Apocalipsa  


Capitolul 6
 • 1 Când a rupt Mielul cea dintâi din cele şapte peceţi, m-am* uitat şi am auzit pe una** din cele patru făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: „Vino şi vezi!”
 • * Apoc 5:5-7; ** Apoc 4:7;
 • 2 M-am uitat şi iată că s-a arătat un* cal alb. Cel ce** sta pe el avea un arc; i s-a dat o cunună şi a pornit biruitor şi ca să biruiască.
 • * Zah 6:3; Apoc 9:11; ** Ps 45:4; Ps 45:5; Zah 6:11; Apoc 14:14;
 • 3 Când a rupt Mielul a doua pecete, am* auzit pe a doua făptură vie zicând: „Vino şi vezi!”
 • * Apoc 4:7;
 • 4 Şi* s-a arătat un alt cal, un cal roşu. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alţii, şi i s-a dat o sabie mare.
 • * Zah 6:2;
 • 5 Când a rupt Mielul pecetea a treia, am* auzit pe a treia făptură vie zicând: „Vino şi vezi!” M-am uitat şi iată că s-a arătat un** cal negru. Cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă.
 • * Apoc 4:7; ** Zah 6:2;
 • 6 Şi, în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un glas care zicea: „O măsură de grâu pentru un leu1! Trei măsuri de orz pentru un leu! Dar să nu vatămi untdelemnul* şi vinul!”
 • * Apoc 9:4;
 • 7 Când a rupt Mielul pecetea a patra, am* auzit glasul făpturii a patra zicând: „Vino şi vezi!”
 • * Apoc 4:7;
 • 8 M-am uitat* şi iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea şi împreună cu el venea după el Locuinţa morţilor. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să** ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă şi cu fiarele pământului.
 • * Zah 6:3; ** Ezec 14:21; Lev 26:22;
 • 9 Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar* sufletele** celor ce fuseseră înjunghiaţi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii†† pe care o ţinuseră.
 • * Apoc 8:3; Apoc 9:13; Apoc 14:18; ** Apoc 20:4; Apoc 1:9; †† 2 Tim 1:8; Apoc 12:17; Apoc 19:10;
 • 10 Ei strigau cu glas tare şi ziceau: „Până* când, Stăpâne, Tu, care** eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?”
 • * Zah 1:12; ** Apoc 3:7; Apoc 11:18; Apoc 9:2;
 • 11 Fiecăruia din ei i s-a dat o haină* albă şi i s-a spus să** se mai odihnească puţină vreme, până se va împlini numărul tovarăşilor lor de slujbă şi al fraţilor lor, care aveau să fie omorâţi ca şi ei.
 • * Apoc 3:4; Apoc 3:5; Apoc 7:9; Apoc 7:14; ** Evr 11:40; Apoc 14:13;
 • 12 Când a rupt Mielul pecetea a şasea, m-am uitat şi iată* că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele** s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele
 • * Apoc 16:18; ** Ioel 2:10; Ioel 2:31; Ioel 3:15; Mat 24:29; Fapte 2:20;
 • 13 şi* stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic.
 • * Apoc 8:10; Apoc 9:1;
 • 14 Cerul* s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Şi toţi** munţii şi toate ostroavele s-au mutat din locurile lor.
 • * Ps 102:26; Isa 34:4; Evr 1:12; Evr 1:13; ** Ier 3:23; Ier 4:24; Apoc 16:20;
 • 15 Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au* ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor.
 • * Isa 2:19;
 • 16 Şi* ziceau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului,
 • * Osea 10:8; Luca 23:30; Apoc 9:6;
 • 17 căci* a venit ziua cea mare a mâniei Lui şi** cine poate sta în picioare?”
 • * Isa 13:6; Tef 1:14; Apoc 16:14; ** Ps 76:7;
 • 1. Greceşte: dinar
  Apocalipsa, capitolul 6  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta