Amos  


Capitolul 6
 • 1 Vai de cei ce trăiesc* fără grijă în Sion şi la adăpost pe muntele Samariei, vai de mai-marii** aceştia ai celui dintâi dintre neamuri, la care aleargă casa lui Israel!…
 • * Luca 6:24; ** Exod 19:4;
 • 2 Treceţi* la Calne** şi vedeţi, duceţi-vă de acolo până la Hamatul cel mare şi coborâţi-vă în Gat††, la filisteni. Sunt oare cetăţile acestea mai înfloritoare*† decât cele două împărăţii ale voastre şi este ţinutul lor mai întins decât al vostru?…
 • * Ier 2:10; ** Isa 10:9; 2 Imp 18:34; †† 2 Cron 26:6; *† Naum 3:8;
 • 3 Credeţi* că ziua nenorocirii** este departe şi faceţi să se apropie domnia silniciei††.
 • * Ezec 12:27; ** Amos 5:18; Amos 9:10; Amos 5:12; Amos 6:12; †† Ps 94:20;
 • 4 Ei se culcă pe paturi de fildeş şi stau întinşi alene pe aşternuturile lor; mănâncă miei din turmă şi viţei puşi la îngrăşat.
 • 5 Aiurează* în sunetul alăutei, se cred iscusiţi ca David** în instrumentele de muzică.
 • * Isa 5:12; ** 1 Cron 23:5;
 • 6 Beau vin cu pahare largi, se ung cu cel mai bun untdelemn şi nu se întristează de prăpădul* lui Iosif!
 • * Gen 37:25;
 • 7 De aceea vor merge în robie în fruntea prinşilor de război şi vor înceta strigătele de veselie ale acestor desfătaţi.
 • 8 Domnul* Dumnezeu a jurat pe Sine Însuşi şi Domnul Dumnezeul oştirilor a zis: „Mi-e scârbă de mândria** lui Iacov şi-i urăsc palatele, de aceea voi da în mâna vrăjmaşului cetatea cu tot ce este în ea.”
 • * Ier 51:14; Evr 6:13; Evr 6:17; ** Ps 47:4; Ezec 24:12; Amos 8:7;
 • 9 Şi, dacă vor mai rămâne zece oameni într-o casă, vor muri.
 • 10 Când unchiul său va lua pe cel mort să-l ardă, ridicându-i oasele din casă, şi va întreba pe cel din fundul casei: „Mai este cineva cu tine?”, acela va răspunde: „Nimeni…” Iar celălalt va zice: „Tăcere*! Căci** nu trebuie să pomenim acum Numele Domnului!”
 • * Amos 5:13; ** Amos 8:3;
 • 11 Căci iată că Domnul* porunceşte să se dărâme casa cea mare** şi să se facă bucăţi casa cea mică.
 • * Isa 55:11; ** Amos 3:15;
 • 12 Pot caii să alerge pe o stâncă? Sau poate cineva să are marea cu boii, de aţi prefăcut judecata în otravă* şi roada dreptăţii în pelin?
 • * Osea 10:4; Amos 5:7;
 • 13 Vă bucuraţi de lucruri de nimic şi ziceţi: „Oare nu prin tăria noastră am câştigat noi putere?”
 • 14 „De aceea, iată, voi ridica* împotriva voastră, casa lui Israel”, zice Domnul Dumnezeul oştirilor, „un neam care vă va asupri de la intrarea Hamatului** până la pârâul pustiei.”
 • * Ier 5:15; ** Num 34:8; 1 Imp 8:65;
  Amos, capitolul 6