Amos  


Capitolul 8
 • 1 Domnul Dumnezeu mi-a trimis următoarea vedenie. Iată, era un coş cu poame coapte.
 • 2 El a zis: „Ce vezi, Amos?” Eu am răspuns: „Un coş cu poame coapte.” Şi Domnul mi-a zis: „A venit sfârşitul* poporului Meu Israel; nu-l mai pot ierta**!
 • * Ezec 7:2; ** Amos 7:8;
 • 3 În ziua aceea, cântecele Templului* se vor preface în gemete”, zice Domnul Dumnezeu. „Pretutindeni vor arunca** în tăcere o mulţime de trupuri moarte.”
 • * Amos 5:23; ** Amos 6:9; Amos 6:10;
 • 4 Ascultaţi lucrul acesta, voi, care mâncaţi* pe cel lipsit şi prăpădiţi pe cei nenorociţi din ţară!
 • * Ps 14:4; Prov 30:14;
 • 5 Voi, care ziceţi: „Când va trece luna nouă, ca să vindem grâul, şi Sabatul*, ca să deschidem grânarele, să micşorăm efa** şi să mărim siclul şi să strâmbăm cumpăna ca să înşelăm?
 • * Neem 13:15; Neem 13:16; ** Mica 6:10; Mica 6:11;
 • 6 Apoi, vom cumpăra pe cei nevoiaşi pe argint* şi pe sărac, pe o pereche de încălţăminte şi vom vinde codina în loc de grâu.”
 • * Amos 2:6;
 • 7 Domnul a jurat pe slava* lui Iacov: „Niciodată** nu voi uita niciuna din faptele lor!
 • * Amos 6:8; ** Osea 8:13; Osea 9:9;
 • 8 Nu se va cutremura ţara* din pricina acestor mişelii şi nu se vor jeli toţi locuitorii ei? Nu se va umfla toată ţara ca râul, ridicându-se şi coborându-se iarăşi ca râul** Egiptului?
 • * Osea 4:3; ** Amos 9:5;
 • 9 În ziua aceea”, zice Domnul Dumnezeu, „voi face să asfinţească soarele* la amiază şi voi întuneca pământul ziua-n amiaza mare.
 • * Iov 5:14; Isa 13:10; Isa 59:9; Isa 59:10; Ier 15:9; Mica 3:6;
 • 10 Vă voi preface sărbătorile în jale şi toate cântările, în bociri pentru morţi; voi acoperi toate coapsele cu saci* şi voi face toate capetele pleşuve; voi arunca ţara într-o jale** ca pentru un singur fiu şi sfârşitul ei va fi ca o zi amară.
 • * Isa 15:2; Isa 15:3; Ier 48:37; Ezec 7:18; Ezec 27:31; ** Ier 6:26; Zah 12:10;
 • 11 Iată, vin zile”, zice Domnul Dumnezeu, „când voi trimite foamete în ţară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame şi sete după auzirea* cuvintelor Domnului.
 • * 1 Sam 3:1; Ps 74:9; Ezec 7:26;
 • 12 Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miazănoapte la răsărit, vor umbla istoviţi încoace şi încolo, ca să caute Cuvântul Domnului, şi tot nu-l vor găsi.
 • 13 În ziua aceea, se vor topi de sete fetele frumoase şi flăcăii.
 • 14 Ei, care jură* acum pe păcatul** Samariei şi zic: ‘Pe Dumnezeul tău cel viu, Dane!’ şi ‘Pe drumul Beer-Şebei!’ vor cădea şi nu se vor mai scula.”
 • * Osea 4:15; ** Deut 9:21; Amos 5:5;
  Amos, capitolul 8