Apocalipsa  


Capitolul 5
 • 1 Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o* carte, scrisă pe dinăuntru şi pe dinafară, pecetluită** cu şapte peceţi.
 • * Ezec 2:9; Ezec 2:10; ** Isa 29:11; Dan 2:4;
 • 2 Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-i rupă peceţile?”
 • 3 Şi nu se găsea nimeni nici în cer*, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea.
 • * Apoc 5:13;
 • 4 Şi am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea şi să se uite în ea.
 • 5 Şi unul din bătrâni mi-a zis: „Nu plânge: Iată că Leul* din seminţia lui Iuda, Rădăcina** lui David, a biruit ca să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei.
 • * Gen 49:9; Gen 49:10; Evr 7:14; ** Isa 11:1; Isa 11:10; Rom 15:12; Apoc 22:16; Apoc 5:1; Apoc 6:1;
 • 6 Şi la mijloc, între scaunul de domnie şi cele patru făpturi vii şi între bătrâni, am văzut stând în picioare un* Miel. Părea înjunghiat şi avea şapte coarne şi şapte** ochi, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul.
 • * Isa 53:7; Ioan 1:29; Ioan 1:36; 1 Pet 1:19; Apoc 13:8; Apoc 5:9; Apoc 5:12; ** Zah 3:9; Zah 4:10; Apoc 4:5;
 • 7 El a venit şi a luat cartea din mâna dreaptă a Celui ce* şedea pe scaunul de domnie.
 • * Apoc 4:2;
 • 8 Când a luat cartea, cele patru făpturi vii şi cei* douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o alăută** şi potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor.
 • * Apoc 4:8; Apoc 4:10; ** Apoc 14:2; Apoc 15:2; Ps 141:2; Apoc 8:3; Apoc 8:4;
 • 9 Şi cântau* o cântare nouă şi ziceau: „Vrednic** eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile, căci ai fost înjunghiat şi ai†† răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din*† orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.
 • * Ps 40:3; Apoc 14:3; ** Apoc 4:11; Apoc 5:6; †† Fapte 20:28; Rom 3:24; 1 Cor 6:20; 1 Cor 7:23; Efes 1:7; Col 1:14; Evr 9:12; 1 Pet 1:18; 1 Pet 1:19; 2 Pet 2:1; 1 Ioan 1:7; Apoc 14:4; *† Dan 4:1; Dan 6:25; Apoc 7:9; Apoc 11:9; Apoc 14:6;
 • 10 Ai* făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru şi ei vor împărăţi pe pământ!”
 • * Exod 19:6; 1 Pet 2:5; 1 Pet 2:9; Apoc 1:6; Apoc 20:6; Apoc 22:5;
 • 11 M-am uitat şi, împrejurul* scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii** de ori zece mii şi mii de mii.
 • * Apoc 4:4; Apoc 4:6; ** Ps 68:17; Dan 7:10; Evr 12:22;
 • 12 Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic* este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!”
 • * Apoc 4:11;
 • 13 Şi pe toate* făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare şi tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând: „Ale Celui ce** şade pe scaunul de domnie şi ale Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!”
 • * Fil 2:10; Apoc 5:3; ** 1 Cron 29:11; Rom 9:5; Rom 16:27; 1 Tim 6:16; 1 Pet 4:11; 1 Pet 5:11; Apoc 1:6; Apoc 6:16; Apoc 7:10;
 • 14 Şi* cele patru făpturi vii ziceau: „Amin!”Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ şi s-au închinat Celui ce** este viu în vecii vecilor!
 • * Apoc 19:4; ** Apoc 4:9; Apoc 4:10;
  Apocalipsa, capitolul 5