Apocalipsa  


Capitolul 16
 • 1 Şi am auzit un glas tare, care venea din Templu şi care zicea celor* şapte îngeri: „Duceţi-vă şi vărsaţi pe pământ cele şapte potire ale mâniei** lui Dumnezeu!”
 • * Apoc 15:1; ** Apoc 14:10; Apoc 15:7;
 • 2 Cel dintâi s-a dus şi a vărsat potirul lui pe* pământ. Şi o rană rea şi dureroasă a lovit** pe oamenii care aveau semnul fiarei şi care†† se închinau icoanei ei.
 • * Apoc 8:7; ** Exod 9:9-11; Apoc 13:16; Apoc 13:17; †† Apoc 13:14;
 • 3 Al doilea a vărsat potirul lui în* mare. Şi marea s-a** făcut sânge, ca sângele unui om mort. Şi a murit orice făptură vie, chiar şi tot ce era în mare.
 • * Apoc 8:8; ** Exod 7:17; Exod 7:20; Apoc 8:9;
 • 4 Al treilea a vărsat potirul lui în* râuri şi în izvoarele apelor. Şi apele s-au** făcut sânge.
 • * Apoc 8:10; ** Exod 7:20;
 • 5 Şi am auzit pe îngerul apelor zicând: „Drept* eşti Tu, Doamne, care** eşti şi care erai! Tu eşti Sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta.
 • * Apoc 15:3; ** Apoc 1:4; Apoc 1:8; Apoc 4:8; Apoc 11:17;
 • 6 Fiindcă aceştia au* vărsat sângele sfinţilor** şi al prorocilor, le-ai dat şi Tu să bea sânge. Şi sunt vrednici.”
 • * Mat 23:34; Mat 23:35; Apoc 13:15; ** Apoc 11:18; Apoc 18:20; Isa 49:26;
 • 7 Şi am auzit altarul zicând: „Da, Doamne* Dumnezeule, Atotputernice, adevărate** şi drepte sunt judecăţile Tale!”
 • * Apoc 15:3; ** Apoc 13:10; Apoc 14:10; Apoc 19:2;
 • 8 Al patrulea a vărsat potirul lui peste* soare. Şi** soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui.
 • * Apoc 8:12; ** Apoc 9:17; Apoc 9:18; Apoc 14:18;
 • 9 Şi oamenii au fost dogoriţi de o arşiţă mare şi au* hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii şi** nu s-au pocăit ca să-I dea slavă.
 • * Apoc 16:11; Apoc 16:21; ** Dan 5:22; Dan 5:23; Apoc 9:20; Apoc 11:13; Apoc 14:7;
 • 10 Al cincilea a vărsat potirul lui peste* scaunul de domnie al fiarei. Şi** împărăţia fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii îşi muşcau limbile de durere.
 • * Apoc 13:2; ** Apoc 9:2; Apoc 11:10;
 • 11 Şi au* hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor şi din pricina rănilor** lor rele şi nu s-au pocăit de faptele lor.
 • * Apoc 16:9; Apoc 16:21; ** Apoc 16:2; Apoc 16:9;
 • 12 Al şaselea a vărsat potirul lui peste* râul cel mare, Eufrat. Şi** apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraţilor care au să vină din Răsărit.
 • * Apoc 9:14; ** Ier 50:38; Ier 51:36; Isa 41:2; Isa 41:25;
 • 13 Apoi am văzut ieşind din gura balaurului* şi din gura fiarei şi din gura prorocului mincinos** trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte.
 • * 1 Ioan 4:1-3; ** Apoc 12:3; Apoc 12:9; Apoc 19:20; Apoc 20:10;
 • 14 Acestea sunt* duhuri de draci, care fac** semne nemaipomenite şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul†† zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic.
 • * 1 Tim 4:1; Iac 3:15; ** 2 Tes 2:9; Apoc 13:13; Apoc 13:14; Apoc 19:20; Luca 2:1; †† Apoc 17:14; Apoc 19:19; Apoc 20:8;
 • 15 „Iată* , Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca** să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!”
 • * Mat 24:43; 1 Tes 5:2; 2 Pet 3:10; Apoc 3:3; ** 2 Cor 5:3; Apoc 3:4; Apoc 3:18;
 • 16 Duhurile* cele rele i-au strâns în locul care pe evreieşte se cheamă Armaghedon.
 • * Apoc 19:19;
 • 17 Al şaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Şi din Templu, din scaunul de domnie, a ieşit un glas tare, care zicea: „S-a* isprăvit!”
 • * Apoc 21:6;
 • 18 Şi au urmat* fulgere, glasuri, tunete şi s-a** făcut un mare cutremur de pământ, aşa de tare cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare.
 • * Apoc 4:5; Apoc 8:5; Apoc 11:19; ** Apoc 11:13; Dan 12:1;
 • 19 Cetatea* cea mare a fost împărţită în trei părţi şi cetăţile neamurilor s-au prăbuşit. Şi Dumnezeu Şi-a** adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei Lui.
 • * Apoc 14:8; Apoc 17:18; ** Apoc 18:5; Isa 51:17; Isa 51:22; Ier 25:15; Ier 25:16; Apoc 14:10;
 • 20 Toate* ostroavele au fugit şi munţii nu s-au mai găsit.
 • * Apoc 6:14;
 • 21 O* grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant, a căzut din cer peste oameni. Şi oamenii** au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinei, pentru că această urgie era foarte mare.
 • * Apoc 11:19; ** Apoc 16:9; Apoc 16:11; Exod 9:23-25;
  Apocalipsa, capitolul 16