Apocalipsa  


Capitolul 2
 • 1 Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: ‘Iată ce zice Cel* ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă şi Cel ce umblă** prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur:
 • * Apoc 1:16; Apoc 1:20; ** Apoc 1:13;
 • 2 «Ştiu* faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta şi că nu poţi suferi pe cei răi, că ai** pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli şi nu sunt şi i-ai găsit mincinoşi.
 • * Ps 1:6; Apoc 2:9; Apoc 2:13; Apoc 2:19; Apoc 3:1; Apoc 3:8; Apoc 3:15; ** 1 Ioan 4:1; 2 Cor 11:13; 2 Pet 2:1;
 • 3 Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu şi că n-ai* obosit.
 • * Gal 6:9; Evr 12:3; Evr 12:5;
 • 4 Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.
 • 5 Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut, pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel* , voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.
 • * Mat 21:41; Mat 21:43;
 • 6 Ai însă lucrul acesta bun: că urăşti faptele nicolaiţilor* , pe care şi Eu le urăsc.»’
 • * Apoc 2:15;
 • 7 Cine* are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ‘Celui ce va birui îi voi da să** mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.’
 • * Mat 11:15; Mat 13:9; Mat 13:43; Apoc 2:11; Apoc 2:17; Apoc 2:29; Apoc 3:6; Apoc 3:13; Apoc 3:22; Apoc 13:9; ** Apoc 22:2; Apoc 22:14; Gen 2:9;
 • 8 Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: ‘Iată ce zice Cel* dintâi şi Cel de pe urmă, Cel ce a murit şi a înviat:
 • * Apoc 1:8; Apoc 1:17; Apoc 1:18;
 • 9 «Ştiu* necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat)** şi batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei şi nu sunt, ci†† sunt o sinagogă a Satanei.
 • * Apoc 2:2; ** Luca 12:21; 1 Tim 6:18; Iac 2:5; Rom 2:17; Rom 2:28; Rom 2:29; Rom 9:6; †† Apoc 3:9;
 • 10 Nu te teme nicidecum* de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii** credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii.»’
 • * Mat 10:22; ** Mat 24:13; Iac 1:12; Apoc 3:11;
 • 11 Cine* are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ‘Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a** doua moarte.’
 • * Apoc 2:7; Apoc 13:9; ** Apoc 20:14; Apoc 21:8;
 • 12 Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: ‘Iată ce zice Cel* ce are sabia ascuţită cu două tăişuri:
 • * Apoc 1:16;
 • 13 «Ştiu* unde** locuieşti: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii Numele Meu şi n-ai lepădat credinţa Mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana.
 • * Apoc 2:2; ** Apoc 2:9;
 • 14 Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balaam* , care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să** mănânce din lucrurile jertfite idolilor şi să se dedea la curvie.
 • * Num 24:14; Num 25:1; Num 31:16; 2 Pet 2:15; Iuda 1:11; ** Fapte 15:29; 1 Cor 8:9; 1 Cor 8:10; 1 Cor 10:19; 1 Cor 10:20; Apoc 2:20; 1 Cor 6:13;
 • 15 Tot aşa, şi tu ai câţiva care, de asemenea, ţin învăţătura nicolaiţilor* , pe care Eu o urăsc.
 • * Apoc 2:6;
 • 16 Pocăieşte-te dar. Altfel, voi veni la tine curând şi* Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele.»’
 • * Isa 11:4; 2 Tes 2:8; Apoc 1:16; Apoc 19:15; Apoc 19:21;
 • 17 Cine* are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ‘Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă şi-i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume** nou, pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte.’
 • * Apoc 2:7; Apoc 2:11; ** Apoc 3:12; Apoc 19:12;
 • 18 Îngerului Bisericii din Tiatira scrie-i: ‘Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care* are ochii ca para focului şi ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă:
 • * Apoc 1:14; Apoc 1:15;
 • 19 «Ştiu* faptele tale, dragostea ta, credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta şi faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi.
 • * Apoc 2:2;
 • 20 Dar iată ce am împotriva ta: tu laşi ca Izabela* , femeia aceea care se zice prorociţă, să înveţe şi să amăgească pe robii Mei să** se dedea la curvie şi să mănânce din lucrurile jertfite idolilor.
 • * 1 Imp 16:31; 1 Imp 21:25; 2 Imp 9:7; ** Exod 34:15; Fapte 15:20; Fapte 15:29; 1 Cor 10:19; 1 Cor 10:20; Apoc 2:14;
 • 21 I-am dat vreme să* se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei!
 • * Rom 2:4; Apoc 9:20;
 • 22 Iată că am s-o arunc bolnavă în pat; şi celor ce preacurvesc cu ea am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor.
 • 23 Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Şi toate Bisericile vor cunoaşte că ‹Eu* sunt Cel ce cercetează rărunchii şi inima›: şi voi** răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui.
 • * 1 Sam 16:7; 1 Cron 28:9; 1 Cron 29:17; 2 Cron 6:30; Ps 7:9; Ier 11:20; Ier 17:10; Ier 20:12; Ioan 2:24; Ioan 2:25; Fapte 1:24; Rom 8:27; ** Ps 62:12; Mat 16:27; Rom 2:6; Rom 14:12; 2 Cor 5:10; Gal 6:5; Apoc 20:12;
 • 24 Vouă însă, tuturor celorlalţi din Tiatira care nu aveţi învăţătura aceasta şi n-aţi cunoscut ‹adâncimile Satanei›, cum le numesc ei, vă zic: Nu* pun peste voi altă greutate.
 • * Fapte 15:28;
 • 25 Numai ţineţi cu tărie ce* aveţi până voi veni!
 • * Apoc 3:11;
 • 26 Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările* Mele îi voi da** stăpânire peste neamuri.
 • * Ioan 6:29; 1 Ioan 3:23; ** Mat 19:28; Luca 22:29; Luca 22:30; 1 Cor 6:3; Apoc 3:21; Apoc 20:4;
 • 27 Le* va cârmui cu un toiag de fier şi le va zdrobi ca pe nişte vase de lut, cum am primit şi Eu putere de la Tatăl Meu.
 • * Ps 2:8; Ps 2:9; Ps 49:14; Dan 7:22; Apoc 12:5; Apoc 19:15;
 • 28 Şi-i voi da luceafărul* de dimineaţă.»’
 • * 2 Pet 1:19; Apoc 22:16;
 • 29 Cine* are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.
 • * Apoc 2:7;
  Apocalipsa, capitolul 2