Apocalipsa  


Capitolul 10
 • 1 Apoi am văzut un alt înger puternic, care se cobora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul*; faţa** lui era ca soarele şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi de foc.
 • * Ezec 1:28; ** Mat 17:2; Apoc 1:16; Apoc 1:15;
 • 2 În mână ţinea o cărticică deschisă. A pus piciorul* drept pe mare şi piciorul stâng pe pământ
 • * Mat 28:18;
 • 3 şi a strigat cu glas tare, cum răcneşte un leu. Când a strigat el, cele şapte* tunete au făcut să se audă glasurile lor.
 • * Apoc 8:5;
 • 4 Şi când au făcut cele şapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu; şi am auzit din cer un glas, care zicea: „Pecetluieşte* ce au spus cele şapte tunete şi nu scrie ce au spus!”
 • * Dan 8:26; Dan 12:4; Dan 12:9;
 • 5 Şi îngerul pe care-l văzusem stând în picioare pe mare şi pe pământ şi-a* ridicat mâna dreaptă spre cer
 • * Exod 6:8; Dan 12:7;
 • 6 şi a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care* a făcut cerul şi lucrurile din el, pământul şi lucrurile de pe el, marea şi lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă**,
 • * Neem 9:6; Apoc 4:11; Apoc 14:7; ** Dan 12:7; Apoc 16:17;
 • 7 ci că, în* zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi prorocilor.
 • * Apoc 11:15;
 • 8 Şi glasul* pe care-l auzisem din cer mi-a vorbit din nou şi mi-a zis: „Du-te de ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare şi pe pământ!”
 • * Apoc 10:4;
 • 9 M-am dus la înger şi i-am cerut să-mi dea cărticica. „Ia-o”*, mi-a zis el, „şi mănânc-o; ea îţi va amărî pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea.”
 • * Ier 15:16; Ezec 2:8; Ezec 3:1-3;
 • 10 Am luat cărticica din mâna îngerului şi am mâncat-o: în gura* mea a fost dulce ca mierea, dar, după ce am mâncat-o, mi s-a umplut pântecele de amărăciune**.
 • * Ezec 3:3; ** Ezec 2:10;
 • 11 Apoi mi-a zis: „Trebuie să proroceşti din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi şi împăraţi.”
  Apocalipsa, capitolul 10