Apocalipsa  


Capitolul 13
 • 1 Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o* fiară cu** zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti şi pe capete avea nume de hulă.
 • * Dan 7:2; Dan 7:7; ** Apoc 12:3; Apoc 7:3; Apoc 7:9; Apoc 7:12;
 • 2 Fiara* pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe** ca de urs şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a†† dat puterea lui, scaunul*† lui de domnie†* şi o stăpânire mare.
 • * Dan 7:6; ** Dan 7:5; Dan 7:4; †† Apoc 12:9; *† Apoc 16:10; †* Apoc 12:14;
 • 3 Unul din capetele ei părea rănit* de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot** pământul se mira după fiară.
 • * Apoc 13:12; Apoc 13:14; ** Apoc 17:8;
 • 4 Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicând: „Cine* se poate asemăna cu fiara şi cine se poate lupta cu ea?”
 • * Apoc 18:18;
 • 5 I s-a dat o gură* care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci** şi două de luni.
 • * Dan 7:8; Dan 7:11; Dan 7:25; Dan 11:36; ** Apoc 11:2; Apoc 12:6;
 • 6 Ea şi-a deschis gura şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul* şi pe cei ce locuiesc în cer.
 • * Ioan 1:14; Col 2:9;
 • 7 I s-a dat să facă* război cu sfinţii şi** să-i biruiască. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam.
 • * Dan 7:21; Apoc 11:7; Apoc 12:17; ** Apoc 11:18; Apoc 17:15;
 • 8 Şi toţi locuitorii pământului i* se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris de la** întemeierea lumii în cartea vieţii Mielului, care a fost înjunghiat.
 • * Exod 32:32; Dan 12:1; Fil 4:2; Apoc 3:5; Apoc 20:12; Apoc 20:15; Apoc 21:27; ** Apoc 17:8;
 • 9 Cine* are urechi, să audă!
 • * Apoc 2:7;
 • 10 Cine* duce pe alţii în robie va merge şi el în robie. Cine** ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.
 • * Isa 33:1; ** Gen 9:6; Mat 26:52; Apoc 14:12;
 • 11 Apoi am văzut ridicându-se* din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur.
 • * Apoc 11:7;
 • 12 Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a* cărei rană de moarte fusese vindecată.
 • * Apoc 13:3;
 • 13 Săvârşea* semne mari, până acolo** că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor.
 • * Deut 13:1-3; Mat 24:24; 2 Tes 2:9; Apoc 16:14; ** 1 Imp 18:38; 2 Imp 1:10; 2 Imp 1:12;
 • 14 Şi amăgea* pe locuitorii pământului prin** semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia.
 • * Apoc 12:9; Apoc 19:20; ** 2 Tes 2:9; 2 Tes 2:10; 2 Imp 20:7;
 • 15 I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi* să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.
 • * Apoc 16:2; Apoc 19:20; Apoc 20:4;
 • 16 Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să* primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte
 • * Apoc 14:9; Apoc 19:20; Apoc 20:4;
 • 17 şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele* fiarei, sau** numărul numelui ei.
 • * Apoc 14:12; ** Apoc 15:2;
 • 18 Aici* e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul** fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.
 • * Apoc 17:9; ** Apoc 15:2; Apoc 21:17;
  Apocalipsa, capitolul 13