca un pârâu care nu seacă niciodată!
 • * Osea 6:6; Mica 6:8;
 • 25 Mi-aţi adus* voi jertfe şi daruri de mâncare în timpul celor patruzeci de ani din pustie, casa lui Israel?…
 • * Deut 32:17; Ios 24:14; Ezec 20:8; Ezec 20:16; Ezec 20:24; Fapte 7:42; Fapte 7:43; Isa 43:23;
 • 26 Veţi ridica dar pe Sacut, împăratul* vostru, şi pe Caivan, chipurile voastre idoleşti, steaua dumnezeului vostru pe care vi l-aţi făcut,
 • * 1 Imp 11:33;
 • 27 şi vă voi duce în robie dincolo* de Damasc”, zice Domnul, al cărui Nume** este Dumnezeul oştirilor.
 • * 2 Imp 17:6; ** Amos 4:13;
  Amos, capitolul 5