Daniel  


Capitolul 12
 • 1 În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail*, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare** cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris†† în carte.
 • * Dan 10:13; Dan 10:21; ** Isa 26:20; Isa 26:21; Ier 30:7; Mat 24:21; Apoc 16:18; Rom 11:26; †† Exod 32:32; Ps 56:8; Ps 69:28; Ezec 13:9; Luca 10:20; Fil 4:3; Apoc 3:5; Apoc 13:8;
 • 2 Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică* şi alţii pentru ocară** şi ruşine veşnică.
 • * Mat 25:46; Ioan 5:28; Ioan 5:29; Fapte 24:15; ** Isa 66:24; Rom 9:21;
 • 3 Cei înţelepţi* vor străluci** ca strălucirea cerului şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele†† în veac şi în veci de veci.
 • * Dan 11:33; Dan 11:35; ** Prov 4:18; Mat 13:43; Iac 5:20; †† 1 Cor 15:41; 1 Cor 15:42;
 • 4 Tu* însă, Daniele, ţine ascunse** aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului. Atunci, mulţi o vor citi şi cunoştinţa va creşte.”
 • * Dan 8:26; Dan 12:9; ** Apoc 10:4; Apoc 22:10; Dan 10:1; Dan 12:9;
 • 5 Şi eu, Daniel, m-am uitat şi iată că alţi doi oameni stăteau în picioare, unul dincoace de râu şi altul dincolo de malul râului*.
 • * Dan 10:4;
 • 6 Unul din ei a zis omului* aceluia îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului: „Cât** va mai fi până la sfârşitul acestor minuni?”
 • * Dan 10:5; ** Dan 8:13;
 • 7 Şi am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului; el şi-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă* şi mâna stângă şi a jurat pe Cel ce trăieşte veşnic** că vor mai fi o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme şi că toate aceste lucruri se vor sfârşi când puterea†† poporului sfânt*† va fi zdrobită de tot.
 • * Deut 32:40; Apoc 10:5; Apoc 10:6; ** Dan 4:34; Dan 7:25; Dan 11:13; Apoc 12:14; †† Luca 21:24; Apoc 10:7; *† Dan 8:24;
 • 8 Eu am auzit, dar n-am înţeles şi am zis: „Domnul meu, care va fi sfârşitul acestor lucruri?”
 • 9 El a răspuns: „Du-te, Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse şi pecetluite până* la vremea sfârşitului.
 • * Dan 12:4;
 • 10 Mulţi* vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul** şi niciunul din cei răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege.
 • * Dan 11:35; Zah 13:9; ** Osea 14:9; Apoc 9:20; Apoc 22:11; Dan 11:33; Dan 11:35; Ioan 7:17; Ioan 8:47; Ioan 18:37;
 • 11 De la vremea când* va înceta jertfa necurmată şi de când se va aşeza urâciunea pustiitorului, vor mai fi o mie două sute nouăzeci de zile.
 • * Dan 8:11; Dan 11:31;
 • 12 Ferice de cine va aştepta şi va ajunge până la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile!
 • 13 Iar tu du-te* până va veni sfârşitul; tu te vei odihni** şi te vei scula iarăşi odată în partea ta de moştenire, la sfârşitul zilelor.”
 • * Dan 12:9; ** Isa 57:2; Apoc 14:13; Ps 1:5;
  Daniel, capitolul 12