Apocalipsa  


Capitolul 9
 • 1 Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiţă. Şi* am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii** adâncului
 • * Luca 10:18; Apoc 8:10; ** Luca 8:31; Apoc 9:2; Apoc 9:11; Apoc 17:8; Apoc 20:1;
 • 2 şi a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a* ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare. Şi soarele şi văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii.
 • * Ioel 2:2; Ioel 2:10;
 • 3 Din fum au ieşit nişte lăcuste* pe pământ. Şi li s-a dat o putere ca** puterea pe care o au scorpiile pământului.
 • * Exod 10:4; Jud 7:12; ** Apoc 9:10;
 • 4 Li s-a zis să* nu vatăme iarba** pământului, nici vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu.
 • * Apoc 6:6; Apoc 7:3; ** Apoc 8:7; Exod 12:23; Ezec 9:4; Apoc 7:3;
 • 5 Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci* să-i chinuiască cinci luni; şi chinul lor era cum e chinul scorpiei când înţeapă pe un om.
 • * Apoc 9:10; Apoc 11:7;
 • 6 În acele zile, oamenii vor căuta* moartea şi n-o vor găsi; vor dori să moară şi moartea va fugi de ei.
 • * Iov 3:21; Ier 8:3; Apoc 6:16;
 • 7 Lăcustele acelea semănau* cu nişte cai pregătiţi de luptă. Pe** capete aveau un fel de cununi care păreau de aur. Feţele lor semănau cu nişte feţe de oameni.
 • * Ioel 2:4; ** Naum 3:17; Dan 7:8;
 • 8 Aveau părul ca părul de femeie şi dinţii* lor erau ca dinţii de lei.
 • * Ioel 1:6;
 • 9 Aveau nişte platoşe ca nişte platoşe de fier; şi vuietul pe care-l făceau aripile lor era ca* vuietul unor care trase de mulţi cai care se aruncă la luptă.
 • * Ioel 2:5-7;
 • 10 Aveau* nişte cozi ca de scorpii, cu bolduri. Şi în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vatăme pe oameni cinci luni.
 • * Apoc 9:5;
 • 11 Peste ele aveau ca împărat* pe îngerul** adâncului, care pe evreieşte se cheamă „Abadon”, iar pe greceşte, „Apolion”.
 • * Efes 2:2; ** Apoc 9:1;
 • 12 Cea dintâi* nenorocire a trecut. Iată că mai vin încă două nenorociri după ea.
 • * Apoc 8:13;
 • 13 Îngerul al şaselea a sunat din trâmbiţă. Şi am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu
 • 14 şi zicând îngerului al şaselea, care avea trâmbiţa: „Dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legaţi la* râul cel mare Eufrat!”
 • * Apoc 16:12;
 • 15 Şi cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela au fost dezlegaţi, ca să omoare a treia parte din oameni.
 • 16 Oştirea* lor era în număr de douăzeci de mii de ori zece mii de călăreţi**; le-am auzit numărul.
 • * Ps 68:17; Dan 7:10; ** Ezec 38:4; Apoc 7:4;
 • 17 Şi iată cum mi s-au arătat în vedenie caii şi călăreţii: aveau platoşe ca focul, iacintul şi pucioasa. Capetele* cailor erau ca nişte capete de lei şi din gurile lor ieşeau foc, fum şi pucioasă.
 • * 1 Cron 12:8; Isa 5:28; Isa 5:29;
 • 18 A treia parte din oameni au fost ucişi de aceste trei urgii: de focul, de fumul şi de pucioasa care ieşeau din gurile lor.
 • 19 Căci puterea cailor stătea în gurile şi în cozile lor. Cozile* lor erau ca nişte şerpi cu capete şi cu ele vătămau.
 • * Isa 9:15;
 • 20 Ceilalţi oameni, care n-au fost ucişi de aceste urgii, nu* s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor** şi idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră şi de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble.
 • * Deut 31:29; ** Lev 17:7; Deut 32:17; Ps 106:37; 1 Cor 10:20; Ps 115:4; Ps 135:15; Dan 5:23;
 • 21 Şi nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile* lor, nici de curvia lor, nici de furtişagurile lor.
 • * Apoc 22:15;
  Apocalipsa, capitolul 9