Apocalipsa  


Capitolul 4
 • 1 După aceste lucruri, m-am uitat şi iată că o uşă era deschisă în cer. Glasul* cel dintâi, pe care-l auzisem ca sunetul unei trâmbiţe şi care vorbea cu mine, mi-a zis: „Suie-te** aici şi-ţi voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri!”
 • * Apoc 1:10; ** Apoc 11:12; Apoc 1:19; Apoc 22:6;
 • 2 Numaidecât am* fost răpit în Duhul. Şi iată că în cer era pus un scaun** de domnie, şi pe scaunul acesta de domnie şedea Cineva.
 • * Apoc 1:10; Apoc 17:3; Apoc 21:10; ** Isa 6:1; Ier 17:12; Ezec 1:26; Ezec 10:1; Dan 7:9;
 • 3 Cel ce şedea pe el avea înfăţişarea unei pietre de iaspis şi de sardiu şi scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu* ca o piatră de smarald la vedere.
 • * Ezec 1:28;
 • 4 Împrejurul* scaunului de domnie stăteau douăzeci şi patru de scaune de domnie; şi pe aceste scaune de domnie stăteau douăzeci şi patru de bătrâni îmbrăcaţi** în haine albe şi pe capete aveau cununi de aur.
 • * Apoc 11:16; ** Apoc 3:4; Apoc 3:5; Apoc 6:11; Apoc 7:9; Apoc 7:13; Apoc 7:14; Apoc 19:14; Apoc 4:10;
 • 5 Din scaunul de domnie ieşeau fulgere*, glasuri şi tunete.Înaintea scaunului de domnie ardeau** şapte lămpi de foc, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu.
 • * Apoc 8:5; Apoc 16:18; ** Exod 37:23; 2 Cron 4:20; Ezec 1:13; Zah 4:2; Apoc 1:4; Apoc 3:1; Apoc 5:6;
 • 6 În faţa scaunului de domnie mai este un fel de mare* de sticlă, asemenea cu cristalul. În** mijlocul scaunului de domnie şi împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte şi pe dinapoi.
 • * Exod 38:8; Apoc 15:2; ** Ezec 1:5; Apoc 4:8;
 • 7 Cea* dintâi făptură vie seamănă cu un leu; a doua seamănă cu un viţel; a treia are faţa ca a unui om; şi a patra seamănă cu un vultur care zboară.
 • * Num 2:2; Ezec 1:10; Ezec 10:14;
 • 8 Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase* aripi şi era plină cu ochi de jur împrejur şi pe dinăuntru**. Zi şi noapte ziceau fără încetare: „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul†† Dumnezeu, Cel*† Atotputernic, care era, care este, care vine!”
 • * Isa 6:2; ** Apoc 4:6; Isa 6:3; †† Apoc 1:8; *† Apoc 1:4;
 • 9 Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste şi mulţumiri Celui ce şedea pe scaunul de domnie şi care* este viu în vecii vecilor,
 • * Apoc 1:18; Apoc 5:14; Apoc 15:7;
 • 10 cei* douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce şedea pe scaunul de domnie şi** se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi aruncau cununile înaintea scaunului de domnie şi ziceau:
 • * Apoc 5:8; Apoc 5:14; ** Apoc 4:9; Apoc 4:4;
 • 11 „Vrednic* eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci** Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!”
 • * Apoc 5:12; ** Gen 1:1; Fapte 17:24; Efes 3:9; Col 1:11; Apoc 10:6;
  Apocalipsa, capitolul 4