Amos  


Capitolul 7
 • Vedenii asupra prăbuşirii lui Israel
 • 1 Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, făcea nişte lăcuste în clipa când începea să crească otava; era otava după cositul împăratului.
 • 2 Şi, după ce au mâncat ele cu desăvârşire toată iarba din ţară, am zis: „Doamne Dumnezeule, iartă! Cum ar putea să stea Iacov în picioare*? Căci este aşa de slab!”
 • * Isa 51:19; Amos 7:5;
 • 3 Atunci, Domnul S-a căit de lucrul acesta: „Nu se va întâmpla una ca aceasta”, a zis Domnul.
 • 4 Domnul* Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta: Iată, Domnul Dumnezeu vestea pedeapsa prin foc şi focul mânca adâncul cel mare şi apucase şi câmpia.
 • * Deut 32:36; Amos 7:6; Iona 3:10; Iac 5:16;
 • 5 Eu am zis: „Doamne Dumnezeule, opreşte! Cum ar putea să stea în picioare* Iacov? Căci este aşa de slab!”
 • * Amos 7:2; Amos 7:3;
 • 6 Atunci, Domnul S-a căit şi de lucrul acesta: „Nici una ca aceasta nu se va întâmpla”, a zis Domnul Dumnezeu.
 • 7 El mi-a trimis vedenia aceasta: Iată, Domnul stătea pe un zid făcut la cumpănă şi avea o cumpănă în mână.
 • 8 Domnul mi-a zis: „Ce vezi, Amos?” Eu am răspuns: „O cumpănă.” Şi Domnul a zis: „Iată, voi* pune cumpăna în mijlocul poporului Meu Israel şi nu-l** voi mai ierta,
 • * 2 Imp 21:13; Isa 28:17; Isa 34:11; Plang 2:8; ** Amos 8:2; Mica 7:18;
 • 9 ci înălţimile* lui Isaac vor fi pustiite; sfintele locaşuri ale lui Israel vor fi dărâmate şi Mă voi ridica** împotriva casei lui Ieroboam cu sabia.”
 • * Gen 26:23; Gen 46:1; Amos 5:5; Amos 8:14; ** 2 Imp 15:10;
 • 10 Atunci, Amaţia, preotul din Betel*, a trimis să spună lui Ieroboam**, împăratul lui Israel: „Amos unelteşte împotriva ta în mijlocul casei lui Israel; ţara nu poate să sufere toate cuvintele lui!
 • * 1 Imp 12:32; ** 2 Imp 14:23;
 • 11 Căci iată ce zice Amos: ‘Ieroboam va fi ucis de sabie, şi Israel va fi dus în robie departe de ţara sa!’”
 • 12 Şi Amaţia a zis lui Amos: „Pleacă, văzătorule, şi fugi în ţara lui Iuda! Mănâncă-ţi pâinea acolo şi acolo proroceşte.
 • 13 Dar nu mai proroci la Betel*, căci este** un locaş sfânt al împăratului şi este un templu al împărăţiei!”
 • * Amos 2:12; ** 1 Imp 12:32; 1 Imp 13:1;
 • 14 Amos a răspuns lui Amaţia: „Eu nu sunt nici proroc, nici fiu* de proroc, ci sunt** păstor şi strângător de smochine de Egipt.
 • * 1 Imp 20:35; 2 Imp 2:5; 2 Imp 4:38; 2 Imp 6:1; ** Amos 1:1; Zah 13:5;
 • 15 Dar Domnul m-a luat de la oi şi Domnul mi-a zis: ‘Du-te şi proroceşte poporului Meu Israel!’
 • 16 Ascultă acum Cuvântul Domnului, tu, care zici: ‘Nu proroci* împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Isaac!’
 • * Ezec 21:2; Mica 2:6;
 • 17 Din pricina aceasta*, iată ce zice Domnul: ‘Nevastă-ta** va curvi în cetate, fiii şi fiicele tale vor cădea loviţi de sabie, ogorul tău va fi împărţit cu frânghia de măsurat; tu însă vei muri într-un pământ necurat şi Israel va fi dus în robie departe de ţara lui!’”
 • * Ier 28:12; Ier 29:21; Ier 29:25; Ier 29:31; Ier 29:32; ** Isa 13:16; Plang 5:11; Osea 4:13; Zah 14:2;
  Amos, capitolul 7