Coloseni  


Capitolul 4
 • 1 Stăpânilor, daţi* robilor voştri ce le datoraţi şi ce li se cuvine, căci ştiţi că şi voi aveţi un Stăpân în cer.
 • * Efes 6:9;
 • 2 Stăruiţi* în rugăciune, vegheaţi în ea cu** mulţumiri.
 • * Luca 18:1; Rom 12:12; Efes 6:18; 1 Tes 5:17; 1 Tes 5:18; ** Col 2:7; Col 3:15;
 • 3 Rugaţi-vă* totodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă** o uşă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos pentru†† care, iată, mă găsesc în lanţuri:
 • * Efes 6:19; 2 Tes 3:1; ** 1 Cor 16:9; 2 Cor 2:12; Mat 13:11; 1 Cor 4:1; Efes 6:19; Col 1:26; Col 2:2; †† Efes 6:20; Fil 1:7;
 • 4 ca s-o fac cunoscută aşa cum trebuie să vorbesc despre ea.
 • 5 Purtaţi-vă* cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi** vremea.
 • * Efes 5:15; 1 Tes 4:12; ** Efes 5:16;
 • 6 Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har*, dreasă** cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.
 • * Col 3:16; ** Marc 9:50; 1 Pet 3:15;
 • 7 Tot* ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele preaiubit şi slujitorul credincios, tovarăşul meu de slujbă în Domnul.
 • * Efes 6:21;
 • 8 Vi l-am* trimis înadins, ca să luaţi cunoştinţă despre starea noastră şi să vă mângâie inimile.
 • * Efes 6:22;
 • 9 L-am trimis împreună cu Onisim*, fratele credincios şi preaiubit, care este dintr-ai voştri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici.
 • * Filim 1:10;
 • 10 Aristarh*, tovarăşul meu de temniţă, vă trimite sănătate; tot aşa şi Marcu**, vărul lui Barnaba (cu privire la care aţi primit porunci… dacă vine la voi, să-l primiţi bine),
 • * Fapte 19:29; Fapte 20:4; Fapte 27:2; Filim 1:24; ** Fapte 15:37; 2 Tim 4:11;
 • 11 şi Isus, zis Iust: ei sunt din numărul celor tăiaţi împrejur, şi singurii care au lucrat împreună cu mine pentru Împărăţia lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere.
 • 12 Epafras*, care este dintr-ai voştri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se** luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârşiţi şi deplin încredinţaţi, să stăruiţi în voia lui Dumnezeu.
 • * Col 1:7; Filim 1:23; ** Rom 15:30; Mat 5:48; 1 Cor 2:6; 1 Cor 14:20; Fil 3:15; Evr 5:14;
 • 13 Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea şi pentru cei din Ierapole.
 • 14 Luca*, doctorul preaiubit, şi Dima** vă trimit sănătate.
 • * 2 Tim 4:11; ** 2 Tim 4:10; Filim 1:24;
 • 15 Spuneţi sănătate fraţilor din Laodiceea şi lui Nimfa şi Bisericii* din casa lui.
 • * Rom 16:5; 1 Cor 16:19;
 • 16 După ce va fi citită această* epistolă la voi, faceţi aşa ca să fie citită şi în Biserica laodiceenilor; şi voi, la rândul vostru, să citiţi epistola care vă va veni din Laodiceea.
 • * 1 Tes 5:27;
 • 17 Şi spuneţi lui Arhip*: „Ia seama să împlineşti bine slujba** pe care ai primit-o în Domnul.”
 • * Filim 1:2; ** 1 Tim 4:6;
 • 18 Urarea de sănătate* este cu mâna mea: Pavel. Aduceţi-vă** aminte de lanţurile mele. Harul să fie cu voi! Amin.
 • * 1 Cor 16:21; 2 Tes 3:17; ** Evr 13:3; Evr 13:25;
  Coloseni, capitolul 4