Apocalipsa  


Capitolul 18
 • 1 După* aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi** pământul s-a luminat de slava lui.
 • * Apoc 17:1; ** Ezec 43:2;
 • 2 El a strigat cu glas tare şi a zis: „A* căzut, a căzut Babilonul cel mare! A** ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte,
 • * Isa 13:19; Isa 21:9; Ier 51:8; Apoc 14:8; ** Isa 13:21; Isa 21:8; Isa 34:14; Ier 50:39; Ier 51:37; Isa 14:23; Isa 34:11; Marc 5:2; Marc 5:3;
 • 3 pentru că toate neamurile au* băut din vinul mâniei curviei ei şi împăraţii pământului au curvit cu ea şi negustorii** pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.”
 • * Apoc 14:8; Apoc 17:2; ** Apoc 18:11; Apoc 18:15; Isa 47:15;
 • 4 Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieşiţi* din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!
 • * Isa 48:20; Isa 52:11; Ier 50:8; Ier 51:6; Ier 51:45; 2 Cor 6:17;
 • 5 Pentru că* păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până în cer şi Dumnezeu** Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei.
 • * Gen 18:20; Gen 18:21; Ier 51:9; Iona 1:2; ** Apoc 16:19;
 • 6 Răsplătiţi-i* cum v-a răsplătit ea şi întoarceţi-i de două ori cât faptele ei. Turnaţi-i** îndoit în potirul în care a amestecat ea!
 • * Ps 137:8; Ier 50:15; Ier 50:19; Ier 51:24; Ier 51:49; 2 Tim 4:14; Apoc 13:10; ** Apoc 14:10; Apoc 16:19;
 • 7 Pe cât* s-a slăvit pe sine însăşi şi s-a desfătat în risipă, pe atât daţi-i chin şi tânguire! Pentru că zice în inima ei: ‘Şed ca împărăteasă**, nu sunt văduvă şi nu voi şti ce este tânguirea!’
 • * Ezec 28:2; ** Isa 47:7; Isa 47:8; Tef 2:15;
 • 8 Tocmai pentru aceea într-o* singură zi vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea şi foametea. Şi va fi arsă de tot în** foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare.
 • * Isa 47:9; Apoc 18:10; ** Apoc 17:16; Ier 50:34; Apoc 11:17;
 • 9 Şi împăraţii* pământului, care au curvit şi s-au dezmierdat în risipă cu ea, când** vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge şi o vor boci.
 • * Ezec 26:16; Ezec 26:17; Apoc 17:2; Apoc 18:3; ** Ier 50:46; Apoc 18:18; Apoc 19:3;
 • 10 Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei, şi vor zice: ‘Vai!* vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! Într-o** clipă ţi-a venit judecata!’
 • * Isa 21:9; Apoc 14:8; ** Apoc 18:17; Apoc 18:19;
 • 11 Negustorii* pământului o plâng şi o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa:
 • * Ezec 27:27-36; Apoc 18:3;
 • 12 marfă* de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de in subţire, de purpură, de mătase şi de stacojiu; nici feluritele lor soiuri de lemn de tiin, tot felul de vase de fildeş, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier şi de marmură;
 • * Apoc 17:4;
 • 13 nici scorţişoara, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici untdelemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici caii, nici căruţele, nici robii, nici sufletele* oamenilor.
 • * Ezec 27:13;
 • 14 Şi roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine şi nu le vei mai găsi.
 • 15 Cei ce fac negoţ* cu aceste lucruri, care s-au îmbogăţit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui
 • * Apoc 18:3; Apoc 18:11;
 • 16 şi vor zice: ‘Vai! vai! Cetatea cea mare, care* era îmbrăcată cu in foarte subţire, cu purpură şi cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare!
 • * Apoc 17:4;
 • 17 Atâtea bogăţii într-un* ceas s-au prăpădit!’ Şi** toţi cârmacii, toţi cei ce merg cu corabia pe mare, marinarii şi toţi cei ce câştigă din mare stăteau departe
 • * Apoc 18:10; ** Isa 23:14; Ezec 27:29;
 • 18 şi*, când au văzut fumul arderii ei, strigau: ‘Care** cetate era ca cetatea cea mare?’
 • * Ezec 27:30; Ezec 27:31; Apoc 18:9; ** Apoc 13:4;
 • 19 Şi îşi aruncau* ţărână în cap, plângeau, se tânguiau, ţipau şi ziceau: ‘Vai! vai! Cetatea cea mare, al cărei belşug de scumpeturi a îmbogăţit pe toţi cei ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă** a fost prefăcută într-un pustiu!’
 • * Ios 7:6; 1 Sam 4:12; Iov 2:12; Ezec 27:30; ** Apoc 18:8;
 • 20 Bucură-te de ea, cerule!* Bucuraţi-vă şi voi, sfinţilor, apostolilor şi prorocilor! Pentru că** Dumnezeu v-a făcut dreptate şi a judecat-o.”
 • * Isa 44:23; Isa 49:13; Ier 51:48; ** Luca 11:49; Luca 11:50; Apoc 19:2;
 • 21 Atunci, un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare şi a zis: „Cu* aşa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, şi nu** va mai fi găsit!
 • * Ier 51:64; ** Apoc 12:8; Apoc 16:20;
 • 22 Şi* nu se va mai auzi în tine nici sunet de alăute, nici cântece din instrumente, nici cântători din fluiere, nici cântători din trâmbiţe; nu se va mai găsi la tine niciun meşter în vreun meşteşug oarecare. Nu se va mai auzi în tine vuietul morii.
 • * Isa 24:8; Ier 7:34; Ier 16:9; Ier 25:10; Ezec 26:13;
 • 23 Lumina* lămpii nu va mai lumina în tine şi nu se va mai auzi în tine glasul mirelui** şi al miresei, pentru că negustorii tăi erau mai-marii pământului, pentru cㆆ toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta
 • * Ier 25:10; ** Ier 7:34; Ier 16:9; Ier 25:10; Ier 33:11; Isa 23:8; †† 2 Imp 9:22; Naum 3:4; Apoc 17:2; Apoc 17:5;
 • 24 şi pentru că* acolo a fost găsit sângele prorocilor şi al sfinţilor şi al tuturor celor ce au fost înjunghiaţi** pe pământ.”
 • * Apoc 17:6; ** Ier 51:49;
  Apocalipsa, capitolul 18