Apocalipsa  


Capitolul 12
 • 1 În cer s-a arătat un semn mare – o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare şi cu o cunună de douăsprezece stele pe cap.
 • 2 Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii şi avea un mare chin* ca să nască.
 • * Isa 66:7; Gal 4:19;
 • 3 În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un* mare balaur roşu, cu** şapte capete, zece coarne şi şapte cununi împărăteşti pe capete.
 • * Apoc 17:3; ** Apoc 17:9; Apoc 17:10; Apoc 13:1;
 • 4 Cu coada* trăgea după el a treia parte din** stelele cerului şi le arunca pe pământ.Balaurul a stat înaintea†† femeii care stătea să nască, pentru ca*† să-i mănânce copilul, când îl va naşte.
 • * Apoc 9:10; Apoc 9:19; ** Apoc 17:18; Dan 8:10; †† Apoc 12:2; *† Exod 1:16;
 • 5 Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El* are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie.
 • * Ps 2:9; Apoc 2:27; Apoc 19:15;
 • 6 Şi femeia* a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o** mie două sute şaizeci de zile.
 • * Apoc 12:4; ** Apoc 11:3;
 • 7 Şi în cer s-a făcut un război. Mihail* şi îngerii lui s-au luptat cu** balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei,
 • * Dan 10:13; Dan 10:21; Dan 12:1; ** Apoc 12:3; Apoc 20:2;
 • 8 dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.
 • 9 Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi*, numit diavolul şi Satana, acela care** înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ şi împreună cu el au fost†† aruncaţi şi îngerii lui.
 • * Luca 10:18; Ioan 12:31; ** Gen 3:1; Gen 3:4; Apoc 20:2; Apoc 20:3; †† Apoc 9:1;
 • 10 Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum* au venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui, pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noapte îi** pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.
 • * Apoc 11:15; Apoc 19:1; ** Iov 1:9; Iov 2:5; Zah 3:1;
 • 11 Ei* l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor şi nu** şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.
 • * Rom 8:33; Rom 8:34; Rom 8:37; Rom 16:20; ** Luca 14:26;
 • 12 De aceea bucuraţi-vă*, ceruri şi voi care locuiţi în ceruri! Vai** de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme.”
 • * Ps 96:11; Isa 49:13; Apoc 18:20; ** Apoc 8:13; Apoc 11:10; Apoc 10:6;
 • 13 Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe* femeia care născuse copilul de parte bărbătească.
 • * Apoc 12:5;
 • 14 Şi* cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca** să zboare cu ele în pustie, în locul ei, unde este hrănită o†† vreme, vremi şi jumătatea unei vremi, departe de faţa şarpelui.
 • * Exod 19:4; ** Apoc 12:6; Apoc 17:3; †† Dan 7:25; Dan 12:7;
 • 15 Atunci, şarpele a* aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca s-o ia râul.
 • * Isa 59:19;
 • 16 Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul şi-a deschis gura şi a înghiţit râul pe care-l aruncase balaurul din gură.
 • 17 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a* dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cu cei care** păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.
 • * Gen 3:15; Apoc 11:7; Apoc 13:7; ** Apoc 14:12; 1 Cor 2:1; 1 Ioan 5:10; Apoc 1:2; Apoc 1:9; Apoc 6:9; Apoc 20:4;
  Apocalipsa, capitolul 12