Coloseni  


Capitolul 4
 • 1 Stăpânilor, daţi* robilor voştri ce le datoraţi şi ce li se cuvine, căci ştiţi că şi voi aveţi un Stăpân în cer.
 • * Efes 6:9;
 • 2 Stăruiţi* în rugăciune, vegheaţi în ea cu** mulţumiri.
 • * Luca 18:1; Rom 12:12; Efes 6:18; 1 Tes 5:17; 1 Tes 5:18; ** Col 2:7; Col 3:15;
 • 3 Rugaţi-vă* totodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă** o uşă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos pentru†† care, iată, mă găsesc în lanţuri:
 • * Efes 6:19; 2 Tes 3:1; ** 1 Cor 16:9; 2 Cor 2:12; Mat 13:11; 1 Cor 4:1; Efes 6:19; Col 1:26; Col 2:2; †† Efes 6:20; Fil 1:7;
 • 4 ca s-o fac cunoscută aşa cum trebuie să vorbesc despre ea.
 • 5 Purtaţi-vă* cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi** vremea.
 • * Efes 5:15; 1 Tes 4:12; ** Efes 5:16;
 • 6 Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har*, dreasă** cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.
 • * Col 3:16; ** Marc 9:50; 1 Pet 3:15;
 • 7 Tot* ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele preaiubit şi slujitorul credincios, tovarăşul meu de slujbă în Domnul.
 • * Efes 6:21;
 • 8 Vi l-am* trimis înadins, ca să luaţi cunoştinţă despre starea noastră şi să vă mângâie inimile.
 • * Efes 6:22;
 • 9 L-am trimis împreună cu Onisim*, fratele credincios şi preaiubit, care este dintr-ai voştri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici.
 • * Filim 1:10;
 • 10 Aristarh*, tovarăşul meu de temniţă, vă trimite sănătate; tot aşa şi Marcu**, vărul lui Barnaba (cu privire la care aţi primit porunci… dacă vine la voi, să-l primiţi bine),
 • * Fapte 19:29; Fapte 20:4; Fapte 27:2; Filim 1:24; ** Fapte 15:37; 2 Tim 4:11;
 • 11 şi Isus, zis Iust: ei sunt din numărul celor tăiaţi împrejur, şi singurii care au lucrat împreună cu mine pentru Împărăţia lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere.
 • 12 Epafras*, care este dintr-ai voştri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se** luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârşiţi şi deplin încredinţaţi, să stăruiţi în voia lui Dumnezeu.
 • * Col 1:7; Filim 1:23; ** Rom 15:30; Mat 5:48; 1 Cor 2:6; 1 Cor 14:20; Fil 3:15; Evr 5:14;
 • 13 Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea şi pentru cei din Ierapole.
 • 14 Luca*, doctorul preaiubit, şi Dima** vă trimit sănătate.
 • * 2 Tim 4:11; ** 2 Tim 4:10; Filim 1:24;
 • 15 Spuneţi sănătate fraţilor din Laodiceea şi lui Nimfa şi Bisericii* din casa lui.
 • * Rom 16:5; 1 Cor 16:19;
 • 16 După ce va fi citită această* epistolă la voi, faceţi aşa ca să fie citită şi în Biserica laodiceenilor; şi voi, la rândul vostru, să citiţi epistola care vă va veni din Laodiceea.
 • * 1 Tes 5:27;
 • 17 Şi spuneţi lui Arhip*: „Ia seama să împlineşti bine slujba** pe care ai primit-o în Domnul.”
 • * Filim 1:2; ** 1 Tim 4:6;
 • 18 Urarea de sănătate* este cu mâna mea: Pavel. Aduceţi-vă** aminte de lanţurile mele. Harul să fie cu voi! Amin.
 • * 1 Cor 16:21; 2 Tes 3:17; ** Evr 13:3; Evr 13:25;
  Coloseni, capitolul 4
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta