Apocalipsa  


Capitolul 17
 • 1 Apoi unul* din cei şapte îngeri care ţineau cele şapte potire a venit de a vorbit cu mine şi mi-a zis: „Vino să-ţi** arăt judecata curvei celei mari, care†† şade pe ape mari.
 • * Apoc 21:9; ** Apoc 16:19; Apoc 18:16; Apoc 18:17; Apoc 18:19; Naum 3:4; Apoc 19:2; †† Ier 51:13; Apoc 17:15;
 • 2 Cu* ea au curvit împăraţii pământului şi locuitorii pământului s-au** îmbătat de vinul curviei ei!”
 • * Apoc 18:3; ** Ier 51:7; Apoc 14:8; Apoc 18:3;
 • 3 Şi m-a dus, în Duhul, într-o* pustie. Şi am văzut o femeie şezând pe** o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, şi†† avea şapte capete şi zece*† coarne.
 • * Apoc 12:6; Apoc 12:14; ** Apoc 12:3; Apoc 13:1; †† Apoc 17:9; *† Apoc 17:12;
 • 4 Femeia aceasta era* îmbrăcată cu purpură şi stacojiu, era împodobită** cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ţinea în mână un potir de aur plin†† de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei.
 • * Apoc 18:12; Apoc 18:16; ** Dan 11:38; Ier 51:7; †† Apoc 18:6; Apoc 14:8;
 • 5 Pe frunte purta scris un nume, o taină*: „Babilonul cel** mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului”.
 • * 2 Tes 2:7; ** Apoc 11:8; Apoc 14:8; Apoc 16:10; Apoc 18:2; Apoc 18:10; Apoc 18:21; Apoc 18:9; Apoc 19:2;
 • 6 Şi am văzut pe* femeia aceasta îmbătată de** sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare.
 • * Apoc 18:24; ** Apoc 13:15; Apoc 16:6; Apoc 6:9; Apoc 6:10; Apoc 12:11;
 • 7 Şi îngerul mi-a zis: „De ce te miri? Îţi voi spune taina acestei femei şi a fiarei care o poartă şi care are cele şapte capete şi cele zece coarne.
 • 8 Fiara pe care ai văzut-o era şi nu mai este. Ea are* să se ridice din adânc şi are să** se ducă la pierzare. Şi locuitorii pământului ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii se†† vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este şi va veni.
 • * Apoc 11:7; Apoc 13:1; ** Apoc 13:10; Apoc 17:11; Apoc 13:3; †† Apoc 13:8;
 • 9 Aici* este mintea plină de înţelepciune: cele** şapte capete sunt şapte munţi pe care şade femeia.
 • * Apoc 13:18; ** Apoc 13:1;
 • 10 Sunt şi şapte împăraţi: cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă şi, când va veni, el va rămâne puţină vreme.
 • 11 Şi fiara, care era şi nu mai este, ea însăşi este al optulea împărat: este din numărul celor şapte şi* merge la pierzare.
 • * Apoc 17:8;
 • 12 Cele* zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi care n-au primit încă împărăţia, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara.
 • * Dan 7:20; Zah 1:18; Zah 1:19; Zah 1:21; Apoc 13:1;
 • 13 Toţi au acelaşi gând şi dau fiarei puterea şi stăpânirea lor.
 • 14 Ei* se vor război cu Mielul, dar Mielul îi va birui, pentru că** El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui.”
 • * Apoc 16:14; Apoc 19:19; ** Deut 10:17; 1 Tim 6:15; Apoc 19:16; Ier 50:44; Ier 50:45; Apoc 14:4;
 • 15 Apoi mi-a zis: „Apele* pe care le-ai văzut, pe care şade curva, sunt** noroade, gloate, neamuri şi limbi.
 • * Isa 8:7; Apoc 17:1; ** Apoc 13:7;
 • 16 Cele zece coarne pe care le-ai văzut şi fiara vor* urî pe curvă, o vor pustii şi o vor lăsa goală**. Carnea i-o vor mânca şi o vor arde cu foc.
 • * Ier 50:41; Ier 50:42; Apoc 16:12; ** Ezec 16:37-44; Apoc 18:16; Apoc 18:8;
 • 17 Căci* Dumnezeu le-a pus în inimă să-I aducă la îndeplinire planul Lui: să se învoiască pe deplin şi să dea fiarei stăpânirea lor împărătească până** se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu.
 • * 2 Tes 2:11; ** Apoc 10:7;
 • 18 Şi femeia pe care ai văzut-o este* cetatea cea mare, care** are stăpânire peste împăraţii pământului.”
 • * Apoc 16:19; ** Apoc 12:4;
  Apocalipsa, capitolul 17