Apocalipsa  


Capitolul 20
 • 1 Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care* ţinea în mână cheia adâncului şi un lanţ mare.
 • * Apoc 1:18; Apoc 9:1;
 • 2 El a pus mâna pe balaur*, pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani.
 • * 2 Pet 2:2; 2 Pet 2:4; Iuda 1:6; Apoc 12:9;
 • 3 L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo şi a pecetluit* intrarea deasupra lui, ca** să nu mai înşele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.
 • * Dan 6:17; ** Apoc 16:14; Apoc 16:16; Apoc 20:8;
 • 4 Şi am văzut nişte scaune* de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata**. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi ale celor ce†† nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei*† şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au†* împărăţit cu Hristos o mie de ani.
 • * Dan 7:9; Dan 7:22; Dan 7:27; Mat 19:28; Luca 22:30; ** 1 Cor 6:2; 1 Cor 6:3; Apoc 6:9; †† Apoc 13:12; *† Apoc 13:15; Apoc 13:16; †* Rom 8:17; 2 Tim 2:12; Apoc 5:10;
 • 5 Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere.
 • 6 Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte* n-are nicio putere; ci vor fi preoţi** ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani.
 • * Apoc 2:11; Apoc 21:8; ** Isa 61:6; 1 Pet 2:9; Apoc 1:6; Apoc 5:10; Apoc 20:4;
 • 7 Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana* va fi dezlegat
 • * Apoc 20:2;
 • 8 şi va ieşi din temniţa lui ca să* înşele neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog** şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.
 • * Apoc 20:3; Apoc 20:10; ** Ezec 38:2; Ezec 39:1; Apoc 16:14;
 • 9 Şi* ei s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit.
 • * Isa 8:8; Ezec 38:9; Ezec 38:16;
 • 10 Şi* diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde** sunt fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.
 • * Apoc 20:8; ** Apoc 19:20; Apoc 14:10; Apoc 14:11;
 • 11 Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au* fugit dinaintea Lui şi** nu s-a mai găsit loc pentru ele.
 • * 2 Pet 3:7; 2 Pet 3:10; 2 Pet 3:11; Apoc 21:1; ** Dan 2:35;
 • 12 Şi am văzut pe morţi, mari* şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte** cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi dupㆆ faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.
 • * Apoc 19:5; ** Dan 7:10; Ps 69:28; Dan 12:1; Fil 4:3; Apoc 3:5; Apoc 13:8; Apoc 21:27; †† Ier 17:10; Ier 32:19; Mat 16:27; Rom 2:6; Apoc 2:23; Apoc 20:13; Apoc 22:12;
 • 13 Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea* şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după** faptele lui.
 • * Apoc 6:9; ** Apoc 20:12;
 • 14 Şi Moartea* şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul** de foc este moartea a doua.
 • * 1 Cor 15:26; 1 Cor 15:54; 1 Cor 15:55; ** Apoc 20:6; Apoc 21:8;
 • 15 Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii a fost aruncat* în iazul de foc.
 • * Apoc 19:20;
  Apocalipsa, capitolul 20