Apocalipsa  


Capitolul 8
 • 1 Când a rupt* Mielul pecetea a şaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas.
 • * Apoc 6:1;
 • 2 Şi* am văzut pe cei şapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu; şi** li s-au dat şapte trâmbiţe.
 • * Mat 18:10; Luca 1:19; ** 2 Cron 29:25; 2 Cron 29:28;
 • 3 Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în faţa altarului cu o cădelniţă de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile* tuturor sfinţilor, pe altarul** de aur, care este înaintea scaunului de domnie.
 • * Apoc 5:8; ** Exod 30:1; Apoc 6:9;
 • 4 Fumul* de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor.
 • * Ps 148:2; Luca 1:10;
 • 5 Apoi, îngerul a luat cădelniţa, a umplut-o din focul de pe altar şi l-a aruncat pe pământ. Şi s-au* stârnit tunete, glasuri, fulgere şi un cutremur** de pământ.
 • * Apoc 16:18; ** 2 Sam 22:8; 1 Imp 19:11; Fapte 4:31;
 • 6 Şi cei şapte îngeri care aveau cele şapte trâmbiţe s-au pregătit să sune din ele.
 • 7 Îngerul dintâi a sunat din trâmbiţă. Şi* au venit grindină şi foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe** pământ: şi a treia parte a pământului a fost ars şi a treia parte din copaci au fost arşi şi toată iarba verde a fost arsă.
 • * Ezec 38:22; ** Apoc 6:2; Ezec 5:2; Ezec 5:12; Apoc 9:4;
 • 8 Al doilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi* ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare; şi** a treia parte din mare s-a făcut sânge
 • * Ier 51:25; Amos 7:4; ** Apoc 16:3; Ezec 14:19;
 • 9 şi* a treia parte din făpturile care erau în mare şi aveau viaţă au murit şi a treia parte din corăbii au pierit.
 • * Apoc 16:3;
 • 10 Al treilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi* a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie; a** căzut peste a treia parte din râuri şi peste izvoarele apelor.
 • * Isa 14:12; Apoc 9:1; ** Apoc 16:4;
 • 11 Steaua* se chema „Pelin”; şi** a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin. Şi mulţi oameni au murit din pricina apelor, pentru că fuseseră făcute amare.
 • * Rut 1:20; ** Exod 15:23; Ier 9:15; Ier 23:15;
 • 12 Al* patrulea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a fost lovită a treia parte din soare şi a treia parte din lună şi a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-şi piardă a treia parte din lumina ei şi noaptea, de asemenea.
 • * Isa 13:10; Amos 8:9;
 • 13 M-am uitat şi am* auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului şi zicea cu glas tare: „Vai**, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiţă ale celor trei îngeri care au să mai sune!”
 • * Apoc 14:6; Apoc 19:17; ** Apoc 9:12; Apoc 11:14;
  Apocalipsa, capitolul 8