Amos  


Capitolul 9
 • 1 Am văzut pe Domnul stând pe altar. Şi a zis: „Loveşte pragul de sus al porţii, ca să se cutremure uşorii, şi sfărâmă-i* peste capetele lor, ale tuturor. Rămăşiţa lor însă o voi pierde cu sabia, aşa că niciunul** din ei nu va putea să scape fugind şi niciunul din cei ce vor scăpa nu va scăpa.
 • * Ps 68:21; Hab 3:13; ** Amos 2:14;
 • 2 De ar pătrunde chiar până în Locuinţa morţilor*, şi de acolo îi va smulge mâna Mea; de s-ar sui chiar în ceruri**, şi de acolo îi voi coborî.
 • * Ps 139:8; ** Iov 20:6; Ier 51:53; Obad 1:4;
 • 3 De s-ar ascunde chiar pe vârful Carmelului, şi acolo îi voi căuta şi-i voi lua; de s-ar ascunde de privirile Mele chiar în fundul mării, şi acolo* voi porunci şarpelui să-i muşte.
 • * Lev 26:33; Deut 28:65; Ezec 5:12;
 • 4 De ar merge în robie chiar înaintea vrăjmaşilor lor, şi acolo voi porunci sabiei să-i piardă; voi pune astfel ochii* pe ei ca să le fac rău, nu bine.”
 • * Lev 17:10; Ier 44:11;
 • 5 Domnul Dumnezeul oştirilor atinge pământul şi se topeşte* şi toţi locuitorii lui jelesc**. Se înalţă ca râul Nil şi se coboară ca râul Egiptului.
 • * Mica 1:4; ** Amos 8:8;
 • 6 El Şi-a zidit cămara* în ceruri, Şi-a întemeiat bolta deasupra pământului; cheamă apele** mării şi le varsă pe faţa pământului. Domnul este Numele Lui!
 • * Ps 104:3; Ps 104:13; ** Amos 5:8; Amos 4:13;
 • 7 „Nu sunteţi voi oare pentru Mine ca şi copiii etiopienilor, copii ai lui Israel?”, zice Domnul. „N-am scos Eu pe Israel din ţara Egiptului ca şi pe filisteni* din Caftor** şi pe sirieni din Chir?
 • * Ier 47:4; ** Deut 2:23; Ier 47:4; Amos 1:5;
 • 8 Iată, Domnul Dumnezeu are ochii* pironiţi peste împărăţia aceasta vinovată, ca s-o nimicesc** de pe faţa pământului; totuşi nu voi nimici de tot casa lui Iacov”, zice Domnul.
 • * Amos 9:4; ** Ier 30:11; Ier 31:35; Ier 31:36; Obad 1:16; Obad 1:17;
 • 9 „Căci, iată, voi porunci şi voi vântura casa lui Israel între toate neamurile, cum se vântură cu ciurul, fără să cadă un singur bob la pământ!
 • 10 Toţi păcătoşii poporului Meu vor muri de sabie, cei ce zic*: ‘Nu ne va ajunge nenorocirea şi nu va veni peste noi.’
 • * Amos 6:3;
 • 11 În vremea aceea* voi ridica din căderea lui cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărâmăturile şi-l voi zidi iarăşi cum era odinioară,
 • * Fapte 15:16; Fapte 15:17;
 • 12 ca să stăpânească* rămăşiţa Edomului** şi toate neamurile peste care a fost chemat Numele Meu”, zice Domnul, care va împlini aceste lucruri.
 • * Obad 1:19; ** Num 24:18;
 • 13 „Iată, vin* zile”, zice Domnul, „când plugarul va ajunge pe secerător şi cel ce calcă strugurii, pe cel ce împrăştie sămânţa, când mustul va picura din** munţi şi va curge de pe toate dealurile.
 • * Lev 26:5; ** Ioel 3:18;
 • 14 Voi aduce înapoi* pe prinşii de război ai poporului Meu Israel; ei vor zidi iarăşi** cetăţile pustiite şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor bea vinul, vor face grădini şi le vor mânca roadele.
 • * Ier 30:3; ** Isa 61:4; Isa 65:21; Ezec 36:33-36;
 • 15 Îi voi sădi în ţara lor şi nu vor mai fi smulşi* din ţara pe care le-am dat-o”, zice Domnul Dumnezeul tău.
 • * Isa 60:21; Ier 32:41; Ezec 34:28; Ioel 3:20;
  Amos, capitolul 9