Apocalipsa  


Capitolul 15
 • 1 Apoi am* văzut în cer un alt semn mare şi minunat: şapte** îngeri care aveau şapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu.
 • * Apoc 12:1; Apoc 12:3; ** Apoc 16:1; Apoc 21:9; Apoc 14:10;
 • 2 Şi am văzut ca o* mare de sticlă amestecată** cu foc şi pe marea de sticlă, cu†† alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei şi ai numărului numelui ei.
 • * Apoc 4:6; Apoc 21:18; ** Mat 3:11; Apoc 13:15-17; †† Apoc 5:8; Apoc 14:2;
 • 3 Ei cântau cântarea* lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: „Mari** şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor!
 • * Exod 15:1; Deut 31:30; Apoc 14:3; ** Deut 32:4; Ps 111:2; Ps 139:14; Ps 145:17; Osea 14:9; Apoc 16:7;
 • 4 Cine* nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sfânt şi toate** neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!”
 • * Exod 15:14-16; Ier 10:7; ** Isa 66:23;
 • 5 După aceea, am văzut deschizându-se în cer Templul* cortului mărturiei.
 • * Num 1:50; Apoc 11:19;
 • 6 Şi* din Templu au ieşit cei şapte îngeri care ţineau cele şapte urgii. Erau îmbrăcaţi** în in curat, strălucitor, şi erau încinşi împrejurul pieptului cu brâie de aur.
 • * Apoc 15:1; ** Exod 28:6; Exod 28:8; Ezec 44:17; Ezec 44:18; Apoc 1:13;
 • 7 Şi* una din cele patru făpturi vii a dat celor şapte îngeri şapte potire de aur pline de mânia lui Dumnezeu, care** este viu în vecii vecilor.
 • * Apoc 4:6; ** 1 Tes 1:9; Apoc 4:9; Apoc 10:6;
 • 8 Şi Templul* s-a umplut de fum din** slava lui Dumnezeu şi a puterii Lui. Şi nimeni nu putea să intre în Templu până se vor sfârşi cele şapte urgii ale celor şapte îngeri.
 • * Exod 40:34; 1 Imp 8:10; 2 Cron 5:14; Isa 6:4; ** 2 Tes 1:9;
  Apocalipsa, capitolul 15